Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rehabilitációs járadékban részesülő személyek (re)integrációs esélyeinek növelése a munkaügyi központok segítségével Vincze Györgyné Pécs, 2009. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rehabilitációs járadékban részesülő személyek (re)integrációs esélyeinek növelése a munkaügyi központok segítségével Vincze Györgyné Pécs, 2009. április."— Előadás másolata:

1 A rehabilitációs járadékban részesülő személyek (re)integrációs esélyeinek növelése a munkaügyi központok segítségével Vincze Györgyné Pécs, 2009. április 09.

2 A rehabilitációs jogosultság feltételei:  50-79 %-os egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és  kereső tevékenységet nem folytat, vagy  a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi átlagánál, továbbá  rehabilitálható, és  az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte  társadalombiztosítási/munkanélküli ellátásban nem részesül

3 A rehabilitációs járadék időtartama  A rehabilitációs járadék a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 évre állapítható meg.  Elutasító határozat, ill. a megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett igényt csak akkor kell elbírálni, ha azt a jogosultsági feltételek fennállása miatt utasították el és az igénylő egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.  Amennyiben az ellátás 3 évnél rövidebb időtartama eltelt, de a rehabilitáció még nem fejeződött be, a rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében az időtartam legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható, de a teljes időtartam ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 évet.

4 Az ügyfél útja a rehabilitációs eljárásban

5 Folyósítás feltétele Együttműködés a munkaügyi központ lakóhelye/tartózkodási hely szerint illetékes kirendeltséggel (a határozat kézhezvételétől követő 10 napon belül jelentkezési kötelezettség a kirendeltségen)

6 A munkaügyi központ kirendeltsége Új feladatok:  A rehabilitációt támogató egyéni együttműködési terv előkészítése,  Az egyéni rehabilitációt segítő szolgáltatások és támogatások biztosítása,  Az egyéni program megvalósításának segítése, követése, értékelése,  Kapcsolattartás az ONYF helyi munkatársaival,  Kapcsolattartás és együttműködés a térség munkaadóival.

7 A rehabilitációt segítő szolgáltatások Első jelentkezés: Munka-erőpiaci információnyújtás Rehabilitációs terv, együttműködési megállapodás megkötése (jogerő) Szolgáltatásba irányítás Munkatanácsadá s RICFITPályatanács adás Rehabilitációs tanácsadás Pszichológiai tanácsadás KépzésbörzeÁllásbörze MENTORI SZOLGÁLTATÁS KIMENET: KÉPZÉS Munkaközvetítés KIMENET: MUNKÁBA HELYEZÉS - önállóan, - segítséggel

8 A mentor feladatai  A rehabilitációs járadékban részesülő személyek segítése a rehabilitációs tervekben foglaltak teljesítésében,  Információnyújtás,  Személyes tanácsadás,  Személyes kíséret,  Együttműködés a rehabilitációs segítséget nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel, személyekkel,  Rendszeres kapcsolattartás az ügyféllel,  A kirendeltségen tevékenykedő rehabilitációs koordinátor munkájának hatékonyabbá tétele.

9 Hány mentort biztosíthatnak a munkaügyi központok?  A tevékenységnek ezen komplexitása miatt 1 fő mentor egy időben legfeljebb 35 - 40 fő mentorálását végezheti.

10 Kik segítik a mentor munkáját a munkaügyi központokban?  Az egyéni program előkészítése és megvalósításának támogatása során a mentor a kirendeltségi rehabilitációs referensekkel van rendszeres kapcsolatban, a személyhez kötött szolgáltatás (mentori szolgáltatás) teljesülésének értékelése ennek keretében történik.

11 Kötelező-e mentori szolgáltatást biztosítani? Abban az esetben, ha:  a járadékos személy azt kéri és a rehabilitációs terv alapvető rehabilitációs szükségletet kielégítő orvosi, illetve szociális szolgáltatást is megjelöl, vagy  a járadékos személlyel a rehabilitációs megállapodás előkészítésére irányuló konzultáció, vagy az ahhoz kapcsolódóan nyújtott rehabilitációs tanácsadás során ennek szükségessége megállapításra került. Ez utóbbi esetben leginkább arról lehet szó, hogy a járadékos személynél olyan életvezetési problémákat észlelnek, amelyek alapján valószínűsíthető, hogy rehabilitációs mentor nélkül nem lesz képes a rehabilitációs kötelezettségeit teljesíteni.

12 Eddigi eredmények Pécsett  86 fő rehabilitációs járadékban részesülő ügyfél lett regisztrálva kirendeltségünkön,  43 fő részesül jelenleg is mentori szolgáltatásban,  16 fő rendelkezik munkaviszonnyal,  28 fő vár képzésre,  13 bérköltség támogatási igény van beadva

13 Köszönöm a figyelmet! Vincze Györgyné rehabilitációs szakügyintéző Pécs, Zrínyi u.11. Tel: 72/539-894


Letölteni ppt "A rehabilitációs járadékban részesülő személyek (re)integrációs esélyeinek növelése a munkaügyi központok segítségével Vincze Györgyné Pécs, 2009. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések