Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán."— Előadás másolata:

1 A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán

2 Előzmények Megjelent a 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról A jogszabály a szövetség és a klubok megújulását írja elő, melyre a közhasznú szervezetek esetében halasztó hatályként 2014. 05.31-ig van lehetőség.

3 A törvény hatálya kiterjed Egyesületekre Közhasznú egyesületekre (Alapítványokra)* (Az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre)* *lions Szövetségen belül nem értelmezhető

4 Könyvvezetési szabályok - Egyesületek a rájuk vonatkozó szabályok szerint - Közhasznú szervezetek 2012. 01.01-től kettős könyvelés vezetésére kötelezettek, továbbá egyszerűsített éves beszámolót kötelesek készíteni. Ezt a feladatot csak regisztrált mérlegképes könyvelő láthatja el.

5 2011.Évről szóló beszámoló benyújtása 2012-ben minden egyesületként működő klub papír alapon készítheti el és nyújthatja be beszámolóját 2012.05.31-ig ! A beszámoló mellé közhasznúsági jelentést kell készíteni. 2012-ben minden egyesületként működő klub papír alapon készítheti el és nyújthatja be beszámolóját 2012.05.31-ig ! A beszámoló mellé közhasznúsági jelentést kell készíteni. Hova? postán Országos Bírói Hivatal (Budapest 1363. Pf. 241.), vagy személyesen az OBH Nyilvántartási Iroda Budapest,V. Szalay u.16. címére.

6 2012. Évről szóló beszámoló benyújtása 2013-ban az egyesületként működő klub csak elektronikusan nyújthatja be beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 2013.05.31-ig. A 2012. évi beszámoló tartalmára vonatkozóan új előírásokat kell majd alkalmazni !

7 Beszámoló benyújtásának elmaradásakor: Ha a szervezet a határidőt követő 1 éven belül nem pótolja a beszámoló és a közhasznúsági jelentés leadását, azokat saját honlapján az üzleti évet követő 2 évig nem teszi közzé, a bíróság törvényességi vizsgálat lefolytatására felhívja az ügyészséget.

8 Klubok jogi státusza Bíróságon bejegyzett 44 klub mindegyike egyesületként működik Az egyesületi forma a jövőben is lehetőséget biztosít az 1% és az SZJA gyűjtésére, ezért javasoljuk ennek a formának a megtartását !! Adományokról azonban csak a közhasznú szervezetek lesznek jogosultak adóalap csökkentéshez igazolást kiadni.

9 Beszámoló benyújtásából eredő joghatás A beszámoló benyújtásának kötelezettségét teljesítő egyesületek, közhasznú jogállásukat csak az előzőekben leírt feltételek teljesítésekor vihetik tovább 2014. 05.31-ig !!!

10 Közhasznú klubok státusza 1. A Civil törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. 05 31-ig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. 1. A Civil törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. 05 31-ig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. 2. A Civil törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. 05 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 3. 2014. 06.1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

11 Konkrét feladatok 1. A 2011.évi mérleg (amennyiben van közhasznú tevékenység) + közhasznúsági jelentés leadása az OBH-nak 2012.05.31-ig !!! 2. 2012.07.01. követően 2012.11.30-ig minden klubnak új alapszabályt és SZMSZ-t kell készítenie. Ennek tartalmi előírásait a 11/2012. KIM rendelet tartalmazza. Az új alapszabály bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzést a kabinettitkárnak kell meg küldeni legkésőbb 2012.12.30-ig !!

12 Megújulást segítő kabinet intézkedések 1.Kijelölésre került egy 7 fős bizottság, mely a szövetség új Alapszabályát és SZMSZ- ét 2012.11.30-ig előkészíti, + folyamatosan konzultál a klubokkal. 2.A www.lions.hu lap Civil megújulás menübe feltöltöttük a hatályos jogszabályokat, alapszabálymintát www.lions.hu 3.2012-2013. lions év I. Félévében régió értekezleteken képzés a Civil megújulási feladatokról.

13 Konzultációt biztosító bizottsági tagok: - Dr. Milter Anna = klub alapszabály, SZMSZ, közhasznú tevékenység - Baán Béla = könyvelés, beszámoló, közhasznúsági jelentés, adomány gyűjtés - Bana Gábor = klubok egyesületi működése, bírósági változás bejelentés Konzultációt biztosító bizottsági tagok: - Dr. Milter Anna = klub alapszabály, SZMSZ, közhasznú tevékenység - Baán Béla = könyvelés, beszámoló, közhasznúsági jelentés, adomány gyűjtés - Bana Gábor = klubok egyesületi működése, bírósági változás bejelentés

14 Információs portálok a civil megújuláshoz kapcsolódóan: http:// civil.kormany.hu www.birosag.hu

15 Elérendő cél: A Szövetség és a klubok megújulásának zárásaként a 2013–ban megrendezendő éves közgyűlésen elfogadni a Szövetség új Alapszabályát és SZMSZ-ét.

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések