Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civil szervezetek és jogi környezetük

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civil szervezetek és jogi környezetük"— Előadás másolata:

1 A civil szervezetek és jogi környezetük
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár

2 Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.) 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről (NEAr.) 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről (CIRr.) 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Eljárási tv.) 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól (Eljárási vhr.)

3 Szervezeti formák Egyesület: Szövetség (az egyesület különös formája)
Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet Alapszabályban meghatározott célra alakul Nyilvántartott tagsággal rendelkezik céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét Jogi személy Szövetség (az egyesület különös formája) legalább két civil szervezet (tagja csak egyesület vagy alapítvány lehet) Alapítvány: magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre Civil társaság: természetes személyek (már 2 fő) nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják. főszabály: polgári jogi társaság nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy

4 Törvényi változások Egyszerűsített nyilvántartásba vétel: meghatározott létesítő okirat minta alkalmazásával és elektronikus benyújtásával a bíróság 15 napon belül nyilvántartásba veszi a szervezetet. [Eljárási tv. 34. §] Egyszerűsített törlés: a régóta nem működő civil szervezeteket a bíróság egyszerűsített eljárás keretein belül törli. Országos névjegyzék - civil szervezetek nyilvántartott adatai: Országosan egységes, elektronikus, Bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban érhetők el. [Civil tv. 13. § (3)] A civil szervezet végelszámolására irányuló kérelmet erre rendszeresített űrlapon kell benyújtani – az Eljárási tv-ben elektronikus útra kötelezett civil szervezet kérelmét kizárólag a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton terjesztheti elő. Az eljárás lefolytatására a civil szervezetet nyilvántartó bíróság illetékes. [Civil tv. 9. § (2)]

5 Törvényi változások 2014. július 1-től
Iratok elektronikus úton történő benyújtása. Elektronikus útra kötelezettek: Közhasznú szervezetek; ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri. Továbbá a szövetség, az országos sportági szakszövetség és a párt. Elektronikus utat választók Beadvány beadása: informatikai rendszer által biztosított felületen A közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

6 Törvényi változások 2014. július 1-től
A bíróság a beszámolót az országos névjegyzékben közzéteszi. Az informatikai rendszerben kell tárolni: az elektronikus úton érkezett beadványokat és azok mellékleteit, a papír alapon érkezett beadványok és mellékleteik elektronikus másolatait, továbbá az űrlapok adattartamát, a bíróság által hozott végzéseket és az eljárás során érkezett vagy keletkezett egyéb iratokat, illetve - ha azok papír alapon érkeznek - azok elektronikus másolatait. Az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező a beszámolót elektronikus úton küldi meg az OBH részére.

7 Törvényi változások 2014. július 1-től
Az informatikai rendszerben kell tárolni: az elektronikus úton érkezett beadványokat és azok mellékleteit; a papír alapon érkezett beadványok és mellékleteik elektronikus másolatait, továbbá az űrlapok adattartamát; a bíróság által hozott végzéseket és az eljárás során érkezett vagy keletkezett egyéb iratokat, illetve - ha azok papír alapon érkeznek - azok elektronikus másolatait. A beszámolót és közhasznúsági mellékletet a BÍRÓSÁG részére kell megküldeni. Elektronikus beszámoló űrlapok (ÁNYK): a oldalon lesznek elérhetők A bíróság a beszámolót és közhasznúsági mellékletet az országos névjegyzékben közzéteszi.

8 Nemzeti Együttműködési Alap – NEA
Támogatási rendszer, melynek célja: a civil szervezetek működésének támogatása, civil szférával kapcsolatos szakmai tevékenységek támogatása, a bevallott adományok után 5%-os kiegészítés, az NCA-nál tisztább, átláthatóbb pályázati feltételek biztosítása, kisebb adminisztrációs teherrel. Változatlan forrással a évi költségvetésben is!

9 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – EMET
2012. augusztus 16-tól működik Kezelt támogatási programok (jogfolytonos a WSA után): egyházi nemzetiségi Nemzeti Együttműködési Alap társadalmi felzárkózási programok szociális kohéziós támogatások köznevelési és felsőoktatási támogatások NCA ügyekben: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

10 NEA működési célú pályázata
„Civil szervezetek működési célú támogatására” kiírt pályázatok elbírálása Beérkezett: db érvényes pályázat 3.174 db pályázat részesül támogatásban Összesen Ft értékben A NEA működési pályázata a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja, célja a civil szervezetek működéséhez, mindennapi életéhez való hozzájárulás. Döntésekkel kapcsolatos adatok: civil.kormany.hu/nea-palyazati-kereso   A NEA évre vonatkozó működési pályázatok beadási határideje december 11-én járt le Beérkezett: db pályázat

11 SZJA 1 % A 2011. évi SZJA 1 %-ának 2012. évi adózói rendelkezéséről
Kategória Szervezet (db) Felajánlott összeg (Ft) Nyilatkozatok száma (db) Egyesületek 14.004 Alapítványok 14.535 Közalapítványok 1.166 NEA 1 7.739 3

12 SZJA 1 % SZJA 1 %-os felajánlások
Az SZJA-ról szóló törvény teszi lehetővé a magánszemélyeknek. Rendelkezzenek adójuk 1 %-áról a civil szervezetek és a törvényben nevesített intézmények javára. NEA a kedvezményezettek körébe tartozik. A felajánlást a kedvezményezett adószámának a rendelkező nyilatkozaton feltüntetésével és az adóhatóságnak való eljuttatásával teheti meg. A Nemzeti Együttműködési Alap adószáma:

13 SZJA 1 % - változás Közhasznú szervezetek, melyek nem veszik igénybe a kedvezményes működési időszakot nem kell hogy közszolgáltatási szerződést mutassanak be [2012. évi CXXXVIII. tv.] A rendelkezések felhasználásáról szóló közlemény benyújtási határideje (2013.) május 31. [1996. évi CXXVI. tv. 6/C. § (1)]

14 Civil Információs Centrum – CIC
Cél a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, államháztartási támogatások felhasználási szabályszerűsége elősegítése. Segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében (elektronikus úton is). Szakmai tanácsadás közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati kérdésekben. BAZ megyei CIC: Nyilas Misi Alapítvány Miskolc, Kossuth Lajos u. 15. Telefonszám: cím: Honlap:

15 Civil Információs Portál – CIP
Civil szervezetekkel kapcsolatos, Nyilvános információk gyűjtésére, rendszerezésére és közzétételére, A kérelemre történő adatszolgáltatás céljából történő honlap működtetése. Törvényi kötelezettségek teljesítésének tere. Fórum a civil szervezetek kapcsolatteremtésére és kapcsolattartására. Kapocs a magyarországi és a külhoni magyar civil szervezetek között. A Civil tv január 1-vel hatályba lépő rendelkezése kimondja: „A közhiteles nyilvántartást működtető szerv biztosítja annak lehetőségét, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni.” [Civil tv. 14. § (2)]

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A civil szervezetek és jogi környezetük"

Hasonló előadás


Google Hirdetések