Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil Fórum Jászkisér, 2012.03.13. Civiltörvény; Ectv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil Fórum Jászkisér, 2012.03.13. Civiltörvény; Ectv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról."— Előadás másolata:

1 Civil Fórum Jászkisér, 2012.03.13. Civiltörvény; Ectv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (2011.évi MK.151.) www.magyarkozlony.hu

2 2011. évi CLXXV. törvény Kiterjed az alábbiakra  Alapítványok  Egyesületek  Közhasznú szervezetek  Egyéb szervezetek az egyesülési jog alapján

3 Értelmező rendelkezések Civil társaság - természetes személyek - Közösségi célú tevékenységek összehangolása - Vagyoni hozzájárulás nélkül is megalakulhat - Bármely tag indoklás nélkül is felmondhatja a tagságát Hatókör - Helyi kiterjedésű, területi, országos, nemzetközi Közfeladat - Jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatok Közhasznú tevékenység - Létesítő okiratban megjelölt közfeladat

4 Törvényességi ellenőrzés Ügyészség végzi Ellenőrzés kiterjed - Belső szabályzatokra, módosításokra - Működésre, határozatokra

5 Civil szervezetek nyilvántartása  Törvényszék veszi nyilvántartásba  Elbírálás 15 napon belül  Adatok közhiteles nyilvántartása (országosan egységes, bárki számára elérhetők)  Civil Információs Portál (akadálymentes honlap)  A bejegyzett adatok nyilvánosak (alakuló ülés jelenléti íve, egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános)  Ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult

6 Civil Szervezet Gazdálkodása Vagyonával önállóan gazdálkodik Tevékenysége - Alapcél szerinti - Közhasznú - Gazdasági-, vállalkozási (elsődlegesen erre nem alapítható; bevétel>60%) Bevételei – tagdíj, szolgáltatás, költségvetési támogatás, adomány, befektetés, egyéb bevétel Kiadásai – alapcél szerinti, gazdasági-vállalkozási, működési, egyéb költségek

7 Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai 1. Könyvvezetés szabályai Elkülönített nyilvántartás - Alapcél szerinti (közhasznú) - Gazdasági-vállalkozási tevékenység (max. 60%) Kettős könyvvitel közhasznú jogállású szervezeteknél

8 Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai Beszámolási szabályok Beszámolási szabályok Üzleti év azonos a naptári évvel Mérleg fordulónapja - december 31. Beszámoló formája függ - Tevékenységtől - Éves összes bevétel nagyságától - Könyvvezetés módjától Beszámoló tartalma - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet – kettős könyvvitel esetében

9 Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai Beszámolási szabályok Közhasznúsági melléklet tartalma - Azonosító adatok - Alapcél szerinti, közhasznú tevékenység bemutatása - Közhasznú tevékenység bemutatása tevékenységenként - Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon - Cél szerinti juttatások - Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás - Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

10 Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai Beszámolási szabályok Elfogadott beszámoló, közhasznúsági melléklet letétbe helyezése, közzététele (Civil Információs Portál, saját honlap, a letétbe helyezés 2012 június 30-áig postai úton történik: Országos Bírósági Hivatal - 1363 Budapest, Pf. 24) - a feladóvevénnyel lehet igazolni Mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) készüljön el az elfogadott beszámoló

11 A közhasznú jogállás Minősítés feltételei - Nyilvántartásba vett – civil szervezet, egyéb szervezet - Közhasznú tevékenységet végez - Megfelelő erőforrásokkal rendelkezik (előző 2 év átlagában) - Éves bevétel>1 M Ft vagy - Két év adózott eredménye nem negatív vagy - Személyi jellegű ráfordítás eléri az összes ráfordítás ¼-ét - Megfelelő társadalmi támogatottság (előző 2 év átlagában) - Szja 1%>összes bevétel 2%-ánál vagy - Közhasznú tevékenység ráfordítás >összes ráfordítás fele vagy - 10 önkéntes személy segíti a civil szervezet munkáját

12 A közhasznú jogállás Közszolgáltatási szerződés – közhasznú jogállású szervezettel köthető Adó- és illetékmentesség vagy adó és illetékkedvezmény illeti meg Közhasznú jogállás törlése - számviteli beszámoló letételének hiánya - Beszámoló nem felel meg a 32.§ szerinti feltételeknek (minősítés feltételei) - Közhasznúság: Az eddigi szervezetek 2014 május 31-ig megmaradnak közhasznúak

13 Várható további szabályozások  1.A civil szervezetek nyilvántartásáról, és ezzel összefüggő egyes eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv.(2011. évi MK.157.) E törvény 97.§-ában adott felhatalmazása alapján várható szintén eljárási szabályokat tartalmazó KIM rendelet.  2.A civil szervezetek gazdálkodása és adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdései tárgyú 350/2011. (XII.30) Korm.sz. rendelet (MK 164. száma)  3.A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011.(XII.29.) Korm.r. 5. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm.sz. rendelet módosítja (MK.163. sz.)  4.Civiltörvény 73.§-ában kapott felhatalmazás alapján – az ott megjelölt témákban (Civil Információs Centrum, Civil Információs Portál, Nemzeti Együttműködési Alapot működtető szervezetekre vonatkozó szabályozás) további miniszteri szintű rendeletek várhatóak.  5.Az egyesületek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV.tv. (Ptk.) 61-64.§-ai módosított szabályozása. (Ectv.79. §-a módosította a Ptk-t.)

14 A törvény hatálya összegzés   Kiterjed a Ptk. Alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre   Hatályát veszti:   a.) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv.   b.) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.   c.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tv.   d.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tv. Végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. Rendelet   Ectv. 2012. június 30-án hatályba lépő rendelkezések (13. §. (2) és (3) bekezdése, valamint a 14. §.)   Módosító rendelkezések: 108 jogszabály módosítását eredményezte

15 Wekerle Alapkezelő Területi koordinátorai Megyei Kormányhivatalok: Dr. Rácz Tiborné - Debrecen, +36-30-4601087 Lyocsa Anita - Szolnok, +36-30-4602594 Őry László – Nyíregyháza, +36-30-4605138

16 Civil Fórum Jászfényszaru Köszönjük a figyelmet! Kovács Béláné Pető Magdolna Civil referens Tel: 0036-30-223-5524 Kovács Béla BLNT projektmenedzser Tel: 0036-30-579-0164 E-mail: info@bedekovich.hu info@bedekovich.hu


Letölteni ppt "Civil Fórum Jászkisér, 2012.03.13. Civiltörvény; Ectv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések