Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miniszterelnöki Hivatal, Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály 376/2007. (XII. 23.) Korm.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miniszterelnöki Hivatal, Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály 376/2007. (XII. 23.) Korm."— Előadás másolata:

1 Miniszterelnöki Hivatal, Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról

2 A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendeletről Előzmények: • A Nek. tv., 1993. évi LXXVII. törvény felhívja a Kormányt a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának, beszámoló készítésének, könyvvezetésének, információszolgáltatásának és a kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei belső ellenőrzésének rendjéről szóló kormányrendelet megalkotására, • 2008. január 1-jei hatályba lépést előírva.

3 A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendeletről Közvetlen előzmények: A 2007 tavaszán befejeződő kisebbségi önkormányzati választás eredményeképpen létrejött háromszintű kisebbségi önkormányzati rendszerhez kötődnek.  A települési, ill. a területi szintű kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a korábbi szabályozással azonos módon, az érintett helyi önkormányzat, gazdálkodásuk költségvetési szervi gazdálkodás.  Más a helyzet az országos kisebbségi önkormányzat esetében!

4 • Az országos kisebbségi önkormányzatok esetén: • A Nek. tv. 60/C. § (3) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzatok nem alakulnak központi költségvetési szervvé, nem kell ilyenként megalapítani őket, azonban a Nek. tv. eltérő rendelkezése hiányában alkalmazni kell rájuk a központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat. • Végül 2007. december 3-án az Országgyűlés elfogadta T/4364. számú törvényjavaslatot, eszerint az országos kisebbségi önkormányzatok – 2008. január 1-jei hatállyal – költségvetési szervi gazdálkodást folytatnak. Elhagyásra kerül a központi jelző. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendeletről

5 A kormányrendelet elkészítése, egyeztetések: • 2007 tavaszától a Kisebbség- és Nemzetpolitikai Szakállamtitkárság Szervezésében, a kisebbségi önkormányzatok delegáltjaival, az IRM bevonásával többszöri egyeztetésre került sor. A kormányrendeletet megtárgyalta a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályon működő Finanszírozási és Támogatási Munkacsoport és a Közjogi Munkacsoport is.

6 A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendeletről A kormányrendelet célja : • az országos kisebbségi önkormányzatoknak a korábbinál lényegesen áttekinthetőbb rendszerben történő gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A kormányrendelet elkészítésekor figyelembe kellett venni: • a Nek. tv. 60/ C. § (1) –(3) bekezdésében foglaltak érvényesülését, miszerint:

7 A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendeletről  a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok irányadóak;  a települési és területi kisebbségi önkormányzatok az államháztartás helyi önkormányzati rendszeréhez tartoznak, azonban gazdálkodásukra a helyi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat a Nek. tv-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni;  az országos önkormányzatok gazdálkodására pedig a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat a Nek. tv-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

8 A kormányrendelet elkészítése során el kellett dönteni:  melyek a Nek. tv. országos önkormányzatokra vonatkozó szabályai, ezek közül melyek térnek el a költségvetési szervekre vonatkozó szabályoktól,  Az Ámr., Áhsz. rendelkezései összhangban vannak-e a Nek. Tv. rendelkezéseivel  Felmerült a Nek. Tv. módosítása is  Felmerült nincs-e szükség egy önálló, kizárólag az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendelet megalkotására, kiemelve őket az Ámr. és az Áhsz. hatálya alól A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendeletről

9 Az előzőekben körülírt bonyolult feltételrendszernek megfelelve a kormányrendelet: 1.meghatározza az országos kisebbségi önkormányzatok és költségvetési szervei gazdálkodásának sajátos szabályait, e körben rögzíti különösen: a. az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek egyes típusaira vonatkozó szabályokat b. a költségvetési tervezés és a költségvetés elfogadásának főbb szakaszait, c. az előirányzat módosításra vonatkozó szabályokat

10 A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendeletről d. a számlanyitás, számlavezetés rendjét, e. a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés szabályait, továbbá 2. módosítja az Ámr. és a Ber. egyes rendelkezéseit.


Letölteni ppt "Miniszterelnöki Hivatal, Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály 376/2007. (XII. 23.) Korm."

Hasonló előadás


Google Hirdetések