Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Derzsényi Attila mk. alezredes. Feladat végrehajtáshoz szükséges eszközök, anyagok (elhelyezési szakellátás), készletek, szolgáltatások nyilvántartás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Derzsényi Attila mk. alezredes. Feladat végrehajtáshoz szükséges eszközök, anyagok (elhelyezési szakellátás), készletek, szolgáltatások nyilvántartás,"— Előadás másolata:

1 Derzsényi Attila mk. alezredes

2 Feladat végrehajtáshoz szükséges eszközök, anyagok (elhelyezési szakellátás), készletek, szolgáltatások nyilvántartás, készletezés, tárolás, kezelés és felhasználás KATONAI LOGISZTIKAI GAZDÁLKODÁS STRATÉGIAI TERVEZÉS KÜLDETÉSEK ÉS FELADATOK KÉPESSÉG CÉLKITŰZÉSE ALKALMAZÁS CÉLKITŰZÉSE KÖLTSÉGVETÉSI FELTÉTELEK VÉDELMI STRUKTÚRA Tervezés Beszerzés K+F Rendszeresítés Üzemben tartás Kivonás/Selejtezés Hasznosítás/ Megsemmisítés ÉBT Csapatpróba

3 HAZAI BESZERZÉSI RENDSZER HM VGHÁT HM HVFHM GTSZF HM HVKF LOGCSF MH ÖHP MH LK HM VGH MH ARB MH EK MH BHD protokoll MH KKK Alakulat ÉBT, B. felügyelet, B. ellenőrzés Hadfelszerelési konferencia Közigazgatási blokkKatonai blokk ÉBT, (Köz)beszerzés, Piackutatás, Minőségbiztosítás, Termékazonosítás, Véleményezés HVKF közvetlen alárendelt alakulat Beszerzési igény, Megbízás Intézményi- Központi ellátás Egyedi engedély megbízásra KIKCSFHIICSFFCSF Egyeztetés Jóváhagyás

4 a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás

5 Definíció Definíció:a honvédelmi szervezet feladatainak végrehajtásához szükséges eszközök, anyagok – ideértve az elhelyezési szakanyagellátást is –, készletek és szolgáltatásoktervezését,beszerzését, kutatás-fejlesztését (K+F), rendszeresítését, üzemben tartását, nyilvántartását, készletezését, tárolását, kezelését és felhasználását, valamint ezek rendszerből történő kivonását, selejtezését, a kiselejtezett eszközök és anyagok hasznosítását, megsemmisítését, +a veszélyes anyagok kezelését, ellenőrzését, valamint a felhasználásról történő elszámolást magába foglaló tevékenységek összessége. A logisztikai gazdálkodás magában foglalja továbbá a logisztikai gazdasági műveletek, folyamatok megtervezését, végrehajtását, valamint a gazdasági események összességének elszámolását, beszámolást; Logisztikai gazdálkodás Logisztikai gazdálkodás : A logisztikai gazdálkodás rendeltetése A logisztikai gazdálkodás rendeltetése, hogy a honvédelmi szervezetek feladatainak ellátásához a szükséges eszközök, anyagok és készletek – ideértve az elhelyezési és egészségügyi eszközöket, szakanyagokat és készleteket is –, valamint a szolgáltatások megfelelő időben, a költségek optimalizálása mellett, a megfelelő helyen, a szükséges mennyiségben és az előírt minőségben rendelkezésre álljanak.

6 A logisztikai gazdálkodás tervezése, szervezése és végrehajtása során a haditechnikai eszközök teljes életciklusát átfogó szemléletet, valamint az életciklus költségszámvetés alapelveit kell alkalmazni.

7 Logisztika ellátási rend A logisztikai gazdálkodás központi és intézményi szinten valósul meg. 32/A. § (1) Az MH logisztikai rendszerének szakmai irányítását a HM VGHÁT a HM HVF-en keresztül, a HVK LOGCSF bevonásával látja el. HM VGHÁT HVKFHM KÁT Szakirányítás közös intézkedés alapján HVK LOGCSF HM HVF Felügyelet Központi Intézményi KatonaiKözigazgatási HM GTSZF HM VGH HM és háttérintézmény HVK CSF-ek MH ÖHP (tervezés) MH LK (folyamatirányítás) alakulat MH ARB MH EK MH BHD MH LéJü MH KKK ellátás

8 (KÖZ)BESZERZÉS TÍPUSAI (köz)beszerzés Közbeszerzés Beszerzés köz)beszerzés: ( köz)beszerzés: a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletekben meghatározott eltérő szabályok alapján végrehajtott beszerzés, valamint a közbeszerzés ; közbeszerzés közbeszerzés: a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés;

9 Kbt. Uniós/nemzeti 228/2004 Hadfelszerelés 218/2011 Minősített adat 168/2004 Központosított 109/2012 NSIP Törvény Kormány rendelet 44/2011 BV In house BV Műveleti beszerzések Felajánlás Főbb kivételek: BESZERZÉSEK ALAPTÍPUSAI Élelmiszer, főzési alapanyag<nettó 54 M Árubeszerzés/szolgáltatás: < nettó 8 M Építési beruházás:< nettó 15 M??? 48/2012 HM utasítás BESZERZÉSEK ALAPÍTUSAI Értékhatár: nemzeti 8 MFt – Közösségi 54.560.000 Ft Építési beruházás: Nemzeti 15 MFt – Közösségi 1 364 000 000 Ft Kbt.

10 Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében Közbeszerzés fogalma, célja A közbeszerzés célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, 1. az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, 2.a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele, 3.széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, 4.közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. A 2011.évi Kbt. újabb célokat is tartalmaz. 1.kisvállalkozások és középvállalkozások (kkv) közbeszerzésben való megjelenésének fokozása, 2.a fenntartható fejlődés, 3.jogszerű foglalkoztatás.

11 a verseny tisztasága, nyilvánossága, esélyegyenlőség az egyenlő bánásmód alkalmazása a nemzeti elbánás fenntartása mellett. ( Európai Unióban letelepedett ajánlattevőknek nemzeti elbánást kell nyújtani.) Az Európai Unión kívül ajánlattevők esetén vizsgálni kell az EU és Magyarország nemzetközi kötelezettségeit is. + az átláthatóság, amely többet jelent mit a nyilvánosság, az ajánlatkérő döntéseinek kiszámíthatóságát is magában foglalja. A beszerzési eljárás közben az ajánlatkérő nem változtathat a saját belátása szerint, az előre meghirdetett szempontrendszer szerint kell kihirdetnie a nyertest. rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye, a jogszabályok kiforgatása nem megengedett, a beszerzés során végig meg kell felelni a törvény céljainak. a jóhiszeműség és a tisztesség elve Közbeszerzés alapelvei

12 Kérdéssor 1.) Ismertesse a gazdálkodási folyamat főbb szakaszait; 2.) Ismertesse a közbeszerzés fogalmát; 3.) Értelmezze a beszerzés és közbeszerzés közötti különbséget; 4.) Sorolja fel a beszerzési eljárás fajtáit; 5.) Mutassa be a beszerzés helyét az MH logisztikai ellátási rendszerében (táblázat); 6.) Ismertesse a nemzeti és közösségi közbeszerzési értékhatárt árubeszerzés esetén.

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Derzsényi Attila mk. alezredes. Feladat végrehajtáshoz szükséges eszközök, anyagok (elhelyezési szakellátás), készletek, szolgáltatások nyilvántartás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések