Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek"— Előadás másolata:

1 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek
Salgótarján, március 25.

2 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek
Települési önkormányzat állam - az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján /= Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)/ megyei jogú város  fővárosi kerületi önkormányzat fővárosi önkormányzat

3 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek települési önkormányzat
A  települési önkormányzat köteles biztosítani  étkeztetést,  házi segítségnyújtást,  állandó lakosainak számától függően az alábbi szociális szolgáltatásokat: amelyiknek területén a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali ellátást, d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását a fent nem említett szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a családsegítéshez – való hozzáférést.

4 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek SZGYF
Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles gondoskodni a) a harmincezer főnél nagyobb állandó lakosságszámú településeken a fogyatékos személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona megszervezéséről és fenntartásáról, b) a fővárosban a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, fogyatékos személyek szakosított ellátásának a megszervezéséről és fenntartásáról, c) a megye területén a szakosított ellátások megszervezéséről és fenntartásáról, azzal, hogy a megyei jogú város területére is kiterjedően köteles gondoskodni azokról az ellátásokról, amelyek megszervezésére a megyei jogú város az Szt. 90. § (2) bekezdése alapján nem köteles. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása től állami feladat.

5 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek megyei jogú város 
A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását, idősek otthonát, valamint – amennyiben a lakossági szükségletek indokolják – hajléktalanok otthonát és hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani.

6 Ellátási kötelezettség teljesítése helyi önkormányzat
A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló – az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

7 Ellátási kötelezettség teljesítése SZGYF
Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv (SZGYF) ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy b) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

8 Ellátási kötelezettség teljesítése SZGYF
Szolgáltató, intézmény létrehozásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez; Megállapodás, ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

9 Megállapodás, ellátási szerződés
Megállapodás: Szt. 90. § (4) bekezdése Ellátási szerződés: Szt § (2) bekezdése


Letölteni ppt "A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések