Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményi tapasztalatok a változó pénzügyi környezet és szakmai jogszabályok tükrében Mészáros Ágnes 2010. március 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményi tapasztalatok a változó pénzügyi környezet és szakmai jogszabályok tükrében Mészáros Ágnes 2010. március 11."— Előadás másolata:

1 Intézményi tapasztalatok a változó pénzügyi környezet és szakmai jogszabályok tükrében Mészáros Ágnes 2010. március 11.

2 2 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A kistérség A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény: A kistérség a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. Fogalmi meghatározás 1.

3 3 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A kistérség 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról: A kistérség földrajzilag egymással határos, funkcionális kapcsolatot mutató, egy vagy esetleg több központra szerveződő településcsoport, amely a tagtelepülések között lévő kapcsolatok révén lehetővé teszi a térségi feladatok ellátását. Fogalmi meghatározás 2.

4 4 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Magyarország kistérségei

5 5 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Békés megye kistérségi besorolása Leghátrányosabb komplex program: Sarkadi kistérség Mezőkovácsházi kistérség Leghátrányosabb helyzetű Békési kistérség Szeghalomi kistérség Hátrányos helyzetű Orosházi kistérség Szarvasi kistérség Nem hátrányos Gyulai kistérség Békéscsabai kistérség

6 6 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A kistérség a figyelem központjában A kistérségekre való fókuszálás főbb okai: 1.A települési autonómia miatt a területi igazgatás szétesett 2.Uniós csatlakozásból adódó decentralizáció 3.Az önkormányzati társulások rendszere áttekinthetetlenné vált

7 7 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A többcélú kistérségi társulások működése Megalakulásuk tényét a MÁK nyilvántartásba veszi. Feladataikat a társulási megállapodás tartalmazza. Évente legalább négy alkalommal üléseznek. Működésük költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányaiban járulnak hozzá.

8 8 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A többcélú kistérségi társulások működése A döntés-előkészítést és a feladatok végrehajtását a társulás munkaszervezete vagy a székhelytelepülés önkormányzati hivatala végzi. A kistérségi társulás megalkotja SZMSZ-t. Törvényességi felügyeletét a megyei közigazgatási hivatal látja el, gazdálkodását az ÁSZ ellenőrzi.

9 9 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A társulás feladatai Önkormányzati-közszolgáltatási szerepkör Területfejlesztési funkció Magasabb szakmai tudást igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása A települések autonómiája megmarad: minden település önállóan dönti el, hogy mely feladatokat láttatja el a kistérség szolgáltatóival, ill. intézményeivel

10 10 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Békéscsabai Kistérség 2004. ill. 2005 Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megalakulása Tagönkormányzatok:  Békéscsaba 64. 034 lakos  Csabaszabadi 392 lakos  (Doboz - kivált 2008. január 1.) 4.600 lakos  Kétsoprony 1. 502 lakos  Telekgerendás 1.704 lakos  Szabadkígyós (csatlakozott 2008. január 1.)  2.845 lakos  Újkígyós (csatlakozott 2008. január 1.) 5. 708 lakos

11 11 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Szociális közszolgálati szerepkör 2006. január 1. Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 2007. március 31. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2008. január 1. Békéscsabai Kistérségi „Életfa” Idősek Otthona

12 12 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Az intézmény alapját az 1928-ban a zsidó egyház által alapított idősek otthona és az 1950-ben létrehozott Szociális Otthon képezi, mely 1973-ban egységes irányítás alá került. Az idők folyamán a város lakossága részéről felmerülő szociális szükségletekre reagálva a város vezetése folyamatosan bővítette, intézmény hálózattá terjesztette ki az intézményt. 2007.03.30-ig Békéscsaba Megyei Jogú Város fenntartásában 2007. 03. 31-től, Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működik.

13 13 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Az intézmény alapfeladata és célja Egymásra épülő gondozási rendszerben időskorú, és szociálisan rászorult személyek részére személyes gondoskodás biztosítása 19 telephelyen. 19 telephelyen.

14 14 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Működés,szervezeti felépítés Intézményünk szakmailag és gazdaságilag integrált működési formában látja el feladatát. Az ellátást igénybe vevők szükségleteihez igazodva a személyre szóló gondoskodás egységes elvek alapján történik Az egymásra épülő ellátási formák az ellátást igénybe vevő személyek életkori sajátosságainak, egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelően nyújt komplex gondozási lehetőséget.

15 15 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Az intézmény szolgáltatásai ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálatok Támogató szolgálat Nappali ellátások: idősek klubjai szenvedélybetegek nappali intézménye SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK : Átmeneti elhelyezést nyújtó:  Időskorúak gondozóházai 59 fő Tartós elhelyezést nyújtó  Idősek otthonai 96 fő  Szenvedélybetegek otthona 31 fő  Demens betegek otthona 30 fő

16 16 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A fenntartóváltás hatásai Pénzügyi-gazdasági szempontok Humánerőforrás Szolgáltatások igénybevétele Költségvetés tényezői Szakmai szempontok Szervezeti változások Jogszabályváltozások hatása Adminisztráció-dokumentáció

17 17 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Humánerőforrás

18 18 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Igénybevevők létszámának alakulása Szolgáltatási formák Működési engedély szerint létszám 2007. év2008. év2009. év létszám Alapellátás Étkeztetés8507078491.021 Idősek nappali ellátása610604549512 Házi segítségnyújtás810622276358 Jelzőrendszeres házi segíts.97709295 Szenvedélybeteg nappali el.2051416 Támogató szolgálat3331 Tanyagondnoki szolgálat1112 Szakosított ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás59524956 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás171145122113 Szenvedélybeteg bentlakásos ellátás31 30 Demens bentlakásos ellátás30234760

19 19 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Szolgáltatások és ellátotti létszám alakulása 2007-2010 Forrás: BKESZI, 2010.

20 20 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Költségvetés alakulása

21 21 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Költségvetés alakulása

22 22 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Állami támogatás alakulása

23 23 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes A fenntartóváltás hatásai a szervezet működésére Munkaszervezésből adódó nehézségek Szolgáltatás minőségi eltérései Gyakran változó jogszabályok Szakemberhiány, szemléletbeli különbségek Rugalmatlanság, tapasztalat hiánya Nem egységes dokumentációs rendszer

24 24 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Pályázati lehetőségek 1. Demens ellátottak kamerás megfigyelő rendszere 2007-20081.000.000,-ESZA KHT. 2. Jelzőrendszeres szolgáltatás eszközbeszerzése 2007-2008200.000,-ESZA KHT. 3. Kétsopronyi Idősek Klubja Akadálymentesítése 2008-20097.500.000,-Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 4. Közösségi közlekedés fejlesztése-tanyabusz beszerzése 2008-20096.773.000,-MVH 5. Támogató szolgáltatás fejlesztése2009500.000,-Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadása és állami támogatása I. 20093.895.000,-Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadása és állami támogatása II. 2010döntés alattFoglalkoztatási és Szociális Hivatal

25 25 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Összegzés A forrás szűkülésre az önkormányzatoknak átmeneti megoldást jelentett a kistérségbe tömörülés Kizárólag gazdasági okok által kikényszerített változtatás Szakemberhiány a fenntartónál Széttagoltság, egyenlőtlenségek Növekvő pályázati lehetőségek Egyértelműen nyertesek a kistelepülések

26 26 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes

27 27 Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mészáros Ágnes Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Mészáros Ágnes Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34. Telefon: 66/540-394, Fax: 66/540-399 E-mail: eszibcs@t-online.hueszibcs@t-online.hu Web: www.bkeszi.hu


Letölteni ppt "Intézményi tapasztalatok a változó pénzügyi környezet és szakmai jogszabályok tükrében Mészáros Ágnes 2010. március 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések