Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A többcélú kistérségi társulások működésének feltételei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2010. december 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A többcélú kistérségi társulások működésének feltételei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2010. december 10."— Előadás másolata:

1 1 A többcélú kistérségi társulások működésének feltételei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2010. december 10.

2 2 Jogszabályi környezet 2004. évi CVII. tv. - önkéntes társulás, társulási megállapodás alapján 1996. évi XXI. tv. - kistérségi fejlesztési tanács – kötelező társulás Pénzügyi feltételek: Mindenkori költségvetési törvény 8. melléklet

3 3 Többcélú kistérségi társulások alapfeladatai Közszolgáltatási feladatok: települési, megyei önkormányzati feladatok kistérségi szintű ellátása a) oktatás és nevelés; b) szociális ellátás; c) egészségügyi ellátás; d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem; e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás; j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; k) szennyvíztisztítás és -elvezetés; l) területrendezés; m) esélyegyenlőségi program megvalósítása; n) foglalkoztatás; o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; p) állat- és növényegészségügy; q) belső ellenőrzés; r) területfejlesztés. Területfejlesztési feladatok

4 4 Többcélú kistérségi társulások költségvetési normatív támogatásának feltételei A Magyar Köztársaság 2010. évi költség-vetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 8. mell. 1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, amelyek: 1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat, c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt, amely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tör vény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-a (1) bekezdésének a)– q) pontjai szerinti feladatok közül választható 1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.

5 5 Még egy fontos szabály: Lefedettség ! 50-60%-os szabály: az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában: a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét

6 6 Költségvetési normatív támogatások részletes feltételei Közoktatás - Intézményi és - pedagógiai szakszolgálati: min. 2 feladat ellátása Szociális alapszolgáltatás: min. 2 szolgáltatás - családsegítés - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - nappali ellátások : - időskorúak nappali intézményi ellátása, - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, - fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, - hajléktalanok nappali intézményi ellátása Gyermekjóléti alapellátás: min. 1 szolgáltatás - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) - gyermekek átmeneti gondozása Egyéb (önkormányzati) feladatok: min. 1 feladat pl.: belső ellenőrzésÉS Területfejlesztés !

7 7 Kistérségi szintű közszolgáltatási együttműködések szakterületei a BTT-ben Közoktatás - Intézményi (önállóan fenntartva és 1 db intézményi társulás) - pedagógiai szakszolgálati: logopédia és nevelési tanácsadás Szociális alapszolgáltatás BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ (7 településen) és a HÍD Intézményi Társulás (2+1 településre) - családsegítés - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása Állami ellátási körbe tartozó szociális szolgáltatások: - támogató szolgálat, -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Külső szolgáltatóval szerződve:- hajléktalanok nappali ellátása, - demens személyek nappali ellátása Gyermekjóléti alapellátás (BTT SZGYK, HÍD) - gyermekjóléti szolgálat Belső ellenőrzés

8 8 A kistérségi feladatellátás módja és állami normatív támogatása A többcélú kistérségi társulás a közszolgáltatásokat elláthatja : - saját fenntartású intézmény útján, - intézményi társulások által fenntartott intézmények útján, Kistérségi normatívával finanszírozott megoldások - ellátási szerződés keretében külső (nem állami, önkormányzati) szolgáltató útján, - külön megállapodás keretében egy tagönkormányzat intézménye útján Kistérségi normatív támogatásban nem részesülő megoldások

9 9 A BTT 2010. évi feladatellátási rendszere 2.1.1. Közoktatási intézményi: -Sóskút-Pusztazámor közoktatási intézményfenntartó társulás (2005-től) 2.1.2. Közoktatási szakszolgálati: -nevelési tanácsadás, (teljes kistérségben, illetve részben Budakeszin szolgáltató: Budaörsi Nevelési Tanácsadó) -logopédia (teljes kistérségben, koordináló: Budaörsi Logopédiai Intézet) 2.1.3. Szociális alapszolgáltatások: -családsegítés (Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ,; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), -házi segítségnyújtás (Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ,; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), -idősek nappali ellátása (Sóskút, Pusztazámor, Herceghalom: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ,; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás,; Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány, ;Törökbálint: Arany Alkony Kht.) -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Biatorbágy, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ, Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás) -hajléktalanok nappali ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) -hajléktalanok átmeneti ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) -támogató szolgáltatás (Budaörs, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ; tájékoztatásul: Budakeszi, Budajenő: IRMÁK Kht.,; Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány,; Páty, Telki, Herceghalom: Máltai Szeretetszolgálat) -fogyatékosok nappali ellátása (teljes kistérségben, „Támasz” Szociális Gondozási Központ által 2010. szept. 30-ig) -demens személyek nappali ellátása (teljes kistérségben, Boldog Gizella Alapítvány által 2010. október 1- től) 2.1.4. Belső ellenőrzés: - a kistérség 6 településére (Biatorbágyon, Budaörsön, Budakeszi, Pátyon rendelkezésre állás), a Kistérségi Iroda szervezésében

10 10 Közoktatás Közoktatási intézményi: Sóskút-Pusztazámor közoktatási intézményfenntartó társulás (2005) Közoktatási szakszolgálati: nevelési tanácsadás, (teljes kistérségben, szolgáltató: Budaörsi Nevelési Tanácsadó) logopédia (teljes kistérségben, koordináló: Budaörsi Logopédiai Intézet)

11 11 Szociális alapszolgáltatások családsegítés (Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ,; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), házi segítségnyújtás (Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ,; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), idősek nappali ellátása (Sóskút, Pusztazámor, Herceghalom: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ,; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás,; Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány, Törökbálint: Arany Alkony Kht.)

12 12 Szociális alapszolgáltatások jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Biatorbágy, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ, Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás) hajléktalanok nappali ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) hajléktalanok átmeneti ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) támogató szolgáltatás (Budaörs, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ; tájékoztatásul: Budakeszi, Budajenő: IRMÁK Kht., Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány,; Páty, Telki, Herceghalom: Máltai Szeretetszolgálat) fogyatékosok nappali ellátása (teljes kistérségben, „Támasz” Szociális Gondozási Központ által 2010. szept. 30-ig) demens személyek nappali ellátása (teljes kistérségben, Boldog Gizella Alapítvány által 2010. október 1-től)

13 13 Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgáltatás (BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ, Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), Belső ellenőrzés - a kistérség 6 településére (Biatorbágyon, Budaörsön, Budakeszi, Pátyon rendelkezésre állás), a Kistérségi Iroda szervezésében

14 14 Kistérségi feladatellátás 2010-ben

15 15 A BTT központi költségvetésből származó normatív támogatása 2010-ben Költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti támogatás (intézményfenntartáshoz kapcsolódó alapnormatíva): 50.336.000 Ft Költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerinti támogatás (kistérségi normatíva): 109.209.000 Ft (ebből a BTT SZGYK támogatása 30.531.000 Ft) Támogató szolgálat működtetésére és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott költségvetési támogatás: 11.880.000 Ft Egyéb költségvetési támogatás: 4.673.000 Ft Összesen: 164.538.000 Ft

16 16 Köszönjük a figyelmet ! Egri Péter, irodavezető Kardos Gabriella, irodavezető-helyettes www.budaorsikisterseg.hu


Letölteni ppt "1 A többcélú kistérségi társulások működésének feltételei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2010. december 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések