Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ bemutatása 2008. 03. 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ bemutatása 2008. 03. 17."— Előadás másolata:

1 Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ bemutatása Varga Józsefné

2 Berettyóújfalui Kistérség szociális ellátórendszere
29 település alkotja a Kistérséget ( fő) 3 város van a kistérségben: - Berettyóújfalu ( fő) - Komádi (6.209 fő) - Biharkeresztes (4.251 fő) 2.000 fő feletti települések: - Pocsaj (2.750 fő) - Csökmő (2.136 fő) Varga Józsefné

3 Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berek-böszörmény, Bojt, Darvas, Esztár, Furta, Hencida, Gáborján, Körösszegapáti, Körösszakál, Magyarhomorog, Mezősas, Mezőpeterd, Nagykereki, Szentpéterszeg, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka, Varga Józsefné

4 Feladatellátás Intézményfenntartó társulások Székhelyek: Berettyóújfalu, Bihar-keresztes, Komádi, Zsáka szerződés útján önállóan (Csökmő, Darvas) Varga Józsefné

5 Szociális alapellátások
Falugondnoki szolgáltatás (8 településen) Önállóan látja el: Esztár, Körösszegapáti, Vekerd Társulásban: Bedő, Bojt, Mezőpeterd, Told, Vekerd Étkeztetés (minden településen megoldott) Önállóan: Csökmő, Darvas, Pocsaj, Tépe Társulásban: 25 település Házi segítségnyújtás (minden településen megoldott) Családsegítés (minden településen megoldott) Önállóan: Csökmő, Darvas, Pocsaj Társulásban: 26 település Varga Józsefné

6 Idősek nappali ellátása: Önállóan: Pocsaj, Csökmő,
Társulásban: 27 település Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (teljes lefedettség) Társulásban: 11 település Szerződés útján: 18 település Közösségi ellátások és támogató szolgáltatás A Kistérség területén az ellátás biztosított Varga Józsefné

7 Az intézmény megalakulása
én alakult meg a Városi Családsegítő Szolgálat Ellátási területe Feladata Szakmai létszám Varga Józsefné

8 Az intézmény szervezeti átalakításai
Szociális alapellátási feladatok körének bővülése (étkeztetés, házi segítség-nyújtás, nappali ellátás) Szakosított ellátások köre (hajléktalanok ellátása) Varga Józsefné

9 Az intézmény jelenlegi feladatellátása
2006. januárjától intézményi társulás keretében végezzük tevékenységünket Szociális alapszolgáltatási tevékenységek: családsegítés (Lakosságszám: fő) Gyermekjóléti alapellátási feladatok: gyermekjóléti szolgáltatás, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti gondozása (0-17 évesek száma: fő) Varga Józsefné

10 Ellátási terület Családsegítés: Berettyóújfalu, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod, Gyermekjóléti szolgáltatás: Berettyóújfalu, Bakonszeg, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod, Varga Józsefné

11 Alternatív napközbeni ellátás: Berettyóújfalu, Bakonszeg, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod, Gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szülő útján) : Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bakonszeg, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod, Varga Józsefné

12 Az Önkormányzat, a Munkaügyi Központ és a Városi Szociális Szolgáltató Központ pályázatai
„Összefogás a munkanélküliekért” című pályázat (1999) „Esélyt 2000-től” című pályázat Varga Józsefné

13 „Sorsfordító projekt”
Együttműködési modell kidolgozása szociális és munkaügyi szolgáltatások terén a Berettyóújfalu és vonzáskörzetében élő, aktív korú, nem foglalkoztatott lakosságra, életére, társadalmi befogadására irányulva. „Az élet problémák láncolata. Megoldani akarjuk őket vagy sopánkodni felettük?” Morga Scott Peck Varga Józsefné

14 Főpályázó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Városi Szociális Szolgáltató Központ Kapcsolódás: aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfeleken keresztül Varga Józsefné

15 A Családsegítő Szolgálat által ellátott rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek száma
Település Berettyóújfalu 510 Tépe 20 Szentpéterszeg 45 Gáborján 96 Mezősas 83 Mezőpeterd 63 Váncsod 81 Hencida 120 Esztár 57 Varga Józsefné

16 A Városi Szociális Szolgáltató Központ projektben vállalt feladatai
Szükségletfelmérés A potenciális célcsoport felkutatása, elérése, tájékoztatása A célcsoport kiválasztásában való közreműködés Helyi képzéseken való részvétel Varga Józsefné

17 Integrált szolgáltatások nyújtásában való közreműködés
Az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek kidolgozásában való közreműködés Integrált szolgáltatások nyújtásában való közreműködés Az Integrációs Bizottság és a szakmai team munkájában való részvétel Utánkövetés, utógondozás, fenntarthatóság Varga Józsefné

18 Miért volt jó a „Sorsfordító” projekt megvalósításában részt venni?
Lehetőség nyílt egy új, integrált együttműködési modell kifejlesztésében való részvételre Kapcsolatba kerültünk munkaügyi, szociális, civil szervezetekkel, egymás munkáját jobban megismertük (helyi, kistérségi, regionális, országos szinten) Szakmai tudás, ismeret fejlesztése, bővítése (helyi képzés, központi képzés, stb.) Varga Józsefné

19 Egy új szakmai nyelv kialakulásának részesei lehettünk
Egy új ügymenet modell megismerésére, átvételére nyílt lehetőségünk A hivatalok és a szolgáltatók viszonyában, munkakapcsolatában pozitív változás Szemléletváltozás (a helyi társadalom szociális érzékenységének, toleranciájának növelése) Új szolgáltatások bevezetésének tervezése, szükségletfelméréssel alátámasztva Varga Józsefné

20 Hatékony, rugalmas, tényleges szükségletekre szerveződő szolgáltatás kialakítása, amely akkor eredményes, ha az ügyfél elégedett, célunkat elértük, munkánk sikeres volt. Varga Józsefné

21 Foglalkoztatottság alakulása
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 15% alatt van Az iparban foglalkoztatottak aránya 30% körüli A tercier szektorban foglalkoztatottak aránya jelentősen nőtt az utóbbi időben (különböző szolgáltatások területén) Varga Józsefné

22 Álláskeresők jellemzői Hajdú-Biharban
Képzettség tekintetében: szakmunkás 33,98% segédmunkás 29,27% Életkor figyelembe vételével: 26-35 év 36-45 év Varga Józsefné

23 Továbblépés: a szolgáltatások integrációja
Egyéni szükségletekhez, igényekhez igazodó, személyre szabott komplex szolgáltatások biztosítása Hiányzó szolgáltatások elérhetővé tétele, hozzáférés biztosítása Az önálló életvitelre képessé tevő programok indításával a személyes kompetenciák, az önmenedzselési képesség kialakítása Varga Józsefné

24 Bihar Közösségeiért Alapítvány
A pénzbeli ellátások munkára ösztönző elemeinek fejlesztése Egyéni esetkezelés az érintett területek szakembereinek együttes részvételével ESETMENEDZSMENT: a szükséges szolgáltatások és ellátások szervezése, közvetítése Bihar Közösségeiért Alapítvány Bihari foglalkoztatási mentor hálózat kiépítése Varga Józsefné

25 „Lenni annyi, mint tenni és teremteni.” Carl Gustav Jung
Köszönöm a figyelmet! Varga Józsefné Városi Szociális Szolgáltató Központ vezetője Varga Józsefné


Letölteni ppt "Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ bemutatása 2008. 03. 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések