Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése TÁMOP Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Felhasználói igények és vélemények az ellátottjogi képviselő tolmácsolásában… Előadó: Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2012. március 29. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

2 Ellátottjogi képviselő, 1993. évi III.tv. 94/K.§
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Ellátottjogi képviselő, évi III.tv. 94/K.§ A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

3 Testi-lelki épséghez, egészséghez való jog Emberi méltósághoz való jog
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Testi-lelki épséghez, egészséghez való jog Emberi méltósághoz való jog Tájékoztatáshoz való jog Szociális ellátáshoz való jog Önrendelkezéshez való jog Szabad mozgáshoz való jog Személyes tulajdon használata Dokumentációk megismerésének joga Kapcsolattartás joga Titoktartáshoz való jog Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

4 b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény . 62.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, e) hajléktalanságuk miatt. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

5 44. § (1) A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő részére az Szt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott teljes körű ellátást biztosítja. (2)143 A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor. TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

6 Mi a teljes körű ellátás?
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről: tárgyi feltételek biztosítása (6 négyzetméter, fűtés, melegvíz) étkeztetés megszervezése (napi háromszori, diéta) ruházat, textília biztosítása egészségügyi ellátás mentálhigiénés ellátás biztosítása Az élelmezés minőségének meghatározó szerepe és jelentősége- nem csak testi, a mentális egészség területén is. TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

7 Diétás étkeztetés hiánya
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Jellemző panaszok Diétás étkeztetés hiánya Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a népkonyha kivételével - az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 21. § egészségi állapotra tekintettel, orvos javaslatára diétás étkezést kell biztosítani- kivétel népkonyha Ha az ellátott nem tarja be, vagy nem igényli – nyilatkozat Szakképzett diétás nővér Pépes étel napi 5X étkezés Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

8 Minőségre, mennyiségre és változatosságra vonatkozó panaszok
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Minőségre, mennyiségre és változatosságra vonatkozó panaszok A minőségi megítélés függ az egyén szubjektumától, egészségi állapotától, napi hangulatától. 1/2000. (I.7.) SzCsM meghatározza a nyersanyagok energia –és tápanyagtartalmát Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.) melléklete tartalmazza. A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek - a Vr. mellékletének „A” táblázatában meghatározott értékek alapulvételével - a éves korra meghatározott napi energia- és tápanyagszükségletnek legalább negyven százalékát kell biztosítania. Étkeztetés megszervezése megszervezése, mely megfelel az adott ellátotti csoport egyéni igényeinek, szükségleteinek (egészségi állapot, kor). Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

9 Étkeztetés megszervezése
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Étkeztetés megszervezése 45. § (1) A bentlakásos intézmény - a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. (2) Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi háromszori étkezést - ebből legalább egy alkalommal meleg ételt - kell biztosítani. A kiskorúak a főétkezéseken kívül naponta legalább kétszer kiegészítő étkeztetésben részesülnek. (3) Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére - orvosi javaslatra - az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés) kell biztosítani. (4) Az ápoló-gondozó otthonokban a fekvőbetegek ellátása során gondoskodni kell a rendszeres folyadékbevitelről. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

10 Nem kéri az intézményi étkezést az ellátott……
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Különböző állapotú ellátottak hogyan étkezzenek? ( idős otthonban fogyatékos ellátottak, v, demens ell.) Minden ellátottnak joga van ahhoz, hogy a legmagasabb szintű testi, és lelki egészség jogával éljen. Szobában történő étkezés- speciális segítség szükség szerint Saját étel elfogyasztása- lehetőség van – melegítés ne a szobában történjen Nem kéri az intézményi étkezést az ellátott…… Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

11 Intézményben élelmiszer vásárlása Büfé
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Intézményben élelmiszer vásárlása Büfé Fekvő ellátott segítése- szolgáltató szervezi meg Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

12 Étel tárolása: egyéni hűtő központi tároló- névvel ellátva
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Étel tárolása: egyéni hűtő központi tároló- névvel ellátva Nem tud részt venni az étkezésen pl. orvosi vizsgálaton volt- étel tárolása Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

13 Rövid az idő az étkezésre
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Étkezések időpontja Vacsora túl korai Rövid az idő az étkezésre Pótlás nehézsége Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

14 Étlap Nem hozzáférhető Nem aktuális Nem olvasható
Étlaptanács, kívánságláda Lakóközösség bevonása az étlapok készítésében. Étlapok összeállításánál változatosság TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

15 Étkeztetés körülményei: tálalás módja- (terítő, evőeszköz, víz,)
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Étkeztetés körülményei: tálalás módja- (terítő, evőeszköz, víz,) Tájékoztatás- (mi az étel, kész van- e, van – e még desszert, egyéb..) Élmény legyen! Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

16 Mennyi idő jut az étkezésre?- van aki segítséget igényel
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Mennyi idő jut az étkezésre?- van aki segítséget igényel Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

17 Étkeztetés – alapellátás Térítési díjak eltérése
Szolgáltatók versenye- ellátott választási lehetősége Étel tálalása az ételhordóba- milyen hőmérsékleten, zárhatóság Ételhordók tisztítása Étel minősége , változatossága Hétvégeken hiányzik a szolgáltatás Lemondás akadozottsága- nem kéri és kinek szóljon TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

18 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.

20 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)
TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 1071 Budapest, Damjanich u. 48. sz.


Letölteni ppt "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések