Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyitrai Imre Nyitrai Imre szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakértő c. főiskolai docens Tanácsadók felkészítése Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyitrai Imre Nyitrai Imre szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakértő c. főiskolai docens Tanácsadók felkészítése Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért."— Előadás másolata:

1 Nyitrai Imre Nyitrai Imre szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakértő c. főiskolai docens Tanácsadók felkészítése Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest 2012. február 29. A folyamat, a törvényi háttér és a pályázat bemutatása

2 Az intézeti gondozásról a közösségi alapon végzett gondozásra történő átállás közös alapelvei 1. A gondozottak jogainak tiszteletben tartása és bevonásuk a döntéshozatalba. 2. Az intézeti elhelyezés megelőzése. 3. Közösségi alapú szolgáltatások létrehozása. 4. Az intézetek bezárása. 5. A meglévő intézetek fejlesztési beruházásainak korlátozása. 6. Humán erőforrás-fejlesztés. 7. Az erőforrások hatékony felhasználása. 8. Minőségellenőrzés. 9. Holisztikus megközelítés. 10. Az ismeretek állandó bővítése. Nyitrai Imre 2/11 Az előzmények

3  Lakóotthonok fejlesztése hazai forrásból, 1998-2006  A szociális intézmények címzett támogatása, 2000-2006  Az ún. „kastély-kiváltási” (rekonstrukciós) program, 2001-2009  Akadálymentesítési programok, hazai és EU-s forrásból  Támogató szolgálatok, közösségi gondozás modellprogramok 2002-től  Reintegrációs, családtámogató modellkísérlet: FECSKE- program, 2007-től  Kérdőíves felmérés a fogyatékos személyeket ápoló-gondozó intézmények és lakóotthonok körében: „Kutatás a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátásának fejlesztésére” címmel Nyitrai Imre 3/11 Egy folyamat lépései

4  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény  Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat  A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSz egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény  A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1014/2011. (I.19.) Korm. határozat  A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat Nyitrai Imre 4/11 A jogi háttér

5 Nyitrai Imre 5/11 A pályázatról tartós bentlakásos ellátás alapszolgáltatás

6 Nyitrai Imre 6/11 A pályázatról tartós bentlakásos ellátás alap szolgáltatás

7  HÁLÓZAT  Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület  2041  szemléletváltás Nyitrai Imre 7/11 A pályázatról

8 A pályázat célja  Az eddigi, bentlakásos intézmények által nyújtott komplex szolgáltatásokat úgy kívánja új infrastruktúrával támogatni, hogy azok az önálló életvitel segítését nyújtsa. Ezen célok szakítanak a hagyományos gondoskodó bentlakásos intézményi kultusszal, szolgáltatásokkal, s azokat támogató infrastruktúrával.  A pályázat során az intézményi ellátást jelenleg szolgáló épületek helyett, minden férőhely vonatkozásában új épület(ek) létesítése, kialakítása történik meg, mellyel támogatott lakhatást kínáló szolgáltatássá alakulnak az addigi intézmények.  Ezen túl, a pályázat célcsoportja kiegészül a stratégiához képest, s így minden intézményben élő fogyatékos, pszichiátriai sérült vagy szenvedélybeteg ember ellátására irányul. Nyitrai Imre 8/11 A pályázatról

9 A pályázat tartalma  A pályázat részletes leírást ad a kiváltással létrehozandó, ellátási célokat szolgáló épületek és szolgáltatások kereteire, pl. minden épület a településbe integráltan, belterületen, nem szegregált lakókörnyezetben, jól megközelíthetően helyezkedjen el.  Az eddigi, bentlakásos intézmény zárt szolgáltatásait az önálló életvitelt segítő szolgáltatások ra, valamint a lakhatási szolgáltatásra kell bontani épületi szinten is.  A bentlakást nyújtó intézményben élők szociális ellátásának minden tartalma (lakhatás, munka, napközbeni szolgáltatás, szabadidő) kizárólag integrált lakókörnyezetben valósulhat meg annak érdekében, hogy az egyén be tudjon kapcsolódni a többségi társadalom életébe és a közösségi szolgáltatásokhoz hozzá tudjon jutni. Az egyén nyitottabb, természetesebb, családiasabb életmódot alakíthasson ki önmaga számára.  Az új lakhatási forma intim légkört, személyesebb bánásmódot és nagyobb autonómiát tesz lehetővé, míg a szociális szolgáltatás az egyéni szükségletek re tud épülni, elengedve az eddigi intézményi struktúra által nyújtott determinációt. Nyitrai Imre 9/11 A pályázatról

10 A támogatott lakhatás – lakhatás és a hozzá kialakított szociális szolgáltatás – három szintéren valósulhat meg a stratégia alapján: 1. lakás : társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan elhelyezkedő, maximum 6 fő részére lakhatást nyújtó önálló lakás, amely nem képezi az ellátott tulajdonát. 2. lakóotthon : társadalmi- és lakókörnyezetbe integráltan elhelyezkedő, maximum 12 fő részére lakhatást nyújtó ház, nagyobb lakás, 3. lakócentrum : integrált lakókörnyezetben elhelyezkedő, maximum 50 fő ellátására alkalmas lakóépület/épületek együttese. Ebben az esetben is biztosítva az alapelvet, miszerint a lakhatás és a napközbeni tartózkodás terei szétválnak. A kiinduló pont:  az intézményben élők képességeinek, döntésének és kapcsolati hálójának ismerete;  az intézményi humán erőforrás kompetenciájának felmérése;  a hozzátartozók, gondnokok döntésének, helyzetének felmérése;  a természetes támogató közösség, s az új szolgáltatási terület helyzetértékelése;  a változással járó pozitív és negatív hatások ismerete. Nyitrai Imre 10/11 A pályázatról

11 Nyitrai Imre Nyitrai Imre szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakértő c. főiskolai docens Tanácsadók felkészítése Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest 2012. február 29. A jó tanácsadó az innováció kulcsa...


Letölteni ppt "Nyitrai Imre Nyitrai Imre szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakértő c. főiskolai docens Tanácsadók felkészítése Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések