Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntő avagy néhány mondat a felsőoktatásról. Adatkezelés a felsőoktatási intézményekben Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntő avagy néhány mondat a felsőoktatásról. Adatkezelés a felsőoktatási intézményekben Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal."— Előadás másolata:

1 Köszöntő avagy néhány mondat a felsőoktatásról

2 Adatkezelés a felsőoktatási intézményekben Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal

3 Röviden adataink adataink adatkezelőink adatkezelőink az adatkezelés módja az adatkezelés módja a nyilvánosság a nyilvánosság

4 Adataink felsőoktatási törvény 2. számú melléklet felsőoktatási törvény 2. számú melléklet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

5 Adataink - felvételi a felsőoktatási törvény 2. számú mellékletének 1. a) pontja a felsőoktatási törvény 2. számú mellékletének 1. a) pontja „a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok” „a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok” az OFIK mint hatóság az OFIK mint hatóság Ket. szerinti eljárás Ket. szerinti eljárás

6 Adataink - hallgatók a felsőoktatási törvény 2. számú melléklet 1. b) pontja a felsőoktatási törvény 2. számú melléklet 1. b) pontja a FIR kezelője, mint hatóság a FIR kezelője, mint hatóság várható változások várható változások –EGT –szociális helyzet –államilag támogatott / költségtérítéses –adatok –társadalombiztosítás

7 Adatfajták személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat: különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől; közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

8 Adatkezelőink felsőoktatási intézmények felsőoktatási intézmények fenntartó fenntartó társadalombiztosítás társadalombiztosítás adóhatóság adóhatóság felsőoktatási információs rendszer felsőoktatási információs rendszer Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság bíróság, rendőrség, ügyészség, bírósági végrehajtó, államigazgatási szerv bíróság, rendőrség, ügyészség, bírósági végrehajtó, államigazgatási szerv nemzetbiztonsági szolgálat nemzetbiztonsági szolgálat Diákhitel Központ Rt. Diákhitel Központ Rt. Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal

9 Adatkezelés módja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alkalmazott alkalmazott hallgatói adatkezelés hallgatói adatkezelés

10 Adatkezelés módja Avtv. 3.§ (4) Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Avtv. 3.§ (4) Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

11 Nyilvánosság az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény a felsőoktatási törvény a felsőoktatási törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

12 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Köszöntő avagy néhány mondat a felsőoktatásról. Adatkezelés a felsőoktatási intézményekben Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések