Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabálysértési méltányossági kérelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabálysértési méltányossági kérelem"— Előadás másolata:

1 Szabálysértési méltányossági kérelem
Ellenőrző kérdések Szabálysértési méltányossági kérelem Rostás Ilona Anna BFKH Hatósági Főosztály

2 1. kérdés Az „Okosodó és Társa Kft.” szabálysértés elkövetése miatt felelősségre vonható-e

3 Nem, mert szabálysértés alanya csak természetes személy lehet.
1. válasz Nem, mert szabálysértés alanya csak természetes személy lehet.

4 2. kérdés A szabálysértés miatt eljáró hatóságok közül melyik minősül általános szabálysértési hatóságnak

5 2. válasz Az önkormányzati szabálysértési hatóság; vagyis a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző (főjegyző nem).

6 Mely szerv jogosult a kifogás elbírálására
3. kérdés Mely szerv jogosult a kifogás elbírálására

7 3. válasz A kifogást saját hatáskörben jogosult elbírálni a szabálysértési hatóság. A kifogás alapján a szabálysértési hatóság a határozatát visszavonhatja, vagy a kifogást tevő javára módosíthatja. Amennyiben a szabálysértési hatóság saját hatáskörben nem jár el, a kifogást - annak elbírálása érdekében - az ügyben keletkezett iratokkal együtt az eljáró szabálysértési hatóság székhelye szerinti helyi bírósághoz teszi át.

8 Mi a különbség a kifogás és a méltányossági kérelem között
4. kérdés Mi a különbség a kifogás és a méltányossági kérelem között

9 4. válasz Méltányossági kérelem:
- méltányossági kérelem előterjesztése a határozat végrehajtására nem bír halasztó hatállyal; - a méltányossági kérelmet elbíráló szerv a szabálysértési hatóság határozatának jogszerűségét nem vizsgálja; - méltányosság a szabálysértési határozat jogerőre emelkedését követően gyakorolható, abban az esetben, ha jogerőre emelkedést követően méltányosság gyakorlását megalapozó körülmények következtek be; - ha a közigazgatási hivatal a méltányossági kérelemnek helyt ad, akkor a jogerősen kiszabott pénzbírságot nem lehet végrehajtani. Így az elkövető mentesül a pénzbírság megfizetése alól, de a méltányossági döntés az elkövető szabálysértési felelősségét nem érinti (az elkövető „büntetett előéletű” marad). Ha a kérelmet a közigazgatási hivatal elutasítja, akkor a jogerős pénzbírság végrehajtása érdekében a jegyzőnek a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni (adók módjára történő behajtás, pénzbírság közérdekű munkára, vagy elzárásra történő átváltoztatása). A kifogás: rendes jogorvoslati kérelem, az azt elbíráló szerv a határozat jogszerűségét vizsgálja meg; - kifogás előterjesztése következtében a határozat nem emelkedik jogerőre; - kifogás előterjesztése a határozat végrehajtására halasztó hatállyal bír.

10 5. kérdés Mikor emelkedik jogerőre a jegyző által hozott, szabálysértési felelősséget megállapító határozat

11 5. válasz A szabálysértési felelősséget megállapító határozat közlését követő 8. napon, ha a határozat ellen a jogosult kifogást nem terjesztett elő.

12 6. kérdés A szabálysértési méltányossági kérelmet jogszabály által rendszeresített formanyomtatványon kell-e előterjeszteni

13 6. válasz Nem. Jogszabály nem rendelkezik kérelem-nyomtatványról. A kérelmet szóban, írásban lehet előterjeszteni.

14 7. kérdés A szabálysértési méltányossági eljárásért kell-e eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat fizetni

15 Nem. Az eljárás illeték-, illetve díjmentes.
7. válasz Nem. Az eljárás illeték-, illetve díjmentes.

16 8. kérdés A szabálysértési méltányossági kérelemnek milyen, jogszabályban előírt kötelező melléklete van

17 Nincs ilyen melléklet. Jogszabály melléklet csatolását nem írja elő.
8. válasz Nincs ilyen melléklet. Jogszabály melléklet csatolását nem írja elő.

18 A szabálysértési hatóság a feljelentést elbírálhatja-e végzéssel
9. kérdés A szabálysértési hatóság a feljelentést elbírálhatja-e végzéssel

19 9. Válasz Nem. A szabálysértési eljárásban a hatóságok kizárólag határozati formában hozhatnak döntéseket. Végzés a közigazgatási hatósági eljárásban hozható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) alapján. A Ket. tárgyi hatálya a szabálysértési eljárásra nem terjed ki. Szabálysértési eljárásban eljárási jogszabályként kizárólag a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (Sztv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

20 Ki minősül fiatalkorúnak a szabálysértési jogban
10. kérdés Ki minősül fiatalkorúnak a szabálysértési jogban

21 10. válasz Fiatalkorú az a személy, aki a szabálysértés elkövetésekor betöltötte a 14. életévét, de még a 18. életévét nem.

22 Köszönöm az együttműködést és a közreműködést!
Rostás Ilona Anna


Letölteni ppt "Szabálysértési méltányossági kérelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések