Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a szabálysértési jogban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a szabálysértési jogban"— Előadás másolata:

1 Változások a szabálysértési jogban
dr. Németh Mónika főosztályvezető április 04.

2 Cél: egy olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása,
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény Cél: egy olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása, amely: hatékony és gyors eljárási lehetőségeket biztosít az egyes szabálysértési hatóságok számára, költséghatékony eljárás, amelyben a szabálysértés elkövetőjének már nem fűződik érdeke az eljárási cselekmények indokolatlan elhúzásához, kiszabott büntetéseket költséghatékonyan hajtja végre. Domináns elem közérdekű munka

3 A szabálysértés fogalma
Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra: amely bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait, és amelyre a Szabs. tv. szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetővé teszi, vagy a járművezetéstől eltiltás alkalmazását kötelezően elrendeli.

4 A szabályszegések elkövetésének megelőzése és visszaszorítása érdekében
Az elkövetők felelősségre vonása lehetőleg még a helyszínen, de legkésőbb 30 napon belül megtörténjen. Helyszíni bírság előtérbe helyezése ( forint ismételt elkövetés esetén forint). Elsődleges az elkövetők meghallgatása nélküli döntéshozatali eljárás (15 nap).

5 Szabálysértést meghatározó jogszabály hatálya
A szabálysértést az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés elbírálásakor a hatályban lévő új jogszabály szerint már nem minősül szabálysértésnek vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni. A évi II. törvény április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni. A szabálysértési eljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő törvény eljárási szabályai szerint kell lefolytatni. Folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.

6 Szabálysértés miatt eljáró hatóságok
Általános szabálysértési hatóság: megyei kormányhivatal. A törvény által hatáskörébe utalt szabálysértés miatt szabálysértési hatósági jogkörében a rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság.

7 Helyszíni bírság kiszabására jogosultak
A rendőrség a törvényben meghatározott feltételek esetén bármely szabálysértés miatt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt csak a rendőrség szabhat ki helyszíni bírságot. Törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén - amennyiben ezt a törvény külön említi - helyszíni bírságot szabhat ki: a) a kormányhivatal arra felhatalmazott ügyintézője, b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, d) a közlekedési hatóság ellenőre, e) a közterület-felügyelő, f) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, g) az erdővédelmi szolgálat tagja, h) a halászati őr, i) a mezőőr. (3) Az (2) bekezdés g)-i) pontja esetén feltétel, hogy a helyszíni bírságot kiszabó személy a közigazgatási szerv alkalmazottja vagy önkormányzati köztisztviselő, közalkalmazott vagy kormánytisztviselő legyen. g-i feltétel, hogy alkalmazott legyen

8 Szabálysértés miatt alkalmazható
Büntetések: a) szabálysértési elzárás ( nap), b) pénzbírság ( forint, elzárással is büntethető forint), c) közérdekű munka (6-180 óra) Intézkedések: a) járművezetéstől eltiltás (1 hónap - 1év), b) elkobzás, c) kitiltás (6 hónap – 2 év), d) figyelmeztetés.

9 Szabálysértési visszaesés
Ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértési ügyben a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 90 nap, a pénzbírság felső határára felével emelkedik, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb pénzbírsággal büntethető szabálysértés miatt 75 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki, pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt 75 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki, pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb pénzbírsággal büntethető szabálysértési ügyben 60 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki. Módosítás!!!!

10 Várható módosítások 2005. évi CXXXV. tv. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény módosítása. Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoport felülvizsgálatából eredő módosítások. Katasztrófavédelemről szóló évi CXXVIII. tv. Közérdekű munka foglalkoztatói nyilvántartása. Új tényállások. Közigazgatási bírságolás lehetőségének biztosítása.

11 Szabálysértési ügyek száma 2011-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében

12 Szabálysértési ügyintézők száma

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Változások a szabálysértési jogban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések