Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIHÁLY PÉTER Nemzeti Közlekedési Hatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIHÁLY PÉTER Nemzeti Közlekedési Hatóság"— Előadás másolata:

1 MIHÁLY PÉTER Nemzeti Közlekedési Hatóság
repülésbiztonsági felügyelő Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Repülésbiztonsági Osztály  Budapest, Ferihegy I. 1675 Budapest, Pf.:41.

2 TÉMÁK MŰKÖDÉS (NKH LI RBO) RÖVID ÁTTEKINTÉSE - személyi feltételek;
- a vizsgálatok jogszabályi háttere, keretei; - a vizsgálati eljárás célja, rendje, tartalma; A HATÓSÁGI VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI - bejelentések tárgya, tartalma; - a bejelentések száma, jellege; - a szabálysértések oka, jellege és megoszlása; - a hatóság által alkalmazott szankciók;

3 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Osztályvezető : Gárdus Tibor
- Rep.bizt.felügyelő (polgári légiárművek) - Rep.bizt.felügyelő (állami légijárművek) - Rep.bizt.felügyelő (légiforgalmi - ATM) - Rep.bizt.felügyelő (veszélyes anyag, árú) - Rep.bizt.hatósági főorvos (orvosi alkalmasság) Rendszeresített létszám: 6 fő

4 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény (Lt.) 3. § (1) A légi közlekedés hatósági feladatait légiközlekedési hatóság látja el. (2) Az állami célú légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági feladatokat a katonai légügyi hatóság látja el. > > > 141/1995. évi (XI.30.) Korm.r. 2. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, mint katonai légügyi hatóság …… …….

5 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 141/1995. évi (XI.30.) Korm.r. 1. §
(4) A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai: 11. a légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása; A 141/1995. évi (XI.30.) Korm.r. 2. § (1) e) az állami légi járművekkel előforduló légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása;

6 3. A HATÓSÁGI VIZSGÁLATOK RENDJE, CÉLJA, TARTALMA
- RENDJE: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt előírás szerint (29.§ vizsgálati kötelezettség >kérelemre vagy hivatalból, jogszabályi kötelezettség, felügyeleti szerv utasítása, bíróság kötelezi, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet) - CÉLJA: a bekövetkezett eseménnyel összefüggésben a légiközlekedésre, a légiközlekedési tevékenységre vonatkozó hatályos szabályok betartásának és személyi felelősségnek, továbbá a szakszolgálati, és hatósági engedélyhez kötött tevékenység ellátási rendjének vizsgálata annak érdekében, hogy a légiközlekedési hatóság a jogszabályban meghatározott intézkedéseket megtegye. (jogszabály biztosította szankciók alkalmazása a légiközlekedési szabályok betartatásának és a légiközlekedés biztonsága érdekében) - TARTALMA: a szakszolgálati, és hatósági engedélyhez kötött tevékenység ellátási rendjének (szabályosságának) vizsgálata - légijármű szakszemélyzet; (kötelmek, képzés, jogosítás, eü.korlátozás .. stb) - légijármű (típus-és légialk. okmányok, előkészítés, üzemképesség … stb) - légiforgalom, légtér használat szabályai (rádiókapcs, elkülönítések, légtértilt. stb)

7 SZANKCIÓK ALKALMAZÁSA
Hatósági eljárás és a jogalkalmazás (jogszabályok megtartása és megtartatása, mérlegelési és méltányossági szempontok figyelembevétele) FIGYELMEZTETÉS, KÖTELEZÉS; (mérlegelési és méltányossági szempontok – jogszabályi felhatalmazás alapán) PÉNZBÍRSÁG KISZABÁSA; A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE, KORLÁTOZÁSA

8 - PÉNZBÍRSÁG KISZABÁSA;
66/A. § (1) a) légiközlekedési, légiközlekedéssel összefüggő tevékenységre, b) légijármű lajstromozására, nyilvántartására, üzemben tartására, biztosítására, c) légiközlekedési akadályra, d) nyilvános repülőrendezvényre, e) szakszolgálati tevékenységre, f) adatszolgáltatásra, tájékoztatásra, bejelentésre, g) légiközlekedés védelmére, h) zajkorlátozásra vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben Ft-ig terjedő bírság szabható ki. A bírságolással kapcsolatos eljárást a légiközlekedési hatóság folytatja le. A bírság ismételten is kiszabható. A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE, KORLÁTOZÁSA

9 A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE, KORLÁTOZÁSA
32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 12.§ A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt felfüggeszti, ha - a hatósági eljárás akadályozása (az ellenőrzés lehetővé tételéig); - egészségileg alkalmatlan állapotban szakszolgálati tevékenységet ellátása; - a légiközlekedési szabályok súlyos megszegése, a légiközlekedés biztonságának veszélyeztet. A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt visszavonja, ha - az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, vagy - az engedélyessel szemben korlátozások állnak fenn (jogerős bírósági eltiltás, kényszer gyógykezelés ..stb).

10 II. A HATÓSÁGI VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI
1. BEJELENTÉSEK TÁRGYA, JELLEGE; - a KBSZ által regisztrált bejelentések (repülőesemények) - más hatóságok által kezdeményezett eljárások (külföldi lkh.-ok, rendőrség, önkorm. stb) - lakossági (egyéni) panaszbejelentések 2. AZ ESEMÉNYEK SZÁMA; - Regisztrált bejelentések (LI RBO) = 522 /katonai - 99/ - LKB: 45, - s.RES: 18, - Halálos sérülés: 8

11 Légijármű szakszemélyzetet érintő
II. A HATÓSÁGI VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI 3. VIZSGÁLATI MEGÁLLAPÍTÁSOK Légijármű szakszemélyzetet érintő Légjiárművek üzemeltetését érintő Légtérhasználattal kapcsolatos 4. A HATÓSÁG ÁLTAL ALKALMAZOTT SZANKCIÓK Szakszolgálati engedély felfüggesztés (bevonás): 9 Pénzbírság kiszabásának összege: Ft. Hatósági figyelmeztetés: 7

12 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "MIHÁLY PÉTER Nemzeti Közlekedési Hatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések