Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cégnyilvántartás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cégnyilvántartás."— Előadás másolata:

1 Cégnyilvántartás

2 Cég A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. a cégnyilvántartásban akkor szerepelhet, ha bejegyzését jogszabály kötelezővé vagy lehetővé teszi.

3 Cégnyilvántartásban szereplő szervezetek
az állami vállalat, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni cég.

4 A gazdasági társaság Közkereseti társaság (kkt.) Betéti társaság (bt.)
Korlátolt felelősségű társaság (kft.) Részvénytársaság (rt.) Zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) Nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.) Kooperációs társaság (egyesülés)

5 Cégbíróság A céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. A cégjegyzékbe történő bejegyzésre és a céggel kapcsolatos, törvényben meghatározott egyéb eljárások lefolytatására az a cégbíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a cég székhelye van.

6 Cégnyilvántartás A közhiteles cégnyilvántartás áll: a cégjegyzékből,
a mellékletekből amely a cégjegyzékben szereplő adat, jog vagy tény igazolására szolgál, egyéb olyan okiratokból melyeknek benyújtására a céget - közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából - törvény kötelezi. Összefoglalóan: CÉGIRATOK

7 Cégjegyzék tartalma valamennyi cégformánál
a cég cégjegyzékszámát, a cég nevét, a cég székhelyét, a létesítő okirat keltét, a cég főtevékenységét és a létesítő okiratban meghatározott további tevékenységi köreit, a KSH által kiadott nómenklatúra szerint; a cég jegyzett tőkéjét, a képviselet módját (önálló vagy együttes), a cég képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények nevét és székhelyét, a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját, a cégjegyzékadatok, illetve azok törlése bejegyzésének Cégközlönyben történő közzétételének napját.

8 Cégiratok nyilvánossága
A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai, valamint a cégiratok - ideértve az elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is - teljeskörűen nyilvánosak. Teljeskörűen nyilvánosak továbbá a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei is azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban létére a cégnyilvántartásnak utalnia kell.

9 Cégadatok nyilvánossága
A cégbíróságtól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.

10 Cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány
A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait tanúsítja hitelesen. A cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t).

11 Másolatok kérése A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokról a cégbíróságtól illeték ellenében, hiteles és nem hiteles másolat kérhető.

12 IM Cégszolgálat Az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat kérelemre tájékoztatást ad a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatairól. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A rendelkezésre álló adatok azonosak a cégbíróságokon elektronikusan rögzített adatokkal. Közokiratok kiadására a Cégszolgálat is jogosult. A Cégszolgálat kérelemre tájékoztatást, továbbá hiteles vagy nem hiteles másolatot ad a cégek elektronikus úton feldolgozott, számviteli törvény szerinti beszámolóiról.

13 Céginformáció rendelkezésre bocsátása
A Cégszolgálat biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a Cégszolgálat helyiségében. A cégiratok a kormányzati portál útján is megismerhetőek.

14 Céginformáció rendelkezésre bocsátása
A Cégszolgálat a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a megismerését (a betekintés lehetőségét) kérelemre, bárki számára ingyenesen biztosítja, feltéve, hogy a céginformációt elektronikus úton kérik. Ilyen esetben a Cégszolgálat részére csak a számítógépes rendszer használatával kapcsolatos kiadásokat kell megtéríteni. Ha a kért céginformáció mennyisége nem haladja meg a külön jogszabályban megállapított mértéket, a számítógépes rendszer használata is ingyenes. Ha a kérelmező a céginformációt közokirat formájában kéri, a kérelmező a Cégszolgálat tevékenységének igénybevételéért - a szolgáltatás költségeivel összhangban álló - költségtérítést köteles fizetni.

15 Céginformáció rendelkezésre bocsátása
A Cégszolgálat a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási szerv, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a felszámoló, valamint a gazdasági kamarák részére a közfeladataik ellátása érdekében kért céginformációt ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Esetükben a Cégszolgálat részére csak a számítógépes rendszer használatával kapcsolatos kiadásokat kell megtéríteni, feltéve, hogy a céginformációt elektronikus úton kérik.

16 Cégközlöny A Cégközlöny az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja, mely elektronikus formában jelenik meg. A cégjegyzék adatait, illetve azok változásait - ideértve a cég törlését is - tartalmazó végzését a cégbíróság a Cégközlönyben hozza nyilvánosságra, A vonatkozó cégiratok a cégjegyzéket vezető cégbíróságon megtekinthetőek.


Letölteni ppt "Cégnyilvántartás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések