Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VÁLLALKOZÁS 7. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VÁLLALKOZÁS 7. előadás."— Előadás másolata:

1 A VÁLLALKOZÁS 7. előadás

2 A vállalkozás és a vállalat
Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése (haszon elérése mellett). Vállalat: az üzleti vállalkozás szervezeti kerete, jogilag körülhatárolt struktúra, amelyben a cél elérése érdekében szükséges folyamatok végbemennek. Anyag, áru, erőforrás Vállalat Termék, szolgáltatás input output átalakítás

3 A vállalkozás A vállalkozás tehát a tulajdonosok azért alapítják, hogy vagyonukat növelve eredményesen vegyen részt a piacok működésében. 4 2 Beszerzési piac Vállalkozás Értékesítési piac 5 3 1. 6. Tőkepiac Alapítás szempontjai Tőkeminimum Anyagi felelősség Személyes közreműködés

4 A vállalkozás jogi formái
Egyéni vállalkozó Természetes személy, saját nevében és kockázatára rendszeres haszonszerzés céljára folytatott tevékenysége Gazdasági társaságok Két vagy több tulajdonos, jövedelemszerzésre alapított vállalkozás, amely a tagok személyes közreműködésével vagy tőkéjével biztosítja a kitűzött gazdasági célok elérését BT. KKT. Kft. Rt.

5 Gazdasági társaságok (2006/IV. tv)
1. Közkereseti társaság: a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyont a vállalat rendelkezésére bocsátják. Alapíthatják: természetes és jogi személyek Felelősség: korlátlan és egyetemleges Döntéshozó testület: tagok gyűlése Irányítás: igazgató

6 Gazdasági társaságok 2. Betéti társaság: a tagok közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget, oly módon, hogy legalább az egyik tag felelőssége korlátlan és egyetemleges, míg legalább egy kültag csak a vagyoni betétje szolgáltatására kötelezett. Alapíthatják: természetes személyek, jogi személyek Felelősség: korlátlan és egyetemleges (beltag), korlátozott (kültag) Döntéshozó szerv: tagok gyűlése Irányítás: igazgató, ügyvezető igazgató

7 Gazdasági társaságok 3. Korlátolt felelősségű társaság: előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, a tagok hozzájárulása a törzstőke szolgáltatására terjed ki. Alapíthatják: természetes személyek, jogi személyek (alaptőke: Ft) Felelősség: korlátozott Irányítás: ügyvezető igazgató Döntéshozó szerv: taggyűlés Ellenőrző testület: Felügyelő-bizottság, Könyvvizsgáló

8 Gazdasági társaságok 4. Részvénytársaság: meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével alakul (min. 5 M Ft) (NyRt. Zrt.) Alapíthatják: természetes személyek, jogi személyek Felelősség: korlátozott Irányítás: vezérigazgató, igazgató-tanács Döntéshozó szerv: közgyűlés Ellenőrző testület: Felügyelő-bizottság, Könyvvizsgáló

9 Gazdasági társaságok 5. Egyesülés: a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem törekszik Vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

10 A vállalkozások finanszírozása
Finanszírozás: elegendő tőke (pénz) biztosítása a vállalkozás létrehozásához, működéséhez és növekedéséhez. Pénzügyi döntések: Tőkeszükséglet felmérése A források felmérése A források és felhasználások összhangjának megteremtése Finanszírozási források felkutatása, optimalizálása finanszírozási döntések Források optimális lekötése beruházási döntések Optimális tőkestruktúra kialakítása tőkestruktúra döntések

11 Félkész és befejezetlen termelés Alapanyag Kamat, osztalék
Ért. kapcs. kiadások Értékesítés Tőkebefektetés Vevőtartozás Késztermék Hitel, kötvény Pénzállomány Félkész és befejezetlen termelés Alapanyag Kamat, osztalék Állóeszközök Adó Munkaerő Rezsi és egyéb kiadások

12 A vállalat pénzügyi dokumentumai
Vagyonmérleg: a vállalkozás működéséhez rendelkezésre álló eszközeit és forrásait mutatja Adott időpontra vonatkozóan (fordulónap) Kettős vetületben (Eszközök, Források) Összevontan, kötött sorrendben Teljes körűen Mérleg, 200x

13 A vállalat pénzügyi dokumentumai
2. Eredmény-kimutatás: adott időszakra vonatkozóan mutatja a vállalakozás nyereségét/veszteségét. Adott időszakra vonatkozik Az eredményt a bevételek és ráfordítások különbözeteként mutatja A típusú Eredmény-kimutatás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktívált saját telj. értéke Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások A. Üzemi eredmény folytatás Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

14 A vállalat pénzügyi dokumentumai
3. Cash-flow kimutatás: a vállalkozás pénzáramát mutatja adott időszakra vonatkozóan A pénzbevételek és pénzkiadások különbözeteként Pénzáramot mutat, tehát a pénzállomány változását! (+ v -) Nem eredményszemléletben Számítása: Indirekt módszer Eredmény + Nem pénzkiadást jelentő ráfordítások - Nem pénzbevételt jelentő hozamok = Pénzáram Direkt módszer Pénzbevételek Pénzkiadások = Pénzáram


Letölteni ppt "A VÁLLALKOZÁS 7. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések