Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Olasz Kitti Bonnyai Péter

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Olasz Kitti Bonnyai Péter"— Előadás másolata:

1 Dr. Olasz Kitti Bonnyai Péter
Betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság indítása, jogi és gazdaságossági vonatkozásai Dr. Olasz Kitti Bonnyai Péter

2 A vállalkozás A vállalkozás gazdasági-üzleti tevékenyég, mely célja a vagyon gyarapítása Szervezeti formáját vállalatnak nevezzük

3 Korlátolt felelősségű társaság
Olyan jogi személyiségű társaság, mely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul meg. A társaság vagyona elkülönül a tag magánvagyonától, a tag felelőssége a társasággal szemben törzsbetétje mértékéig, és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulására terjed ki.

4 Mely esetekben javasolt a Kft.- alakítása?
A kft. tőketársaság Nagy tőkével, nagy felelősséggel bíró vállalkozások Nagyobb létszám esetén Hitelfelvétel esetén kedvezőbb elbírálás

5 Kft. alakítása Társasági szerződés
(törzstőke, egyes tagok törzsbetéteinek mértéke, befizetések módja, esedékessége, szavazati jog mértéke, első ügyvezető, cégjegyzés módja, felügyelő bizottság tagjai, könyvvizsgáló személye, taggyűlés összehívási rendje)

6 Kft. alakítása Ügyvezető kinevezése Elfogadó nyilatkozat
Aláírási címpéldány Adózási forma kiválasztása Be kell fizetni a törzstőke felét (törzstőke összege nem lehet kevesebb hárommillió forintnál, pénzbetétek összege alapításkor nem lehet kevesebb a törzstőke harminc százalékánál és egymillió forintnál) Cégbírósághoz bejegyzési kérelem benyújtása Cégjegyzése, adószám, statisztikai számjel

7 A társaság és a tagok közötti jogviszony
A társaság tagjai kötelesek a pénzbetéteket befizetni és a nem pénzbeli betéteket rendelkezésre bocsátani A tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos jogok fűződnek.

8 A társaság és a tagok közötti jogviszony
A tagok egyéb vagyoni szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak Tisztségviselőként végzett személyes közreműködés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem munkaviszonyon alapul A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illeti meg

9 Kft. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható A tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak Kívülálló személyre való átruházást a társaság beleegyezéséhez köthetik A tulajdonosváltozást az üzletrész megszerzője köteles bejelenteni a társaságnak bejegyzés végett A tag halálával az üzletrész a jogutódra száll

10 Betéti társaság Közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább 1 tag (beltag) – felelőssége korlátlan és egyetemleges, a társaság kötelezettségeiért, míg legalább 1 tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért nem felel.

11 Mely esetekben javasolt a Bt. alakítása?
A Bt. személyi egyesülés Ha nem akarunk tőkebefektetést Kisebb felelősségű, kisebb forgalmú vállalkozás esetén Ha nem tervezünk hitelfelvételt (hitelképesség szempontjából a Bt. kedvezőtlenebb elbírálás alatt)

12 Bt. alakítása Társasági szerződés (taggyűlés rendje, osztalék fizetése) Képviselői elfogadó nyilatkozat Aláírási címpéldány Adózási forma megválasztása Cégbírósághoz bejegyzési kérelem

13 A betéti társaság megszűnik, ha
Valamennyi beltag kiválik, kivéve ha 3 hónapon belül a cégbírósághoz új beltag belépését jelentik be Valamennyi kültag kiválik, kivéve, ha 3 hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik

14 Taggyűlés Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni
A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés (osztalék) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése Osztalékelőleg fizetés elhatározása Üzletrész felosztásához való hozzájárulás Tag kizárásának kezdeményezéséről határozat Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazása Felügyelő bizottság, könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása

15 Taggyűlés Az ügyvezető hívja össze
Akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van Ügyvezető jegyzőkönyvet készít Határozatokról nyilvántartást vezet

16 Példa Magán orvosi tevékenyég folytatásához az egyéni vállalkozói forma, valamint a BT. a legideálisabb. 1. Megfelelő bizonyítványok beszerzése 2. Telephely, rendelő keresése, vétele, bérleti szerződés 3. BT. alakítása (kell hozzá egy kültag, aki általában családtag) (társasági szerződés, képviselői elfogadó nyilatkozat, aláírási címpéldány, mely adózási forma, könyvelő keresése, cégbíróságra beadása) 4. ANTSZ engedély

17 Példa Bőrgyógyászati osztályunkon szerettük volna az ügyleti ellátást privatizálni Erre a Kft. forma lett volna ideális, ahol nem 1 embernek van korlátlan felelőssége a vállalkozás iránt

18 Ügyeleti Kft. létrehozása
Engedély a kórház vezetésétől ANTSZ engedély Társasági szerződés Ügyvezető kinevezése Elfogadó nyilatkozat Aláírási címpéldány Törzstőke felének befizetése Cégbíróságra való beadás Felelősségbiztosítás kötése


Letölteni ppt "Dr. Olasz Kitti Bonnyai Péter"

Hasonló előadás


Google Hirdetések