Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújulás és folytonosság a jogi személyek szabályozásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújulás és folytonosság a jogi személyek szabályozásában"— Előadás másolata:

1 Megújulás és folytonosság a jogi személyek szabályozásában
A társasági jog PTK-ba integrálása

2 1. Alapvetések: Abszolút jogképesség; Típuskényszer;
Jogi személy általános kritériumai (név, székhely, vagyon, képviselet, döntéshozó szervezet, helytállási kötelezettség); Általános szabályok hatóköre (Ptk.; más törvény által nevesített jsz.; polgári jogi jogalanyisággal felruházott szervezet)

3 2. Ptk. Megismerésének technikája
Könyv általános rendelkezései Különös rendelkezések egyes jsz. típusoknál Társasági jog esetén: Közös szabályok Egyes társasági formákra vonatkozó szabályok

4 3. Diszpozitív modell – jsz. Általános szabályai
1. Létesítés szabadsága 3:4. § [A jogi személy létrehozásának szabadsága] (1) A jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg. (2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. (3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha a) az eltérést e törvény tiltja; vagy b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

5 Diszpozitív modell – jsz. Általános szabályai
2. Létesítő okirat, tartalma; 3. Nyilvántartás; 4. Döntéshozó, legfőbb szerv Ülés, ülés tartása nélküli döntéshozatal Határozatképesség, határozathozatal; 5. Ügyvezetés, felelősség, képviselet; 6. Tulajdonosi ellenőrzés, felügyelőbizottság; 7. Könyvvizsgáló;

6 Diszpozitív modell – jsz. Általános szabályai
8. Létesítés érvénytelensége, törvényességi felügyelet, határozatok bírósági felülvizsgálata; 9. Átalakulás, egyesülés, szétválás 10. Jogutód nélküli megszűnés

7 4. Gazdasági társaságok A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 1. Kizárás szabályai (tagi, vezető tisztségviselői) 2. Legfőbb szerv: kizárólagos hatáskör, elektronikus hírközlő eszközzel megtartott ülés) 3. Ügyvezetés: megbízás - munkaviszony, ügyvezető felelőssége harmadik személyekkel szemben a társ. fennállása alatt és jogutód nélküli megszűnésére tekintettel

8 Közkereseti társaság, betéti társaság
Jogi személy Üzletvezetésre jogosult tag helyett, ügyvezetés Megszűnik az automatikus képviselet

9 Korlátolt felelősségű társaság
Törzstőke: 3 millió forint (feltöltéses szabály, nem vagyoni hozzájárulás értékelése); Üzletrész adásvételénél a társaság felé történő bejelentéshez mellékelni kell a szerződést is (cégeljárásban továbbra sem kell); Osztalékfizetés szabályai változatlanok, de más szövegezéssel (tételes jogból kimarad: az eltérő időpont, a törzsbetét arányától eltérő kifizetés, mert azok levezethetőek más szabályból)

10 Részvénytársaság Zrt. és Nyrt. szabályai nem különülnek el;
Nyrt.: tőzsdei részvénytársaságok

11 Ptké. Társasági jog lényege továbbra egy helyen található meg.
Kimaradó szabályok: Kizárás részletszabályai, non-profit gt., szerződésminta használata, stb.: Ctv. Átalakulás, egyesülés, szétválás: új törvény; Adójogi, tőkepiaci szabályok: NGM törvények


Letölteni ppt "Megújulás és folytonosság a jogi személyek szabályozásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések