Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA"— Előadás másolata:

1 TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA
SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

2 2006. évi X. tv. és a 2014.III.15-től hatályos új Ptk.
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

3 Def. szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

4 A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

5 SZÖV.TAGI VISZONY legalább 7 alapító
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

6 Nyilvános felhívás  !! nem természetes személy tagjainak száma MAX taglétszám 20 %-a személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám ¼-t. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

7 TAGI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS
A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása max a tőke 15 %-a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege max a tőke 1/3-a. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

8 LÉTESÍTŐ IRATA ALAPSZABÁLY DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

9 Választott bír. kiköthető
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

10 - ELLENJEGYZÉS - MINDEN TAG ALÁÍRJA!
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

11 alapszabály módosítása vagy a jegyzőkönyvbe foglalt alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

12 Hatósági engedély esetén 15 napon belül………
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

13 BEJEGYZÉS FELTÉTEL: - pénzbeli min. 30% BEFIZ. - apport egészét be
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

14 ALAPÍTÁS KGY DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

15 Mire irányulhat a tevékenysége?
értékesítésre beszerzésre termelésre szolgáltatásra irányulhat. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

16 3 Képesítéshez kötöttség esetén….
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

17 KGY DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

18 alapszabály módosításához a jelenlévők legalább 2/3 és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

19 Kgy-ről jkv. Jelenléti ív LEHET - részközgyűlés - küldöttgyűlés
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

20 NYERESÉG tagok között fel lehet osztani
felét a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

21 Fb és könyvvizsgáló Fb. min. 3 tagú
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

22 ÜGYVEZETÉS min. 3 TAGÚ IGAZGATÓSÁG
15-nél kevesebb tag? Igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztség 5 ÉV DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

23 Tagsági jogviszony megszűnése
ha kilépéssel vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét nem teljesítette meghal vagy megszűnik bírósági – határozattal- kizárással szövetkezeti átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

24 tag kilépése igazgatóságnak írásban bejelenteni
szándék bejelentése és a tagsági viszony megszűnése között min. 3 hó; DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

25 KISEBBSÉGVÉDELEM Kgy. összehívásának kezdeményezése
Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése Igényérvényesítés kezdeményezése DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

26 MEGSZŰNÉS JOGUTÓDDAL JOGUTÓD NÉLKÜL (akkor is ha 7 tag alá csökken és 6 hón belül…… DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

27 A SZÖVETKEZET ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE ÉS SZÉTVÁLÁSA
legalább 10 % vagy az igazgatóság kezdeményezheti Kft-vé, zrt-vé alakulhat át. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

28 A szövetkezetek - mind a maguk, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre. 2014. III. 15-től. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

29 2014.Február 28. 4. ELŐADÁS DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

30 ELŐZŐ ELŐADÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BEFEJEZÉSE SZÖVETKEZET
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

31 MAI ELŐADÁS Egyes sajátos szövetkezetek CICIL SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNY
EGYESÜLET DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

32 Egyes sajátos szövetkezetek
Iskolaszövetkezet Szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkezet Agrárgazdasági szövetkezet DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

33 Iskolaszövetkezet Hatályos: 2014. III. 15-től.
középfokú iskolával, kollégiummal, alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók, továbbá felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosít a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

34 Tagok 85 %-a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.
alapításában és működésében nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie. Tagok 85 %-a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

35 SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
MILYEN? 2 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

36 Szociális szövetkezet
célja: hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

37 közhasznú jogállású lehet
önkormányzat, karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tag – max taglétszám 25 %-a - kivételével csak személyes közreműködés! X DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

38 foglalkoztatási szövetkezet
min.500 természetes személy és legalább 1 országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. Saját tagjai tekintetében munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

39 C ÉLJA: hátrányos helyzetben lévő tagjai számára
munkafeltételek megteremtése munkaerő-kölcsönzés, munkaközvetítő tevékenység DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

40 Agrárgazdasági szövetkezet 2014. III. 15-től.
MILYEN ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDNEK? mező- erdőgazdasági élelmiszeripari ágazatban DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

41 - termés tárolását, feldolgozását végzi;
mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként tagjai tevékenységét előmozdító jelleggel tagjai számára - azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat, amelynek során - a termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzését, a termés közös értékesítését szervezi; - termés tárolását, feldolgozását végzi; - termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatásokat nyújt; termelő jelleggel tagjai vagy mások mező- vagy erdőgazdasági földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat. DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

42 Közhasznú jogállású lehet
DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint

43 A vállalatcsoportban tag lehet.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint


Letölteni ppt "TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések