Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu."— Előadás másolata:

1

2 Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu

3 2 Pénznem változások

4 3 Ki, mikor  A devizakülföldi társaságnak (pl a vámszabad területi társaság) az éves / egyszerűsített éves beszámolót  magyar nyelven,  a létesítő okiratban rögzített devizában kell elkészíteni.  Európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet Magyar nyelven, a létesítő okiratban rögzített devizában lehet elkészíteni  Bármely vállalkozó funkcionális pénznem választása esetén magyar nyelven, a létesítő okiratban rögzített devizában lehet elkészíteni  2010-től EUR-ban bárki vezetheti könyveit  Bármely vállalkozó az üzleti év végén, ha a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) a forinttól eltérő deviza, akkor áttérhet a funkcionális pénznemre feltéve:  bevételei, költségei és ráfordításai, és  pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei,  az előző és a tárgyévi üzleti évben  külön-külön legalább 25% az adott devizában merülnek fel

5 4 …  A feltételek teljesülésének vizsgálatánál:  Mérleg és eredménykimutatás adataiból  Főkönyvi adatokból  Alkalmazott módszer:  az adott devizában felmerült bevétel, költség és ráfordítás tételek forintra átszámított összegét abszolút értékben összeadva kell viszonyítani az összes bevétel, költség és ráfordítás tételek forintban kimutatott (elszámolt) abszolút értékének együttes összegéhez,  másrészt az adott devizában felmerült (keletkezett) pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek forintra átszámított összegének abszolút értékben vett együttes összegét kell viszonyítani az összes pénzügyi eszköz és pénzügyi kötelezettség forintban kimutatott (elszámolt) összegének abszolút értékben vett együttes összegéhez.  Ha mindkét arányszám eléri a 25%-t, akkor teljesülnek a törvényi feltételek.  A feltételek teljesülésének vizsgálatánál az alkalmazandó árfolyam:  a mérleg és az eredménykimutatás adataira épülő (egyszerűbb) eljárásnál a mérlegforduló-napi választott árfolyam,  a forgalmi adatokra épülő eljárásnál az egyes tételek felmerüléskori (elszámoláskori) választott árfolyam.  Elszámolási jellegű tételek (értékcsökkenés, értékvesztés, céltartalék stb.), amelyek devizaneme nem egyértelműen meghatározott, akkor a rendező elv, hogy az adott tétel a számviteli elszámolást megelőzően vagy azt követően milyen devizanemben keletkeztet pénzáramlást. Ha az adott tétel több résztételből tevődik össze, amelyek felmerülési devizaneme eltérő, úgy a megfelelő arányosítás is szóba jöhet.  A feltételek teljesülését az egyes üzleti évekre (az előző üzleti évre és a tárgyévi üzleti évre) vonatkozóan külön-külön kell vizsgálni, a feltételeknek mind az előző üzleti évre, mind a tárgyévi üzleti évre fenn kell állniuk.

6 5 …  12.31-ig  Legfőbb szerv dönt az áttérésről, ami csak 01.01 lehet  Jegyzett tőke összegét a létesítő okiratban rögzítik  Döntés napja < 01.01!  Döntés napján átszámolják a jegyzett tőkét  01.01-én  Számviteli politikában rögzítik az új pénznemet  Áttérés számviteli feladatainak végrehajtása  Döntést legkorábban az üzleti évet követő 5. üzleti évre lehet megváltoztatni.

7 6 Forintról devizára áttérés

8 7 Fordítsa át a következő kiemelt mérlegsorokat FAB-ra. Jegybanki árfolyamok, 20 Ft/FAB, 140 Ft/YPN, a cégbírósági jegyzett tőke 300.000 FAB lesz.

9 8 Alkalmazandó árfolyam HUF összeg x 1 / (20 (HUF/FAB)) Alkalmazandó árfolyam YPN összeg x (140 (HUF/YPN) / 20 (HUF/FAB))

10 9 Átfordítás

11 10 Devizáról forintra áttérés

12 11 Fordítsa át a következő kiemelt mérlegsorokat forintra. A jegybanki árfolyam 140 Ft/YPN, választott árfolyamunk 240 Ft/USD. A cégbíróságon bejegyzett tőke 90.000 E Ft lesz.

13 12 Alkalmazandó árfolyam YPN összeg x (140 (HUF/YPN)) Alkalmazandó árfolyam USD összeg x (240 (HUF/USD))

14 13 Átfordítás

15 14 Devizáról devizára áttérés

16 15 Devizás könyvek esetén adózási szabályok  Áttérés különbözetéből a tőketartalék növekedés társasági adóalap növelő tétel (Tao tv. 8.§. 1.bek. o. pont), eredménytartalék csökkenés társasági adóalap csökkentő tétel (Tao tv. 7.§. 1.bek. p. pont)  Társasági adó (5.§. 8.bek.)  A könyvvezetést devizában készítő adózó a társasági adóbevallás adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóév utolsó napján érvényes - devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra.  Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, a Magyar Nemzeti Bank által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor figyelembe venni.  ÁFA (80.§)  ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz  belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyez; vagy  a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzé tesz, feltéve, hogy a forintra történő átszámításra kötelezett így dönt, és erről a döntéséről az állami adóhatóságnak előzetes bejelentést tesz. Az a kötelezett, aki élt a választási jogával, attól a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el.  Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek nincs jegyzése, a forintra történő átszámításhoz a külföldi pénznem valamely egységének euróban kifejezett értékét kell alapul venni, amelyet az MNB a teljesítési időpontot megelőző naptári negyedévre vonatkozóan tesz közzé.


Letölteni ppt "Készítette: Matukovics Gábor,1 Honlap: www.msztarsasag.huwww.msztarsasag.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések