Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Devizás értékelés számvitele

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Devizás értékelés számvitele"— Előadás másolata:

1 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Devizás értékelés számvitele Balatonalmádi Miért éppen a devizás értékelés?

2 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Miről lesz szó? Miről lesz szó? Devizás tételek (devizában is nyilvántartott ügyletek, tételek) számviteli kezelése 2. Könyvvezetés és beszámoló készítés devizában 1. Szt. 20.§ (3)-(5) Szt.60.§

3 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Könyvvezetés és beszámoló készítés devizában 1. Főszabály: Létesítő okiratban rögzített devizában Magyar nyelven MNB jegyzés szerint Milyen feltételekkel? Mely gazdálkodók? Különleges szabály szerint Funkcionális pénznem alapján Lehet Általános szabály szerint Devizakülföldi társaságok (Vámszabadterületi társaságok, Devizakülföldinek minősülő egyéb társaságok) Kell Európai gazdasági egyesülés, részvénytársaság, szövetkezet. Lehet

4 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Mi a funkcionális pénznem? ... a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) a forinttól eltérő deviza, feltéve, hogy ... Illetve, ha a funkcionális pénznem nem az Euró, akkor az Euró választható funkcionális pénznemként.

5 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Mikor választható a funkcionális pénznem? 2010-től: 25%-ban A funkcionális pénznem akkor választható beszámolókészítési (és könyvelési) pénznemként, ha „a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 50%-ban az adott devizában merülnek fel. [A feltételek fennállásának megállapításánál az a), illetve a b) pontban felsorolt tételek együttes összegét kell külön-külön figyelembe venni. A b) pont szerinti tételeknél a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell hagyni.] Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is.”

6 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth 2. Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eredménykimutatáshoz kapcsolódó Eszközök Források Kötelezettségek hátrasorolt hosszú rövid Vevőtől kapott elől. Passzív időbeli elh. Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott elől. Aktív időbeli elhat. Felmerült költségek Egyéb ráfordítások  Pénzügyi ráfordít. Rendkívüli ráfordít. Ráfordítások (Költségek) Árbevételek Egyéb bevételek  Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevét. Bevételek Év közben: Állományba vételkor (növekedés). Állományból kivezetéskor (csökkenés). Év végén: Mérlegértékelés. Év közben: Állományba vételkor (növekedés). Állományból kivezetéskor (csökkenés). Év végén: N i n c s é r t é k e l é s. Az eszközök, forrásokértékeléséhez igazodik D e v i z á s t é t e l e k é r t é k e l é s e (általában)

7 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Választott árfolyamok Általános esetben szabad választás (Részben) Kötött választás 1 Vagy MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam (tartalmilag középárfolyam) Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamából számított átlagárfolyam Ha a szabad választás nem adna megbízható valós összképet: Valamennyi devizás tétel a választott hitelintézet devizavételi árfolyamán. Vagy devizaeladási árfolyamán. 2 Ha nincs MNB, ill. pénzintézeti árfolyam, akkor a valuta szabadpiaci árfolyamán. 3 Ha ez sincs, akkor Számított (kereszt)árfolyamon. VALUTA

8 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Devizás értékelés állományba vételkor FŐSZABÁLY Állományba vétel a teljesítés/bekerülés napján érvényes VÁLASZTOTT ÁRFOLYAMON Kivételek Barter ügyletek A második ügylet aktiválása az első ügylet értékén. 48. § (7) bek. c) pont; 75. § (6) bek. Devizás követelés ellenében elfogadott váltó Aktiválás a kiváltott követelés értékén. 65. § (4) bek. Forintért vásárolt valuta és deviza Aktiválás a fizetett forintértéken. 60. § (1) bek.

9 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ © Róth Devizás tételek évközi csökkenései Kivezetés könyv szerinti árfolyamon. ÁLTALÁBAN Árfolyam-különbözet (ÁK) keletkezik, mert: NÉHA Árfolyam-különbözet (ÁK) nem keletkezik, mert: E+ és E – pl. Devizás vevő fizet. F – és E – pl. Szállítónak átutalás. Devizás Eszk. Devizás Forr. E. 1. 2. Az ellentétel elszámolása: ugyanezen értéken (a kivezetés könyv szerinti értékén) történik. Ezek: barter ügyletnél a kompenzáció. követelés ellenében elfogadott váltó, deviza, valuta kifizetés költségekre, ráfordításokra.??? 3. És ha D betétet lekötünk??? Az évközi realizált ÁK elszámolása KIVÉTEL: Beker. értékbe kerülő ÁK. Árfolyamveszteség: Pü műv. egyéb ráf. Árfolyamnyereség: Pü. műv. egyéb bev.

10 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Év végi devizás értékelés lépései Ez automatikusan kialakul az évközi könyvelés és az év végi (egyéb) értékelési munkálatok végeredményeként. A könyv szerinti érték megállapítása. 1. lépés Minden devizás tételnél külön-külön: D * Ft/D = Fordulónapi árfolyamon számított érték. Fordulónapi érték (a választott árfolyam szerinti érték) meghatározása. 2. lépés Minden devizás tételre külön-külön: (2. lépés–1. lépés) = Árfolyam-különböz. Árfolyam-különbözet megállapítása 3. lépés Jelentős az árfolyam-különbözet, ha „… a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős”. [60. § (2) bek.] Az árfolyam-különbözet minősítése. 4. lépés

11 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Év végi devizás értékelés lépései 5. lépés Az összevont árfolyam-különbözet meghatározása Az egyedi árfolyam-különbözetek összevonása, egyenlegezése. Összevont nem realizált árfolyam-különbözet: ha árfolyamnyereség: pénzügyi műveletek egyéb bevételeire, ha árfolyamveszteség:1 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira. JELENTŐS árfolyam-különbözet KIVÉVE: a bekerülési értéket (beruházást) módosító árfolyam-különbözet. Ezt mindenképpen el kell számolni! Kivétel még től: értékhelyesbítés esetén a Tartós, kapcsolt részesedés árfolyam-különbözete. Nincs további teendő. Minden devizás tétel marad az eredeti könyv szerinti értékén. (Az előbbi számítások az év végi értékelő munka dokumentációját képezik.) NEM JELENTŐS árfolyam-különbözet 1 Ebből elhatárolható a devizával nem fedezett ber. hitel (kötvény) árfolyamvesztesége. 33.§ (2) 2 fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi cégben lévő, nem kereskedési célú § (9)

12 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Mi a jelentős Jelentős az árfolyam-különbözet, ha „… a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős”. [60. § (2) bek.] Példa Megnevezés Könyv szer. érték Dec. 31. Árf. kül. E és F-re Eredményre Vevők 1$ * 260=260 1$ * 300=300 +40 –40 +40 1$ * 300=300 1$ * 260=260 Szállítók + 80 ?? Összesen

13 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Mi a jelentős Melyik szinten döntsünk? Számla / vevő / mérlegsor Mihez viszonyítsunk? Számla, vevő, mérlegsor? Eszköz-forrás külön vagy együtt? Mérleg- főösszeg? Ha egy tétel jelentős, akkor a többi már biztosan jelentős? Ha eredmény alapján jelentős akkor E/F már jelentős? (vagy fordítva)

14 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Mi a jelentős Mihez viszonyítsunk? Konkrétan hogyan adjuk meg a jelentős határt? Értékben? Százalékban? Kombináltan? Előjel helyesen vagy nem? Szerintem? Minden Jelentős!

15 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth 8.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1-3.Devizás eszközök 4.Devizás források E. E. 1a 1b 1c 1d 9.Pénzügyi műveletek egyéb bev. 2a 2c 2b 2d 1.Beruházások E. 3b 3a 1.Év végi árfolyam-különb., összevont árf.veszt-nél. 1a. Devizás eszközök leértékelése (árf. veszteség). 1b. Devizás eszközök felértékelése (árf. nyereség). 2.  Év végi árfolyam-különb., összevont árf. nyereségnél. 2a. Devizás eszközök leértékelése (árf. veszteség). 2b. Devizás eszközök felértékelése (árf. nyereség). 2c. Devizás források leértékelése (árf. nyereség). 2d. Devizás források felértékelése (árf. veszteség). 1c. Devizás források leértékelése (árf. nyereség). 1d. Devizás források felértékelése (árf. veszteség). 3a. Aktivált értéket csökkentő árfolyamnyereség. 3b. Aktiválandó árfolyamveszteség.

16 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth 1-3.Devizás eszközök 3.Technikai számla 4.Devizás források E. E. 1a 1b 1c 1d 3b 3a 9.Pénzügyi műv. egyéb bevételei 8.Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai 1.Beruházások E. 2b 2a 1. Az év végi egyedi árfolyam-különbözetek elszámol. 2. Az összevont árfolyam-különbözet átvezetése. 1a. Devizás eszközök leértékelése (árf. veszteség). 2a. Az összevont árfolyamveszteség átvezetése. 1b. Devizás eszközök felértékelése (árf. nyereség). 2b. Az összevont árfolyamnyereség átvezetése. 1c. Devizás források leértékelése (árf. nyereség). 3. Aktivált értéket módosító tételek. 1d. Devizás források felértékelése (árf. veszteség). 3a. Aktivált értéket csökkentő árfolyamnyereség.   b. Aktiválandó árfolyamveszteség.

17 Devizás értékelés számvitele
€ CHF $ \ Devizás értékelés számvitele © Róth Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Devizás értékelés számvitele"

Hasonló előadás


Google Hirdetések