Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik 300 000 eFt nettó értékű raktára a benne lévő 150 000 eFt áruval együtt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik 300 000 eFt nettó értékű raktára a benne lévő 150 000 eFt áruval együtt."— Előadás másolata:

1 Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik 300 000 eFt nettó értékű raktára a benne lévő 150 000 eFt áruval együtt. Mindkét káresemény az egyéb ráfordításokat növeli összesen 450 000 eFt- tal. 2. Anyavállalattól kaptunk 100 000 eFt kölcsönt VII. 1-jén 5 évre, 8%-os évi kamatra. Az anyavállalattól kapott kölcsön után fizetendő időarányos kamattal, 100 000 eFt * 0,08/12 hó * 6 hó = 4 000 eFt-tal a Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások nőnek, valamint ugyanezen összeggel nő a részletező sor is: Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott. 3. Bizományba átvett áruk eladása után kaptunk 15 000 eFt (+ 20% ÁFA) bizományi díjat. A kapott bizományi díjat Belföldi értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. ©Lukács

2 4. 2 000 Krajcár (könyv szerinti értéke 620 eFt) felét forintra, másik felét 1 900 Pengőre váltottuk. Árfolyamok az átváltás napján: 308 – 312 Ft/Krajcár, illetve 154 – 156 Ft/P. a)A forintra váltás során keletkezett 1 000 Krajcár * (308 – 310) = 2 eFt árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítás lesz. b) A Pengőre váltott 1 000 krajcárral csökken a Krajcár devizabetét: 1 000 Krajcár * 310 Ft/Krajcár = 310 eFt a nő Pengő devizabetét (1 900 Pengő * 155 Ft/P = 294,5 eFt DEVIZA Árf. veszteség 15.5 = PMER 5. 56 000 eFt negatív üzleti értékből az üzleti évben „leírtunk” 8 000 eFt-ot. A negatív üzleti vagy cégérték halasztott bevételének tárgyévi leírása az Egyéb bevételeket érinti. EZ NEM TANANYAG 6. 20 000 eFt vásárolt követelésünkre befolyt 25 000 eFt. A vásárolt követelésre könyv szerinti érték fölött befolyt összeg (5 000) Pénzügyi műveletek egyéb bevétele lesz. ©Lukács

3 7. Tenyészállatainknál 20 000 eFt terven felüli értékcsökkenést, tartós befektetéseinknél pedig 10 000 eFt értékvesztést számoltunk el. A tenyészállatok terven felüli értékcsökkenését Egyéb ráfordításként kell elszámolni és egyben változik a részletező sor is: Ebből értékvesztés 20 000 eFt. A befektetések értékvesztése a pénzügyi műveletek ráfordításait érinti, pontosabban a Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztését növeli 10 000 eFt-tal. 8. 250 eKrajcárért értékesítettük öt éve 300 eKrajcárért vásárolt befektetési célú részvényeinket (könyv szerinti értéke 66 000 eFt). Az eladás napján az átlagárfolyam 310 Ft/Krajcár volt. a) A részvények árfolyamának csökkenése (300 – 250 = 50 eKrajcár) miatti veszteséget könyv szerinti árfolyamon számolva (66 000 eFt/300 eKrajcár = 220 Ft/Krajcár) 50 eKrajczár * 220 Ft/Kr. = 11 000 eFt-ot Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségeként kell kimutatni. b) A krajcár árfolyamváltozása miatti nyereség Pénzügyi műveletek egyéb bevételeit érintik: 250 eKrajcár * (310 – 220) = 22 500 eFt. ©Lukács

4 9. Mobiltelefon vásárlásakor a SIM kártyáért kifizettünk 35 eFt-ot. A SIM kárgya = Vagy. értékű jog. A mobiltelefon-kártyát (SIM) vagy a beszerzés évében vagy a várható élettartam alatt írják le, amely az összköltség eljárással készülő eredménykimutatásban az Értékcsökkenési leírást, forgalmisban az értékesítés közvetett költségei között az Egyéb általános költségeket növeli. 10. Vételi opció díjaként kifizettünk 1 500 eFt-ot. A vételekor kifizetett opciós díj a Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait érintik vagy aktiváljuk és nem érinti az eredménykimutatást. Az átutaláskor egyéb követelés lesz ( Nem érinti az Erkit.) 11. Év végi árukészletünk leltárértékelési különbözete – 5 000 eFt-ot tett ki. Az árukészlet év végi leltárértékelési különbözetét Egyéb ráfordításként kell kimutatni. ©Lukács

5 12. Leányvállalatunktól megérkezett az előző évi 38 000 eFt osztalék. A leányvállalattól kapott osztalék a tárgyévi eredménykimutatást nem érinti, mert már az előző évben mint járó osztalékot el kellett számolni. (A leánynak valószínűleg előbb kell elkészíteni a beszámolóját, mint az anyának!) Kapott osztalék lesz a 38 000 Ft. (Ha előző évben elhatároltuk, akkor most vissza is vezetjük.) 13. Tárgyévben elszámolt 800 000 eFt bérköltség után fizetendő szakképzési hozzájárulás. A szakképzési hozzájárulás összköltséges eredménykimutatásban a Bérjárulékokat, forgalmisban pedig az Egyéb általános költségeket (vagy a közvetlen költségeket) érinti 800 000 * 1,5% = 12 000 eFt-tal. ©Lukács

6 14. Folyamatban lévő beruházásunkhoz az önkormányzattól kaptunk 10 000 eFt támogatást. A folyamatban lévő beruházáshoz kapott támogatás egyenlőre nem érinti az eredménykimutatást, mert a rendkívüli bevételként elszámolt összeget el kell határolni. 15. Sporttelepünk visszaírt értékvesztése 30 000 eFt, tartós befektetésünké pedig 25 000 eFt. A sporttelep visszaírt értékvesztése az Egyéb bevétel, illetve Ebből visszaírt értékvesztés sorokat érinti. A befektetések visszaírt értékvesztése pedig a Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztését csökkenti. 16. Megkaptuk egy korábbi árubeszerzéshez kapcsolódó, utólag kapott 10 000 eFt engedményt Az utólag kapott engedményt Egyéb bevételként kell elszámolni, ha nem számlázott és nem határidő miatti ©Lukács

7 17. Év végén deviza és valutakészletünk nem volt. Devizás tételként csak a következők maradtak nyitva: 80 eKrajcár szállítói tartozás (könyv szerinti értéke 24 400 eFt) és 70 eKrajcár vevői követelés (könyv szerinti értéke 21 000 eFt). Fordulónapi átlagárfolyam 310 Ft/Krajcár. Az 500 eFt feletti összevont árfolyam-különbözet minősül jelentősnek. A devizás tételek év végi jelentős árfolyam-különbözete nem érinti az eredménykimutatást, tekintettel arra, hogy a devizás tételek év végi értékelésének összevont egyenlege kisebb, mint a jelentőség értékhatára: 70 000 Krajcár * (310 – 21 000 eFt/70 000 Krajcár) = 700 eFt 80 000 Krajcár * (310 – 24 400 eFt/80 000 Krajcár) = – 400 eFt Összevont árfolyam-különbözet: + 300 eFt ©Lukács

8 18. 20X1. X. 1-jén 510 eFt készpénzért vásároltunk 500 eFt névértékű, évi 9% kamatot fizető, 20X1. VI. 1-jén kibocsátott, 2 éves futamidejű értékpapírt. A kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételárban lévő időarányos kamat: 500 * 0,09/12 * 4 hó = 15 eFt attól függően, hogy befektetési céllal vásároltuk-e a Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sort csökkenti, vagy forgatási célú esetében az Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sort csökkenti. Év végén elszámolandó egyrészt az elhatárolt kamat: 500 * 0,09/12 * 7 hó = 26,25 eFt, amely ugyanezen sorokat növeli. Másrészt, ha befektetési céllal vásároltuk, akkor a névérték és a bekerülési érték különbözetét is el kell lehet határolni év végén a vásárlástól eltelt idő és a hátralévő teljes futamidő arányában: 510 – 15 – 500 = 5 eFt/20 * 3 hó = 0,75 eFt a Pénzügyi műveletek egyéb bevételeit növeli. ©Lukács Nem tananyag a nem szakirányos hallgatóknak!

9 Nem szakirányon a „B” ponttal ne foglalkozzunk. Ennek oka főleg a tagi kölcsön miatti adóalap korrekció.

10 „B” Feladat – társasági adó meghatározása Adózás előtti eredmény 98 000 + Adóalap növelő: 236 400 - Elengedett követelés 1 000 - Követelések értékvesztése 139 400 Fizetési határidőKövetelés összege (eFt) Befolyás valószínűsége Elszámolt értékvesztés 20X0. II. 1. 20X0. XI. 30. 20X1. VI. 1. 20X1. VIII. 1. 20X1. IX. 15. 20X2. XII. 20. 20X2. III. 25. 8 000 60 000 100 000 20 000 70 000 12 000 30 000 20% 30% 60% 100% 40% 75% 80% 6 400 42 000 40 000 0 42 000 3 000 6 000 Összesen280 000 -139 400 - Elszámolt értékcsökkenés95 000 - Tagi kölcsön kamata 1 000 (7 000/70 000 * (70 000 – 20 000 * 3) ©Lukács Főleg ez miatt hagytam ki a nem szakirányos hallgatóknál a „B” pontot.

11 Adóalap csökkentő: 95 000 - Kapott osztalék 14 000 - Adótv. szerinti értékcsökkenés 71 000 - Előző évek negatív adóalapja 10 000 Adóalap: 239 400 Társasági adó: 239 400 * 16% = 38 304 eFt. Adózás előtti eredmény 98 000 - Adóalap növelő: 236 400 ©Lukács


Letölteni ppt "Eredménykimutatás/9. feladat (480. oldal) „A” feladat 1. Leégett cégünk egyik 300 000 eFt nettó értékű raktára a benne lévő 150 000 eFt áruval együtt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések