Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése"— Előadás másolata:

1 A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése
cash inflow- cash outflow dr.Pucsek József

2 A cash flow kimutatás címzettjei
Tulajdonosok Hitelezők Üzleti partnerek (elsősorban a szállítók) Menedzsment Munkavállalók dr.Pucsek József

3 A cash flow kimutatás információ-forrásai
MÉRLEG ADATAI EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAI KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK dr.Pucsek József

4 A cash flow kimutatás felépítése
I. Operatív (működési) cash flow II. Befektetési cash flow III. Finanszírozási cash flow IV. Vállalkozási cash flow dr.Pucsek József

5 Az operatív cash flow tartalma
Bevétel oldal Termék-, áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevételei Egyéb működési jellegű bevételek Kapott kamatok Kiadás oldal Szállítóknak, munkavállalóknak kifizetett összegek Egyéb működési célú kiadások Fizetett adók Fizetett kamatok Fizetett osztalék dr.Pucsek József

6 A befektetési cash flow tartalma
Bevétel oldal Immateriális javak értékesítésének bevételei Tárgyi eszköz értékesítés bevételei Befektetett pénzügyi eszköz értékesítés bevételei Kapott osztalék Kiadás oldal Immateriális javak beszerzésének kiadásai Tárgyi eszköz beszerzés kiadásai Befektetett pénzügyi eszköz beszerzésének kiadásai dr.Pucsek József

7 A finanszírozási cash flow tartalma
Bevétel oldal Saját tőke növekedése (külső forrásból) Idegen forrás bevonás (hitel-, kölcsön-felvétel, kötvénykibo-csátás ……….) Kiadás oldal Tőkeleszállítás, saját tőke egyéb csökkenése (pénzmozgással) Idegen forrás vissza-fizetése (hitel-, kölcsöntörlesztés, kötvény visszafizetés…) dr.Pucsek József

8 A cash flow meghatározásának módszerei
Direkt módszer Pénzügyi kihatással bíró bevételek – Pénzügyi kihatással bíró ráfordítások = Cash flow Indirekt módszer Eredmény + Pénzkiadással nem járó ráfordítások – Pénzbevételt nem eredményező bevételek = Cash flow dr.Pucsek József

9 Direkt és indirekt módszer
A vagyonrészek állományváltozásának meghatározása a Záró és Nyitó állomány segítségével Direkt módszer: A vagyonrészek állományváltozásának meghatározása forgalmi adatokból: Nyitó + Növekedés – Csökkenés – Záró dr.Pucsek József

10 Az egyes módszerek előnyei, hátrányai
Direkt módszer Előnye: alkalmasabb a jövőbeni cash flow-k becslésére Hátránya: a szükséges információk megszerzése bonyolult, időigényes Indirekt módszer Előnye: egyszerűbb Hátránya: számos halmozódás jelentkezhet, kevésbé alkalmas a jövőbeni cash flow-k előrevetítésére dr.Pucsek József

11 Az egyes cash flow részek meghatározásának módszere
Operatív cash flow: Direkt módszer Indirekt módszer Befektetési cash flow: Direkt módszer Finanszírozási cash flow: Direkt módszer dr.Pucsek József

12 A cash flow kimutatás összeállításának fő problémái
A gazdasági események besorolása az egyes cash flow kategóriákba Az indirekt módszer alkalmazásából adódó potenciális halmozódások kiszűrése dr.Pucsek József

13 CASH FLOW KIMUTATÁS …..ÉVRE
Adózás előtti eredmény (korrigált) + Tárgyévi értékcsökkenési leírás ± Befektetett eszközök értékesítésének, térítés nélküli átadásának eredménye ± Céltartalék-képzés különbözete ± Értékvesztések és visszaírt értékvesztések tárgyévi egyenlege Bruttó cash flow (esetenként eltérő tartalommal) dr.Pucsek József

14 Az egyes mérlegtételek változásának hatása a pénzállomány alakulására
Alkalmazott általánosítás: Eszköz oldalon: Forgóeszközszámla növekedése = pénzeszköz csökkenés Forgóeszközszámla csökkenése = pénzeszköz növekedés dr.Pucsek József

15 Az egyes mérlegtételek változásának hatása a pénzállomány alakulására
Forrás oldalon: Rövid lejáratú köt. növekedés = pénzeszköz növekedés Rövid lejáratú köt. csökkenés = pénzeszköz csökkenés dr.Pucsek József

16 Cash flow kimutatás folytatás (1)
± Készletek állományváltozása (értékvesztés és visszaírt értékvesztés nélkül) ± Vevő- és váltókövetelések változása (értékvesztés és visszaírt értékvesztés nélkül) ± Egyéb követelések változása ± Értékpapírok állományváltozása ± Aktív időbeli elhatárolások változása dr.Pucsek József

17 Cash flow kimutatás folytatás (2)
± Szállítói- és váltótartozások változása (a beruházási szállítók nélkül) ± „Egyéb” rövid lejáratú kötelezettségek változása (a további rövid lejáratú kötelezettségek hitelek és kölcsönök kivételével) ± Passzív időbeli elhatárolások változása dr.Pucsek József

18 Cash flow kimutatás folytatás (3)
– Tárgyévi fizetett, fizetendő társasági adó – Tárgyévi fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. OPERATÍV CASH FLOW dr.Pucsek József

19 Cash flow kimutatás folytatás (4)
+ Immateriális javak értékesítésének bevétele + Tárgyi eszköz értékesítés bevétele + Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének bevétele (a tartós kölcsönök kivételével) + Kapott osztalék dr.Pucsek József

20 Cash flow kimutatás folytatás (5)
– Immateriális javak beszerzésének kiadásai – Tárgyi eszközök beszerzésének kiadásai – Befektetett pénzügyi eszközök beszerzésének kiadásai (a tartós kölcsönök kivételével II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW dr.Pucsek József

21 Cash flow kimutatás folytatás (6)
+ Jegyzett tőke emelés – Jegyzett tőke leszállítása (névérték) + Saját tőke egyéb pénzmozgással járó növekedése – Saját tőke egyéb pénzmozgással járó csökkenése + Hitel-, kölcsön felvétel – Hitel-, kölcsön törlesztés dr.Pucsek József

22 Cash flow kimutatás folytatás (7)
+ Kötvénykibocsátás bevételei – Kötvény visszafizetés + Tartós kölcsönökkel kapcsolatos bevételek – Tartós kölcsönnyújtás, bankbetét-elhelyezés + Végleges pénzeszköz átvétel – Végleges pénzeszköz átadás ± Egyéb hosszú lej. kötelezettségek változása III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW dr.Pucsek József

23 Vállalkozási szintű cash flow
I. OPERATÍV CASH FLOW II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW III. FINANSZÍROZÁSI CAS FLOW IV. VÁLLALKOZÁSI CASH FLOW dr.Pucsek József

24 A CASH FLOW ELEMZÉSE MEGNEVEZÉS FORRÁSOK ................. 100 %
ÖSSZEG MEG-OSZLÁS FORRÁSOK 100 % Folyamatos működésből ………. Befektetési tevékenységből Finanszírozási tevékenységből FELHASZNÁLÁSOK Folyamatos működéshez ……….. Befektetési tevékenységhez Finanszírozási tevékenységhez dr.Pucsek József

25 A cash flow elemzése mutatószámokkal
Adósságfedezeti és adósságszolgálati mutatók dr.Pucsek József

26 A cash flow elemzése mutatószámokkal (2)
Befektetés-finanszírozási mutató dr.Pucsek József

27 A cash flow elemzése mutatószámokkal (4)
Jövedelmezőségi mutatók: dr.Pucsek József

28 FŐBB PROBLÉMÁK AZ EGYES TÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN
Kapott és fizetett kamatok Jóváhagyott és fizetett osztalék Fizetendő társasági adó és tényleges adófizetés Átsorolások a készletek és a tárgyi eszközök között Tőkeemelés, tőkeleszállítás Elengedett kötelezettség dr.Pucsek József


Letölteni ppt "A cash flow kimutatás összeállítása és elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések