Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati pénzáramlás-kimutatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati pénzáramlás-kimutatások"— Előadás másolata:

1 Vállalati pénzáramlás-kimutatások
Ulbert József

2 Pénzforgalmi versus költség szemlélet
Dinamikus versus statikus megközelítés (időszaki változás-fordulónapi állapot) Pénzügyi versus számviteli megközelítés Pénzbeáramlás versus árbevétel Pénzkiáramlás versus költség CF kimutatás versus eredménykimutatás (mérleg) Működés, beruházás (befektetés) és finanszírozás oldaláról Ulbert József

3 Működési pénzáram A szokványos ügymenet szerinti termelési, értékesítési tevékenységéhez kötődő pénzbeáramlások (források) és kiáramlások (felhasználások) különbözetei (NCF) Nettó működési CF az eredménykimutatásból: Mérleg szerinti eredmény (pozitív előjelű, a követő év mérlegében szerepel): kapott osztalékkal korrigált adózás előtti eredmény-adófizetési kötelezettség-kifizetett osztalék Értékcsökkenés Ulbert József

4 Működési pénzáram Nettó működési CF a mérlegből:
Forrás oldali növekmények NCF-t növelnek Eszköz oldali növekmények NCF-t csökkentenek Forrás oldali csökkenés NCF-t csökkent Eszköz oldali csökkenés NCF-t növel Ulbert József

5 Nettó működési CF séma 1. Adózás előtti eredmény +
2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása + 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - Ulbert József

6 Nettó működési CF tételek
Pozitív adózás előtti eredmény = forrás (E) – (E) (adó és osztalék) Amortizáció = forrás (időbeli struktúra, adóelőny) (E) Értékvesztés: számviteli kategória (E) Céltartalék (MF), növekménye forrás Befektetett eszköz eredménye (értékesítési ár-könyv szerinti érték) Szállítók (MF), növekmény forrás Ulbert József

7 Nettó működési CF tételek
7. Rövid lejáratú kötelezettség (MF), növekmény forrás 8. Passzív időbeli elhatárolások (MF), növekmény forrás 9. Vevők (ME), növekmény felhasználás 10. Forgóeszközök (ME), növekmény felhasználás 11. Aktív időbeli elhatárolások(ME), növekmény felhasználás Ulbert József

8 Beruházási (befektetési) pénzáram
Befektetett eszközökkel és üzleti érdekeltségekkel kapcsolatos pénzbeáramlások és kiáramlások periódusonkénti különbözete Eredménykimutatás oldaláról a kapott osztalék Mérleg eszköz oldalról a befektetett eszközök a befektetett eszközök állományának változása Ulbert József

9 Nettó befektetési CF séma
14. Befektetett eszközök beszerzése - 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés + Ulbert József

10 Befektetési CF tételek
14. Befektetett eszközök beszerzése (felhasználás) 15. Befektetett eszközök eladása (forrás) 16. Kapott osztalék, részesedés (forrás) Ulbert József

11 Finanszírozási CF Beruházási és működéssel kapcsolatos döntésektől elkülönülten kezelendő a finanszírozási döntés Saját és idegen tőkefinanszírozás aránya: tőkestruktúra döntés Rövid és hosszú távú finanszírozási források aránya: likviditás Kölcsönvétel és kölcsönnyújtással kapcsolatos pénzbe- és kiáramlások egyenlege Ulbert József

12 Finanszírozási pénzáram séma
17. Jegyzett tőke állományváltozása (tőkebevonás és tőkekivonás egyenlege) + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása / visszafizetése + 19. Hitelek, kölcsönök állományváltozása + 20. Tartósan adott kölcsönök állományváltozása + 21. Véglegesen kapott / átadott pénzeszköz + 22. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + Ulbert József

13 Finanszírozási CF tételek
17. Jegyzett tőke: MF, növekmény forrás 18. Kötvény:MF, kibocsátás forrás 19. Hitel: MF, növekmény forrás 20. Adott kölcsön: ME, növekmény felhasználás 21.Kapott pénzeszköz: MF, növekmény forrás 22. Egyéb hosszú lej.: MF, növekmény forrás Ulbert József

14 Példa: Mérleg eszközök(kivonat)
Mérleg – Eszközök (dec. 31., adatok eFt-ban) 2007 2008 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 5 176 3 205 II. Tárgyi eszközök 95 782 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 301 2 400 B. Forgóeszközök 55 410 72 333 I. Készletek 45 422 48 144 II. Követelések 8 285 8 708 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1 703 15 481 C. Aktív időbeli elhatárolások 9 181 9 649 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Ulbert József

15 Példa: Mérleg, forrás(kivonat)
Mérleg – Források (dec. 31., adatok eFt-ban) 2007 2008 D. Saját tőke I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék 2 768 IV. Eredménytartalék -3 912 V. Lekötött tartalék 230 147 VII. Mérleg szerinti eredmény 3 912 5 362 E. Céltartalékok 12 916 17 045 F. Kötelezettségek 33 153 31 238 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 10 000 8 000 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 23 153 23 238 G. Passzív időbeli elhatárolások 199 210 FORRÁSOK ÖSSZESEN Ulbert József

16 Eredménykimutatás (kivonat)
Eredménykimutatás (adatok eFt-ban) 2007 2008 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 640 678 III. Egyéb bevételek 5 586 6 311 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 44 958 53 908 V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) 26 196 25 016 VI. Értékcsökkenési leírás 13 994 9 671 VII. Egyéb ráfordítások 44 682 45 797 A. Üzemi (üzleti) eredmény (I+II+III-IV-V-VI-VII) 9 885 12 292 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele ( ) 286 337 IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása ( ) 1 893 1 364 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -1 607 -1 027 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 8 278 11 265 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -142 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 8 136 XII. Adófizetési kötelezettség 383 541 F. Adózott eredmény (+E-XII) 7 753 10 724 23. Jóváhagyott osztalék 3 841 5 362 G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) 3 912 Eredménykimutatás (kivonat) Ulbert József

17 Példa: Működési CF I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13.) 16 418 1. Adózás előtti eredmény + 11 228 2. Elszámolt amortizáció + 9 671 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 4 129 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 295 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 285 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 11 9. Vevőkövetelés változása + -6 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -2 824 11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -468 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -541 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - -5 362 Ulbert József

18 Példa: Befektetési CF II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, ) 37 14. Befektetett eszközök beszerzése - 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés + Ulbert József

19 Példa: Finanszírozási CF
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, ) -2 677 17. Jegyzett tőke állományváltozása (tőkebevonás és tőkekivonás egyenlege) + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása / visszafizetése + 19. Hitelek, kölcsönök állományváltozása + 20. Tartósan adott kölcsönök állományváltozása + -99 21. Véglegesen kapott / átadott pénzeszköz + -83 22. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + -2 495 Ulbert József

20 Pénzeszközök állományváltozása
Pénzeszközök állománya január 1-én 1 703 Pénzeszközök állománya december 31-én 15 481 Cash-flow kimutatás (adatok eFt-ban) 2008 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13.) 16 418 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, ) 37 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, ) -2 677 IV. Pénzeszközök változása (Nettó cash flow, I+II+III.) + 13 778 Ulbert József

21 Következtetések Nettó CF = Pénzeszközök időszaki állományváltozása!
Pénzeszközök év végi állománya a mérlegből! Minden eszköz és forrásoldali tétel szerepel a cash flow-ban! Ulbert József

22 Köszönöm a figyelmet! Ulbert József

23 A témakör irodalma Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek
IX./ o. Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai 3. fejezet o. Ulbert József


Letölteni ppt "Vállalati pénzáramlás-kimutatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések