Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKA-TERMELÉKENYSÉG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKA-TERMELÉKENYSÉG"— Előadás másolata:

1 MUNKA-TERMELÉKENYSÉG
gyakorlat 2011

2 E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

3 M É R L E G Eszközök (aktívák) Források (passzívák)
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek C. Aktív időbeli elhatárolások G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen

4 BEVEZETÉS ÉLŐMUNKA Közvetlen ÁRBEVÉTEL Hozzáadott érték Á-H Közvetett
HOLTMUNKA Közvetlen Közvetett

5 Definíció A munkatermelékenység az egységnyi munkával létrejött termelési mennyiség (értéke) Mértékegységei: m3/(fő*év) m3/óra Ft/(fő*év) Ft/óra Ft/100Ft Például: Magyarországon, átlagos véghasználati körülmények között a munka termelékenysége: 4 m3/(fő*nap) Ár Ft/m3 Munkabér Ft/óra

6 KÖZVETLEN mutató Munkatermelékenység KÖZVETLEN mutatója: Á: árbevétel
MÉ: élőmunka Megmutatja, hogy mekkora árbevétel esik egységnyi ráfordított munkamennyiségre. Á Pk =

7 NETTÓ mutató Munkatermelékenység NETTÓ mutatója: Á-H Á: árbevétel
H: holt munka (kltsgégek a személyi jellegűek nélkül) MÉ: élőmunka Megmutatja, hogy mekkora hozzáadott érték esik egységnyi ráfordított munkamennyiségre. Á-H Pn =

8 A holtmunka árbevételen belüli részarányát fejezi ki.
ANYAGHÁNYAD Anyaghányad: Á: árbevétel H: holt munka (kltsgégek a személyi jellegűek nélkül) MÉ: élőmunka A holtmunka árbevételen belüli részarányát fejezi ki. H A = Á

9 NEMESÍTÉSI HÁNYAD Nemesítés hányad: Á Á: árbevétel N = ----------
H: holt munka (kltsgégek a személyi jellegűek nélkül) MÉ: élőmunka Megmutatja, hogy az élőmunka felhasználásával a holtmunka értéke hányszorosára növekszik. Á N = H

10 Példa I. Egy parkettfrízt gyártó üzem adatai ismeretében számolja ki a munkatermelékenység közvetlen és nettó mutatóját, az anyag- és nemesítési hányadokat! (adatok eFt/m3-ben késztermékre vonatkozóan) Árbevétel: Közvetett költség anyagjellegű: 20 munkabér: 18 Közvetlen költség anyag: ? munkabér: 30 egyéb holtmunka: 14 Fagyártmány-fa egységára: 15 eFt/m3 Kihozatal: 28% 1 m3 parkettaléc előállításához 45 óra közvetlen élőmunkát használtak.

11 Gida majori fúrészüzem
PÉLDA II. A Hétmérföldes Pagony Erdészeti Részvénytársaságnak két azonos típusú fűrészüzeme van. Értékelje termelésüket a közvetlen és a nettó munkatermelékenységi mutatók illetve az anyaghányad alapján. (adatok 1 évre vonatkoznak és eFt-ban értendők) Róbert majori fűrészüzem Gida majori fúrészüzem Termelt fűrészáru mennyisége: m3 8000 9000 Közvetett költségek eFt/m3 anyag 7 10 energia 2 3 Közvetlen költségek: 15 23 6 9 Munkanapok száma: nap 250 300 Létszám: 8 A termelt fűrészáru átlagára 60 eFt/m3.


Letölteni ppt "MUNKA-TERMELÉKENYSÉG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések