Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL

2 Analitikus nyilvántartás
Hol tartunk… Eredménykimutatás az adott időszaki teljesítményéről, sikerességéről, „jövedelemtermelő” képességéről szolgáltat információkat. Az éves hozamok (kibocsátás, bevételek) és ráfordítások (a hozamok érdekében történő erőforrás-felhasználások) különbségeként. Forgalmi szemléletet tükröz. Egységes szerkezetben, a különböző folyamatok bemutatása mellett tartalmazza a mérleg szerinti eredményének levezetését. Mérleg  Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Nyilvános- ságra  hozatal Beszámoló  Főkönyv  Analitikus nyilvántartás Alapbizonylatok

3 Mérleg szerinti eredmény levezetésének sémája
60 Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (hozamai) - Üzemi (üzleti) tevékenység költségei, ráfordításai A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei - Pénzügyi műveletek ráfordításai B/ Pénzügyi műveletek eredménye C/ Szokásos vállalkozási eredmény ( A  B) Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások D/ Rendkívüli eredmény E/ Adózás előtti eredmény ( C  D) - Társasági adó F/ Adózott eredmény - Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés G/ Mérleg szerinti eredmény (MSzE)

4 Az eredménykimutatás változatai
61 Az üzemi (üzleti) eredményt a vállalkozás két változatban vezetheti le, mutathatja be: Összköltség eljárással Forgalmi költség eljárással Összköltség eljárás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Üzleti tevékenység hozamai Felmerült éves összes költség Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költség eljárás Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai Értékesítés éves összes költsége Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

5 Ismerkedjünk meg a fogalmakkal
62 Felmerült éves költség anyagjellegű ráfordítás személyi jellegű ráfordítás értékcsökkenési leírás Költségnemek Összköltséges Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Üzleti tevékenység hozamai Felmerült éves összes költség Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Forgalmi költséges Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai Értékesítés éves összes költsége Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés éves összes költsége a felmerült összes költségnek az a része amely a tárgyévi bevételekkel hozható kapcsolatba költségnemek - aktivált saját teljesítmények

6 És még egy 62 Aktivált saját teljesítmények: (két elemből áll)
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ), ezek az eszközök a beszámolási időszak végén a leltárban szerepelnek. (Érteke csak pozitív lehet.) Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV), a saját termelésű készletek év végi és év elejei állományának különbözete.

7 A két változat összehasonlítása
63 Értékesítés nettó árbevétele: eFt Egyéb bevételek eFt Egyéb ráfordítások eFt Éves összes felmerült költség eFt Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ): eFt Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV): eFt Mennyi az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye? (Mindkét eredménykimutatás változatot alkalmazva)

8 Számoljunk! 63 Számítsuk először ki az aktivált saját teljesítmények értékét: =3000 eFt és az értékesítés éves összes költségét: =10000 eFt „Összköltség” típusú Értékesítés nettó árbevétele 12000 Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények Üzleti tevékenység hozamai 18000 Felmerült éves összes költség 13000 Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai 15000 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye „Forgalmi költség” típusú Értékesítés nettó árbevétele 12000 Egyéb bevételek Üzleti tevékenység hozamai 15000 Értékesítés éves összes költsége 10000 Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység ráfordításai 12000 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3000

9 Bevétel  Pénzbevétel Árbevétel - bevétel 65 Árbevétel: Bevétel:
Egy beszámolási időszak során értékesített (realizált) készletek és idegennek végzett szolgáltatások számlázott ellenértéke. Bevétel: Gyűjtő fogalom, mely tartalmazza az árbevételt is Bevétel  Pénzbevétel

10 Költség - ráfordítás 66 Költség: Ráfordítás:
Az üzletmenetben 1 év alatt felmerülő élő és holtmunka felhasználás pénzben kifejezett értéke. (A gazdálkodó fő tevékenysége érdekében azaz a termelés, szolgáltatás, kereskedelemi tevékenység érdekében történő erőforrás felhasználások). Ráfordítás: Az anyagi javak kibocsátásának a bekerülési értékét öleli fel. Gyűjtő fogalom, mely tartalmazza a költségeket is. Vagyis amíg a ráfordítás a vállalkozás működésének egészét szolgálja, annak érdekében merül fel, addig a költség csak az üzemi, üzleti (termelési, szolgáltatási, kereskedelmi) folyamatokat alapozza meg, annak érdekében használják fel.

11 Költség kapcsolata más fogalmakkal
66 Költség és árbevétel ok-okozati kapcsolat a költség az az összeg amibe az árbevétel kerül Költség és ráfordítás a költség része a ráfordításnak Költség és kiadás a kiadás pénztári, banki pénzmozgást jelent minden költség valamikor kiadássá válik

12 Értékesítés nettó árbevétele
66-67 A beszámolási időszakban eladott készletek és idegeneknek végzett szolgáltatások kiszámlázott, az üzleti partner által elismert ellenértéke. (Az áfa értékét természetesen nem tartalmazza) Nettó tartalmúvá az árbevétel a következő korrekciók elvégzése után válik: Csökkentő tételek: Növelő tételek: utólag adott engedmények – fogyasztói árkiegészítés fogyasztási adó – felár visszaküldés Exportértékesítés árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele

13 Egyéb bevételek 67 Olyan bevételek, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem lehetnek részei az árbevételnek. Részei: kapott kártérítés kötbér késedelmi kamat bírság A Sz. tv. alapján egyéb bevételnek kell tekinteni - a fentieken túl: immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének áfa nélküli ellenértékét korábban behajthatatlannak minősített követelés címén befolyt összegeket céltartalék feloldását (megszüntetését) visszaírás értékét

14 Egyéb ráfordítások 68 Olyan ráfordítások, amelyek az üzletmenetből következnek, de a Sz. tv. szabályozása értelmében nem tekinthetők költségnek. Részei: fizetett kártérítés fizetett kötbér fizetett késedelmi kamat bírság immateriális javak, tárgyi eszközök ráfordításai (könyv szerinti értéke) képzett céltartalék összege terven felüli értékcsökkenési leírás, értékvesztés

15 Aktivált saját teljesítmények
68 Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása

16 Költségnemek (összköltséges)
68 A beszámolási időszakban az üzletmenet során felhasznált élő- és holtmunka értékét foglalja magában. Más megközelítésben mondhatjuk, hogy a költségnemek a felmerült éves összes költséget ölelik fel. Tartalma: Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás

17 Költségnemek Anyag jellegű ráfordítások
68 Részei: anyagköltség anyagfelhasználás, anyaghiány igénybevett szolgáltatások értéke szállítási költség, bérmunkadíjak, posta- és telefon költség, egyéb szolgáltatások értéke illetékek, bankköltség, biztosítási díjak eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) értékesített készletek könyv szerinti értéke eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (alvállalkozói teljesítmények)

18 Költségnemek Személyi jellegű ráfordítások
69 Olyan költségek, melyek a munkavállalókhoz kapcsolódnak Bérköltség Munkaszerződés alapján előírt kifizetések: munkabér bérpótlék, prémium, jutalom, … Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb kifizetések újítási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, hozzájárulások (étkezési, üdülési), reprezentációs költségek Járulékok

19 Költségnemek Értékcsökkenési leírás
69 Immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt, terv szerinti amortizációs összegek.

20 Értékesítés költségei (Forgalmi költség)
69 Ha az üzemi (üzleti) tevékenység eredményénél a hozamok között csak az értékesítés árbevételével találkozunk akkor a költségek között is csak az értékesítéssel összefüggő költségeket kellene szerepeltetni. Számszakilag az éves felmerült összes költségek és az aktivált saját teljesítmények értékének különbözete. Ezek az értékesítés érdekében történő közvetlen és közvetett erőforrás felhasználásokat mutatja, azaz közvetlen, valamint közvetett költségekre bontva mutatjuk be.

21 Értékesítés költségei Értékesítés közvetlen költségei
69 Olyan költségek, amelyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: értékesített termékek, anyagok, áruk közvetlenül elszámolt költségei idegennek végzett szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségei eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények kereskedelmi tevékenység közvetlen költségei

22 Értékesítés költségei Értékesítés közvetett költségei
69 Olyan költségek, melyekről a felmerülésükkor vagy későbbi időpontban sem megállapítható, hogy melyik termék vagy szolgáltatás váltotta ki. Ilyenek: értékesítési, forgalmazási költségek raktározás reklám, propaganda költségek igazgatási költségek irányítási, ügyviteli, adminisztrációs költségek egyéb általános költségek garanciális javítási költségek nem aktivált kísérleti fejlesztés költségei


Letölteni ppt "SZÁMVITEL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések