Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az eredménykimutatás A mérleg szerinti eredmény levelezetését tartalmazza. (70. §) Eredménykategóriák: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az eredménykimutatás A mérleg szerinti eredmény levelezetését tartalmazza. (70. §) Eredménykategóriák: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek."— Előadás másolata:

1 Az eredménykimutatás A mérleg szerinti eredmény levelezetését tartalmazza. (70. §) Eredménykategóriák: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

2 Az eredménykimutatás Az üzemi eredmény megállapításának módjai (71 §):
a.) Összköltség eljárással Bruttó szemlélet! Tágabb hozam, tágabb ráfordítás b.) Forgalmi költség eljárással Nettó típusú! Szűkebb hozam, szűkebb ráfordítás.

3 Az eredménykimutatás Összköltség típusú Forgalmi költség típusú
Értékesítés nettó árbevétele STKÁV SEE Az időszakban felmerült költségnemek összege Az értékesítés közvetlen és közvetett költségei Egyéb bevétel és ráfordítás

4 Az eredménykimutatás Azonos eredményt kapunk. Összefüggés!
Időszaki összes költség=Értékesítés költség STKÁV SEE Készülhet „A” (lépcsős) és „B” (kétoldalas) változatban.

5 Jövedelmi helyzet elemzése
Jövedelmezőség: az eredmény (eredménykategória) és valamilyen vetítési alap hányadosa. Eredménykategóriák: Fedezeti összeg Üzemi eredmény, szokásos vállalkozási eredmény, adózás előtti eredmény, adózott eredmény, mérleg szerinti eredmény

6 Jövedelmi helyzet elemzése
VETÍTÉSI ALAP LEHET: Árbevétel (bevétel) Árbevétel, bevétel arányos jövedelmezőség Tőke (vagyon) Tőke, vagyon arányos jövedelmezőség Létszám, bérköltség, személyi jellegű ráfordítás Élőmunka arányos jövedelmezőségi mutatók Az eszközök különböző csoportjai, illetve az összes eszköz Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

7 Kiegészítő melléklet 88-94§
Számszerű és szöveges adatokat tartalmaz. Tartalma: Részben törvény írja elő Részben a vállalkozás határozza meg. (Számviteli politika!) Cél: a vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzet pontosabb bemutatása. Költség-haszon elv figyelembe vételével kell elkészíteni

8 Kiegészítő melléklet 88-94§
A kiegészítő melléklet szerkezete: Általános tájékoztató rész 2. Mérleghez kapcsolódó információk 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk

9 Üzleti jelentés 95 § Főbb tartalmi elemek:
FN után bekövetkezett lényeges események Várható fejlődés bemutatása Kutatás és kísérleti fejlesztés területei A telephelyek bemutatása Környezetvédelem helyzete, politika, intézkedések A pénzügyi instrumentumok hasznosítása Kamatkezelési politika Kockázatok (ár, hitel, kamat, likviditás cash flow stb) MÚLT ÉS VÁRHATÓ JÖVŐBENI ADATOK

10 A beszámolók nyilvánosságra hozatala és közzététele 153-154§
Letétbe helyezés Ki? Kettős könyvvitelt vezető cb. váll. Hol? Cégbíróság Mit? Beszámoló, könyvvizsgálói záradék, könyvvizsgálói jelentés, adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslat. Mikor? Éves és egyszerűsített éves beszámoló FN után 150 nap. Konszolidált beszámoló FN után 180 nap. A letétbe helyezett beszámoló nyilvános.

11 A beszámolók nyilvánosságra hozatala és közzététele 153-154§
Ki? Kettős könyvvitelt vezető cb. váll. Hol? Céginformációs szolgálat Alkalmazottak a székhelyen (másolat) Mit? Beszámoló, könyvvizsgálói záradék, könyvvizsgálói jelentés Mikor? Lásd előző pont ISMÉTELT KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

12 Számviteli szolgáltatás (150-152 §)
Részei: Könyvviteli szolgáltatás Könyvvizsgálói tevékenység Könyvviteli szolgáltatás tartalma: Szabályzatok készítése, a számviteli rendszer kialakítása, karbantartása Számviteli tevékenység végzése (könyvvezetés, beszámoló stb.) Belső és küldő információ szolgálatatás

13 Könyvviteli szolgáltatás (150-152 §)
Könyvviteli szolgáltatást végezhet: Természetes személy (nyilvántartásba vett okleveles könyvvizsgáló vagy mérlegképes könyvelő) Számviteli szolgáltatást nyújtó társaság (képesítési követelmény!) Nyilvántartásba vétel: (kiv: kamarai tag könyvvizsgáló) Min. mérlegképes könyvelői végzettség 3 éves szakmai gyakorlat Büntetlen előélet Mo-n könyvviteli szolgáltatást kíván végezni

14 Könyvvizsgálat (155-158 §) Cél
A beszámoló: - Szt. előírásai szerint készült-e? Megbízható valós képet ad-e? Az üzleti jelentés összhangban van-e a beszámoló többi részével? Kötelező a kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak. Nem kötelező, ha: - 2 üzleti és átlagában a nettó árbev, nem haladja meg a 100 m Ft-ot ÉS - 2 üzleti év átlagában a fogl. lészt az 50 főt. VANNAK KIVÉTELEK! 155 § (5)

15 Könyvvizsgálat (155-158 §) Könyvvizsgálói tevékenységet végezhet:
Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagja Az MKK-nál nyilvántartásba vett cég A könyvvizsgálót választják: - az előző év üzleti beszámolójának elfogadásakor a vállalkozó legfőbb szerve konszolidált beszámoló esetén az anyavállat tulajdonosai

16 Könyvvizsgálat (155-158 §) A könyvvizsgálói jelentés tartalma:
A jelentés címét és címzettjét A beszámoló azonosítóit Standard rendszer leírását Az elvégzett vizsgálatok jellegét és tartalmát Határozott vélemény!!! Könyvvizsgálói záradék!!!!!!!! A beszámoló összhangban áll-e az üzleti jelentéssel Keltezés, aláírás

17 Könyvvizsgálat (155-158 §) A könyvvizsgáló:
Elutasíthatja a záradék megadását (158 § (4)) Záradékot adhat Hitelesítő záradék (158 § 1. bekezd) Korlátozott vagy elutasító záradék (158 § (4)) A beszámoló csak könyvvizsgálói jelentéssel terjeszthető a legfőbb szerve elé.

18 Könyvvizsgálat (155-158 §) A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei:
- A vállalkozótól, illetve az alkalmazottaktól adatokat kérhet Szabálytalanság esetén a megbízó értesítése Az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a legfőbb szerv összehívása Titoktartási kötelezettség


Letölteni ppt "Az eredménykimutatás A mérleg szerinti eredmény levelezetését tartalmazza. (70. §) Eredménykategóriák: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések