Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Váll. ir. ktg-e: 27.000 I. Értékesítés nettó árbevétele 60.000 II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Váll. ir. ktg-e: 27.000 I. Értékesítés nettó árbevétele 60.000 II."— Előadás másolata:

1 Váll. ir. ktg-e: 27.000 I. Értékesítés nettó árbevétele 60.000 II. Értékesítés közvetlen költségei 29.000 Ért.tt vagyoni é. jog k. sz. értéke: 3.900 III. Értékesítés bruttó eredménye 31.000 IV. Értékesítés közvetett költsége 35.000 27.000 V. Egyéb bevételek 3.600 Kapott kamat kam.ó ép. után: 1.700 VI. Egyéb ráfordítások 3.900 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. -4.300 Térítés nélkül át- adott eszköz: 600 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 1.700 1.800 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2.000 Szolg. ért-nek nettó ellenért-e: 60.000 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -200 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -4.500 Kapott osztalék: 100 IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások 600 Ért.tt vagyoni é. jog nettó el. ára: 3600 Forgalm-i ktg-k: 8.000 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -600 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -5.100 Érték.tt szolg. előállítási ktg-e: 29.000 XI. Adófizetési kötelezettség -5.100 F ADÓZOTT EREDMÉNY 23. Jóváhagyott osztalék Ép. árfolyam- vesztesége: 2.000 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -5.100

2 Határozza meg a vállalkozás adózás utáni, szokásos és
rendkívüli eredményét (TA: 18%, adóalap korrekció: 0 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. 1.800 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 100 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 1.900 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 1.100 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3.000 XII. Adófizetési kötelezettség 540 F ADÓZOTT EREDMÉNY 2.460 22. ET igénybevétele osztalékra, részesedésre 600 23. Jóváhagyott osztalék 3.060 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY MSZE: 0 Jóváhagyott osztalék: 3.060 Eredménytartalék igénybevétel: 600 Üzemi (üzleti) eredmény: 1.800 Pénzügyi eredmény: 100

3 Állítsuk össze a vállalkozás összköltség és forgalmi típusú
eredménykimutatását az üzemi, ületi eredmény szintjéig! Anyagjellegű ráfordítások 11.000 Személyi jellegű ráfordítások 20.000 AST = Összes költség – Értékesítés közvetlen és közvetett költségei Értékesítés nettó árbevétele 65.000 Értékesítés közvetlen költségei 15.000 Értékesítés közvetett költségei 14.000 AST = = Értékcsökkenési leírás 10.000 Egyéb ráfordítások 5.000 Egyéb bevételek 9.000 Aktivált saját teljesítmények értéke 12.000 ÖSSZKÖLTSÉG FORGALMI I. ÉNÁ 65.000 I. ÉNÁ 65.000 II. AST 12.000 II. Értékesítés ktlen. ktg-i 15.000 III. Egyéb bevételek 9.000 III. Értékesítés bruttó er. 50.000 IV. Anyagjellegű ráford. 11.000 IV. Értékesítés ktett. ktg-i 14.000 V. Személyi jellegű ráford. 20.000 V. Egyéb bevételek 9.000 VI. Értékcsökkenési leírás 10.000 VI. Egyéb ráfordítások 5.000 VII. Egyéb ráfordítások 5.000 A ÜZEMI (ÜZLETI) ER. 40.000 A ÜZEMI (ÜZLETI) ER. 40.000

4 MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Értékesítési, forg-i ktg. Ért. kvtett ktg-ei - Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e Ért. kvtlen ktg-ei - Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e - SEEAÉ Eladott áruk könyv szerinti értéke Ért. kvtlen ktg-ei Anyagjell. ráf. Kapott skontó Pénz. műv. bev. Pénz. műv. bev. Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke Ért. nettó. árbev. Ért. nettó. árbev. Felhasznált anyagok értéke - Anyagjell. ráf.

5 MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. Könyvvizsgálói díj, nettó - Anyagjell. ráf. Késztermék értékesítés nettó árbevétele Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. Bankköltség - Anyagjell. ráf. Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítás Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege - Anyagjell. ráf. Munkavállalók törzsbére - Személyi jell. ráf.

6 MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. Iroda bérleti díja - Anyagjell. ráf. Értékesített késztermék Utókalkulált közvetlen költsége Ért. kvtlen ktg-ei - Bérjárulékok - Személyi jell. ráf. Bankszámla jóváírt kamata Pénz. műv. bev. Pénz. műv. bev. Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés - Személyi jell. ráf. Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke Rendkívüli bevétel Rendkívüli bevétel

7 MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Immateriális javak terv szerinti ÉCSL - ÉCSL Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. Felvett hitel után fizetett kamat Pénz. műv. ráf. Pénz. műv. ráf. Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszá- molt ÉCS - ÉCSL Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke Egyéb bevétel Egyéb bevétel Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. Vevői visszáru: 10% Ért. kvtlen ktg-ei Anyagjell. ráf. Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke Rendkívüli ráf. Rendkívüli ráf.

8 22.000.000 12.000.000 …………….. +500.000 40.000 …………….. MEGNEVEZÉS
ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Igazgatási költségek Ért. kvtett ktg-ei - Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítás Társasági adó 18% …………….. Adófizetési köt. Adófizetési köt. Adóalap korrekció: Osztalékfizetésre Igénybevett szabad eredménytartalék 40.000 ET igénybevét… ET igénybevét… Jóváhagyott osztalék …………….. Jóváhagyott oszt. Jóváhagyott oszt.

9 STKÁV = - 13.200 = STK záró – STK nyitó
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Késztermékek záró értéke - STKÁV Késztermékek nyitó értéke …………….. - STKÁV Befejezetlen termelés nyitó értéke - STKÁV Befejezetlen termelés záró értéke - STKÁV STKÁV = = STK záró – STK nyitó = ( ) – (Késztermék nyitó ) Késztermék nyitó = – =

10 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele: Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke / 1,25 Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés Késztermék értékesítés nettó árbevétele Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege / 1.25 Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) Vevői visszáru: 10%

11 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 53.000 04. Eladott áruk beszerzési értéke 20.700 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) 73.700 Értékesített késztermék utókalkulált közvetlen költsége 53.000 Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e Eladott áruk könyv szerinti értéke ELÁBÉ: Vevői visszáru: 10%

12 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele: II. Értékesítés közvetlen költségei 73.700 III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) 34.700

13 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
06. Értékesítési, forgalmazási költségek 8.000 07. Igazgatási költségek 22.000 08. Egyéb általános költségek - IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) 30.000 Értékesítési, forg-i ktg. Igazgatási költségek

14 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
V. Egyéb bevételek 15.000 VI. Egyéb ráfordítások 12.500 Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS 12.500 Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke

15 FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei 73.700 III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) 34.700 IV. Értékesítés közvetlen költségei ( ) 30.000 V. Egyéb bevételek 15.000 VI. Egyéb ráfordítások 12.500 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III. – IV. + V. – VI.) 7.200

16 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele 03. STKÁV .……… 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 9.000 II. AST ………. III. Egyéb bevételek 15.000 Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e: Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke:

17 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
05. Anyagköltség 12.000 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 20.300 07. Egyéb szolgáltatások értéke 500 08. Eladott áruk beszerzési értéke 20.700 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - IV. Anyagjellegű ráfordítások 53.500 Felhasznált anyagok értéke: Anyagktg Könyvvizsgálói díj, nettó: Igénybevett sz.: +2000 / 1,25 + = Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege: Iroda bérleti díja: Bankköltség: Egyéb szolg. Eladott áruk könyv szerinti értéke: ELÁBÉ: Vevői visszáru 10%:

18 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
10. Bérköltség 28.000 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5.800 12. Bérjárulékok 9.000 V. Személyi jellegű ráfordítások 42.800 VI. ÉCSL 3.200 VII. Egyéb ráfordítás 12.500 Munkavállalók törzsbére Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés Bérjárulékok Immateriális javak terv szerinti ÉCSL Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszámolt ÉCS Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS

19 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele – 9.000 03. STKÁV 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 9.000 II. AST III. Egyéb bevételek 15.000 IV. Anyagjellegű ráfordítások 53.500 V. Személyi jellegű ráfordítások 42.800 VI. ÉCSL 3.200 VII. Egyéb ráfordítás 12.500 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I. + II. + III. – IV. - V. – VI. – VII.) 7.200 Bevételek + AST – Összes költség – Egyéb ráfordítás = 7.200 AST = – ( ) + ( )

20 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. 7.200 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 700 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2.800 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -2.100 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B) 5.100 X. Rendkívüli bevételek 15.000 XI. Rendkívüli ráfordítások 17.600 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -2.600 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D) 2.500 XII. Adófizetési kötelezettség (( ) * 0,18) 540 F ADÓZOTT EREDMÉNY (E – XII.) 1.960 22. ET igénybevétele osztalékra, részesedésre 40 23. Jóváhagyott osztalék ( ) 2.000 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F – 23.) Kapott skontó Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke Bankszámla jóváírt kamata Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke Felvett hitel után fizetett kamat


Letölteni ppt "Váll. ir. ktg-e: 27.000 I. Értékesítés nettó árbevétele 60.000 II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések