Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzintézeti cash-flowk

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzintézeti cash-flowk"— Előadás másolata:

1 Pénzintézeti cash-flowk

2 Cash-flowról általában
Célja: - bemutatni, hogy a tárgyév január 1. és december 31. közötti pénzállomány változás milyen tevékenységekre vezethető vissza - segíti a pénzügyi döntést a forgóeszköz és a beruházás finanszírozásban Angolszász eredetű A beszámoló kiegészítő mellékletének része Kiszűri: - a pénzmozgással nem járó bevételt, ráfordítást, ktg-t, - a mérlegfordulónapig nem rendezett tételt, Figyelembe veszi a bevételként, illetve ráfordításként nem megjelenő, pénzmozgással járó tételeket is!

3 „A” típusú pénzintézeti cash-flow (1)
Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) Egyéb bevételek (CT-felhasználás, CT-többlet visszavezetése, követelések ÉV-ének visszaírása, készletek ÉV-ének visszaírása, terven felüli leírás visszaírása kivételével) Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír-ÉV visszaírása kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Osztalék bevétel Rendkívüli bevétel Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) Egyéb ráfordítások (CT-képzés, követelések-ÉV, készletek-ÉV, terven felüli leírás kivételével) Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapírok értékvesztése kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi TAO kötelezettséget) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék Működési pénzáramlás

4 „A” típusú pénzintézeti cash-flow (2)
Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés –) Követelés állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) Készlet állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés –, ha csökkenés +) Immateriális javak állományának változása (ha növekedés –, ha csökkenés +) Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) bruttó értékében bekövetkezett állományváltozás (ha növekedés –, ha csökkenés +) Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés –, ha csökkenés +) Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés –) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke Nettó pénzáramlás ebből: készpénz állományváltozása számlapénz állományváltozása

5 „B” típusú pénzintézeti cash-flow
FELHASZNÁLÁSOK 1.Ráfordítások, költségek 2.CT-felhasználás, ÉV-visszaírás 3.Adófizetés 4.Osztalékfizetés 5.Eszközök növekedése 6.Források csökkenése 7.Saját tőkét közvetlenül csökkentő tétel 8.Készpénzállományvál-tozás (növekedés) FORRÁSOK 1.Bevételek 2.CT-képzés, ÉV 3.Amortizáció 4.Eszközök csökkenése 5.Források növekedése 6.Saját tőkét közvetlenül növelő tételek 7.Készpénzállományvál-tozás (csökkenés)

6 „C” típusú pénzintézeti cash-flow
FORRÁSOK 1.Adózott eredmény 2.CT-képzés, ÉV 3.Amortizáció 4.Eszközök csökkenése 5.Források növekedése 6.Saját tőkét közvetlenül növelő tételek 7.Készpénzállományvál-tozás (csökkenés) FELHASZNÁLÁSOK 1.CT-felhasználás, ÉV-visszaírás 2.Adófizetés 3.Osztalékfizetés 4.Eszközök növekedése 5.Források csökkenése 6.Saját tőkét közvetlenül csökkentő tétel 7.Készpénzállományvál-tozás (növekedés)

7 „D” típusú pénzintézeti cash-flow (1)
Működési tevékenység nettó pénzáramlása +Kapott kamatok +Jutalék és díjbevételek - Fizetett kamatok - Fizetett jutalékok, díjak +Kereskedési célú értékpapír eladás - Kereskedési célú értékpapír vétel - Szállítók, munkavállalók kifizetése - Fizetett adók, hatósági díjak, illetékek - Központi alapokhoz hozzájárulás +Kapott támogatások,adó-visszaigénylés +Befolyt egyéb követelések - Fizetett egyéb kötelezettségek

8 „D” típusú pénzintézeti cash-flow (2)
Pénzügyi szolgáltatás nettó pénzáramlása - Hitel és betét követelés növekménye +Hitel és betét tartozás nettó növekménye - Váltóleszámítolás +Követelés eladás +Értékpapír kibocsátás - Értékpapír beváltás - Értékpapír után fizetett kamat +Részvénykibocsátás - Osztalék fizetés +Végleges pénzátvétel - Végleges pénzátadás - Részvény visszavásárlás

9 „D” típusú pénzintézeti cash-flow (3)
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása - Befektetési célú értékpapír vétel +Befektetési célú értékpapír eladás +Befektetési célú értékpapír után kapott kamat, osztalék, részesedés - Beruházás - Immateriális javak beszerzése +Tárgyi eszközök eladása +Immateriális javak eladása +Kapott lízingdíjak


Letölteni ppt "Pénzintézeti cash-flowk"

Hasonló előadás


Google Hirdetések