Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- 2. SZÁMVITELI ALAPOK –.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- 2. SZÁMVITELI ALAPOK –."— Előadás másolata:

1 - 2. SZÁMVITELI ALAPOK –

2 A VÁLLALKOZÁS BESZÁMOLÓJA MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓSÁGHŰ KÉPET AD A CÉG
SZÁMSZAKI RÉSZEK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS ESZKÖZÖK FORRÁSOK RÁFORDÍ- HOZAMOK PÉNZ PÉNZ- TÁSOK FORRÁS FELHASZNÁLÁS = EREDMÉNY PÉNZÁRAM EGYENLEGE HA > 0 -> NYERESÉG /- HA <0 -> VESZTESÉG egy adott időpont az időszak jövedelmezőségének a vállalkozás pénzügyi vagyoni helyzetét ismerteti alakulását mutatja be helyzetét azaz Tartalmazza az időszak pénzforrásait és árbevételeit, pénzfelhasználásait költségeit és eredményét részletezi IDŐPONT: DECEMBER IDŐSZAK: JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG (STOCK) (FLOW) A VÁLLALKOZÁS BESZÁMOLÓJA MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓSÁGHŰ KÉPET AD A CÉG VAGYONI JÖVEDELMI PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL

3 A beszámolórészek összefüggése
MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNY-KIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS

4 A JELENLEGI BESZÁMOLÓ TARTALMA
MÉRLEG (számszaki) a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki) megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges) a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, amely számszaki adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. A benne szereplő információk egy része törvényi előíráson alapul, egy másik része pedig a megbízható és valós összkép bemutatásának következménye. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges) A független könyvvizsgáló feladata: a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet szabályszerűségének, és valódiságának ellenőrzése; a számviteli törvény valamint a társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése; a beszámoló véleményezése, hitelesítése (záradékkal való ellátása). ÜZLETI JELENTÉS (szöveges) (az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások számára kötelező) célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és az üzletmenetet a tényleges körülményeknek megfelelően mutassa be. (Üzleti jelentés) Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg 2

5 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK NYOMON KÖVETÉSE A BESZÁMOLÓIG
BIZONYLAT KÖNYVVEZETÉS ÖSSZESÍTÉS, ELLENŐRZÉS BESZÁMOLÓ GAZDASÁGI ESEMÉNY NYILVÁNTARTÁS INFORMÁCIÓK

6 BIZONYLATOK FAJTÁI

7 A KÖNYVVITEL RÉSZTERÜLETEI (FAJTÁI)
RÉSZTERÜLETEK SZÁMLASOROS ELSZÁMOLÁS IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS SZINTETIKA (FÖKÖNYVI KÖNYVELÉS) SZINTETIKA (FÖKÖNYVI KÖNYVELÉS) ANALITIKA (RÉSZLETEZŐ NYILVÁN-TARTÁSOK)

8 IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS (NAPLÓ)

9 BANKSZÁMLAKIVONAT

10 A SZÁMLA ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNY VALAMILYEN MÓDON MEGVÁLTOZTATJA A MÉRLEGET. MINDEN VÁLTOZÁS UTÁN ÚJ MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: KÖRÜLMÉNYES. MINDEN EGYES MÉRLEGTÉTELNEK LEGALÁBB EGY FŐKÖNYVI SZÁMLA FELELTETHETŐ MEG. ÁLLOMÁNYI ADATOKON TÚL TARTALMAZZA A VÁLTOZÁSOKAT IS.

11 SZINTETIKUS (FŐKÖNYVI) SZÁMLA
TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL

12 PERSZONÁLIS ELMÉLET LÉNYEGE
KÖLCSÖNKÉRŐ KATA TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ELLEN-SZÁMLA SZÁMLA NYITÓ: 10000 5000 5000 ÉN ADOK KATÁNAK 5000 FORINTOT, VAGYIS KÖVETELEK TŐLE KATA KAP TŐLEM 5000 FORINTOT, VAGYIS TARTOZIK NEKEM

13 A KÖNYVELÉSI SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS FOGALMAK
TARTOZIK KÖVETEL NYITÓEGYENLEG IDŐSZAKI TARTOZIK FORGALOM TARTOZIK FORGALOM: EGYENLEG: IDŐSZAKI KÖVETEL FORGALOM KÖVETEL FORGALOM: ZÁRÓ EGYENLEG 300 (NY) 200 (1) 500 (4) 400 (6) 700 (7) 2100 1000 400 (2) 500 (3) 200 (5) 1100 HIVATKOZÁS TER- HE- LÉS JÓ- VÁ- IRÁS ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS (ÁV) = ZÁRÓ-NYITÓ 700=

14 A MÉRLEGTŐL AZ ESZKÖZ-FORRÁS SZÁMLÁKIG
MÉRLEG 20X1. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZIVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK C) AKTIV IDÕBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TÕKE JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G) PASSZIV IDÕBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K T 1. INGATLANOK K T 4. JEGYZETT TŐKE K T 4. KÖTELEZETTSÉGEK K T 2. KÉSZLETEK K T STB… K T STB… K

15 AZ ESZKÖZ ÉS FORRÁS SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS TARTALMA
ESZKÖZ SZÁMLÁK T K NYITÓ EGYENLEG NÖVEKEDÉSEK + CSÖKKENÉSEK - FORRÁS SZÁMLÁK T K CSÖKKENÉSEK - NYITÓ EGYENLEG NÖVEKEDÉSEK + TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL

16 ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA
T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K T ESZKÖZ SZÁMLÁK K 1. 2. 3. E + ÉS E – F + ÉS F – 3. E + ÉS F + 4. E - ÉS F – 4.

17 PÉNZTÁR SZÁMLA (ESZKÖZ)
2000 FT ÉRTÉKŰ ÁRUT VÁSÁROLUNK KÉSZPÉNZÉRT JANUÁR 02-ÉN. 1. ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: ESZKÖZ +, ESZKÖZ – MÉRLEGFŐÖSSZEG NEM VÁLTOZIK PÉNZTÁR SZÁMLA (ESZKÖZ) T K E. ….. 2000 ÁRUK (ESZKÖZ) T K (1)

18 1. GAZDASÁGI ESEMÉNY KÖNYVELÉSE IDŐSOROSAN

19 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK
FT ÉRTÉKŰ TARTOZÁSUNK TÖRLESZTÉSÉRE A RÖVIDLEJÁRATÚ HITELÜNKBŐL KERÜLT SOR JANUÁR 12-ÉN. 2. ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: FORRÁS +, FORRÁS – MÉRLEGFŐÖSSZEG NEM VÁLTOZIK RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK (FORRÁS) T K 3000 SZÁLLÍTÓK T K (2)

20 2. GAZDASÁGI ESEMÉNY KÖNYVELÉSE IDŐSOROSAN

21 3. SZÁLLÍTÓNKTÓL 4000 FT ÉRTÉKŰ ÁRUT VÁSÁROLUNK JANUÁR 14-ÉN. 3
3. SZÁLLÍTÓNKTÓL 4000 FT ÉRTÉKŰ ÁRUT VÁSÁROLUNK JANUÁR 14-ÉN. 3. ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: ESZKÖZ +, FORRÁS + MÉRLEGFŐÖSSZEG NŐ SZÁLLÍTÓK (FORRÁS) T K 4000 ÁRUK (ESZKÖZ) T K (3)

22 3. GAZDASÁGI ESEMÉNY KÖNYVELÉSE IDŐSOROSAN

23 4. SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSUNKBÓL 2500 FT-OT ÁTUTALTUNK A BANKSZÁMLÁNKRÓL JANUÁR 20-ÁN. 4. ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: ESZKÖZ -, FORRÁS – MÉRLEGFŐÖSSZEG CSÖKKEN ELSZÁMOLÁSI BETÉT (ESZKÖZ) T K 2500 SZÁLLÍTÓK (FORRÁS) T K (4) E: ……. E: 4000

24 4. GAZDASÁGI ESEMÉNY KÖNYVELÉSE IDŐSOROSAN

25 A SZINTETIKUS (FŐKÖNYVI) SZÁMLÁK FAJTÁI
ESZKÖZSZÁMLÁK (1-3) FORRÁSSZÁMLÁK (4) TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL HELYESBÍTŐ SZÁMLÁK TARTOZIK KÖVETEL KÖNYVELÉS- TECHNIKAI SZÁMLÁK KÖLTSÉG, ÉS RÁFORDITÁS SZÁMLÁK (5,8) HOZAMSZÁMLÁK (9) TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL

26 VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "- 2. SZÁMVITELI ALAPOK –."

Hasonló előadás


Google Hirdetések