Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Éves beszámoló 4„4„Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Éves beszámoló 4„4„Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások."— Előadás másolata:

1

2 Éves beszámoló 4„4„Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indoklásokat, amelyek a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működésének eredményének bemutatásához szükségesek.”

3 A beszámoló részei 4M4Mérleg 4E4Eredménykimutatás 4K4Kiegészítő melléklet

4 Mérleg a vállalkozás 4 vagyonának nagyságát, 4 összetételét, valamint 4 a vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja, 4 összehasonlítható módon

5 Mi a vagyon fogalma? 4A4A vagyon természetes vagy jogi személyek által birtokolt a aa anyagi és nem anyagi javak, ill. a velük kapcsolatos jogok ö öö összessége. 4A4A vállalkozás vagyonának m mm megjelenési formája az eszközök. 4A4A f ff források a vállalkozás v vv vagyonának eredetét, származását mutatják.

6 Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás

7 Források 4S4S4S4Saját tőke 4C4C4C4Céltartalék 4K4K4K4Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4P4P4P4Passzív időbeli elhatárolás

8 Mérlegegyezőség elve Eszközök = Források

9 Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás

10 Befektetett eszközök 4A4A befektetett eszközök között azokat az eszközöket kell kimutatni, amelyek a vállalkozás tevékenységét t tt tartósan, legalább egy évet meghaladóan szolgálják.

11 Forgóeszközök 4A4A forgóeszközök közé azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyek a vállalkozási tevékenységet n nn nem tartósan, tehát egy éven belül szolgálják.

12 Források 4S4S4S4Saját tőke 4C4C4C4Céltartalék 4K4K4K4Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 4P4P4P4Passzív időbeli elhatárolás

13 Saját tőke 4A4A saját tőke fejezi ki az alapítók által véglegesen, időbeli megkötöttség nélkül a vállalkozás r rr rendelkezésére b bb bocsátott vagyon forrását.

14 Céltartalék 4J4Jövőbeni ráfordításokra, költségekre, kötelezettségekre fedezet biztosítása ( az óvatosság elvének alkalmazásából következik )

15 Kötelezettségek 4H4Hátrasorolt kötelezettségek 4H4Hosszú lejáratú kötelezettségek (1 éven túli lejáratú) 4R4Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Váltótartozások Hitelek, kölcsönök Egyéb rövid lejáratú köt. ( adó, TB, vám, bér, egyéb)


Letölteni ppt "Éves beszámoló 4„4„Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések