Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati pénzügyi döntések alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati pénzügyi döntések alapjai"— Előadás másolata:

1 Vállalati pénzügyi döntések alapjai
Tőkeköltségvetés

2 A tőkeköltségvetés fogalma
A vállalat összes pozitív nettó jelenértékű beruházási lehetőségeinek listája a projektek értékelése után a tőkeköltségvetés. A vállalati beruházási döntések folyamatának sarkalatos pontja a tőkeköltségvetés összeállítása.

3 A tőkeköltségvetés összeállításának lépései
a beruházási lehetőségek értékelése, az NPV meghatározása ehhez mi a beruházás pénzáramlása mekkora a tőkeköltsége finanszírozási lehetőségek értékelése módosíthatja a beruházási lehetőségeket

4 Tőkeköltségvetési döntési kritériumok
Alapvető feltételezés: a részvényesek vagyona akkor a legmagasabb, ha a vállalat minden pozitív nettó jelenértékű projektet megvalósít. Korlátozott tőkeforrások esetén: olyan eljárásra van szükség, amely kiválasztja azt a projektegyüttest, amely az adott erőforrás korlátok mellett maximalizálja a nettó jelenértéket. Lineáris programozási modell alkalmazása

5 Beruházási projektek pénzáramlása
MIT DISZKONTÁLJUNK? Csak tényleges pénzáramlásokat diszkontáljuk Pénzáramlás: tényleges bevételek–tényleges kiadások nem a teljes elszámolt beruházás összege bevétel kifizetett költségek

6 Pénzáramlások becslése
a pénzáramlásokat mindig adózás utáni állapotban kell becsülni pénzmozgást csak akkor mutassunk ki, amikor ténylegesen felmerül Megjegyzés: A költségeket és bevételeket a számvitel (kettős könyvvitel) azok esedékességekor veszi számba. A pénzáramlás viszont kizárólag a ténylegesen beérkezett és kifizetett pénzmozgásokat tartalmazza. Vagyis a pénzáramlás szempontjából a pénzmozgások tényleges időpontja a releváns.

7 a pénzáramlást mindig növekményi alapon kell kezelni
A beruházási projekt értékét mindazon pótlólagos pénzáramlások adják, amelyek a projekt elfogadásából következnek.

8 Oda kell figyelni: Ne keverjük össze az átlagos és a pótlólagos kifizetéseket! A származékos hatásokat figyelembe kell venni! Forgótőkeigényt és a pótlólagos forgótőkeigényt figyelembe kell venni! A kifizetett kiadásokat felejtsük el! A tőke alternatívaköltségét figyelembe kell venni! Vigyázni kell az általános költségek felosztásá-val! (Csak a projekt megvalósítása során, ennek következtében felmerülő pótlólagos költségeket szabad figyelembe venni.)

9 Az inflációt következetesen kell kezelni.
Ha a diszkontáláshoz használt megtérülési ráta nominális akkor a pénzáramlásokat is nominálisan kell becsülni. Megjegyzés: reál diszkontrátával nem szokás diszkontálni.

10 A pénzáramlások becslése
A pénzáramlás a pénzeszközök növekménye. Az eszközök és források értéke megegyezik, ezért

11 Egy vállalat sematikus mérlege:

12

13 A forgótőke a vállalat rövidlejáratú eszközigénye:

14 Pénzeszközök változása =
Adózott eredmény + Amortizáció – Nettó tárgyi eszköz beszerzése – Nettó forgótőke változása

15 Leírási (amortizáció) módszerek
Lineáris leírás Gyorsított leírás maradvány módszer (nem a teljes bruttó érték íródik le) kumulatív módszer (leírási kulcs időben csökken) Progresszív leírási módszer (annuitás) Egyéb leírási módszerek

16 Egy vállalat mérlegében a következő adatok találhatók (MFt):
Példa (12. M1) Egy vállalat mérlegében a következő adatok találhatók (MFt): 10 240 240 Kiegészítő információk: 2002-ben a vállalat 30 MFt értékben szerzett be tárgyi eszközöket (tárgyi eszköz értékesítés nem történt). Az évre a vállalat nem fizet osztalékot, tőkeemelés vagy tőkeleszállítás nem történt. Céltartalékok és időbeli elhatárolá-sok nincsenek.

17 Kérdések: a.) Mennyi pénzeszköze van a vállalatnak 2003. végén? 2003.
b) Töltse ki az alábbi pénzáramlás kimutatást: 2003. Adózott eredmény vált. Amortizáció Tárgyi eszköz beszerzés/értékesítés Nettó forgótőke változása Nettó pénzáramlás 15 10 -30 -7 -12

18 ∆ adózott eredmény = 195 – 180 = 15 Amortizáció = ( ) = 10 Nettó forgótőke változás kiszámítása: ∆ készlet = 70 – 65 = 5 ∆ követelések = 30 – 38 = -8 ∆ rk. kötelezettségek = 45 – 55 = -10 Forgótőke = készl. + köv. – rk. köt. Nettó forgótőke vált. = 5 + (-8) – (-10) = 7 ∆ pénzeszköz = – 30 – 7 = -12

19 Példa (12. B2.) Az Ígéretes projekt létrehozásához 40 MFt azonnali beruházásra van szükség, amely évi 10%-kal amortizálható. Az üzemet 3 évig fogják működtetni, a 3. év végén várhatóan 40 MFt készpénzért egyben értékesítik. A vállalat nyereségét 20% adó terheli. Az előrejelzés szerint a várható bevétel az első évben 40 MFt, a következő két évben évente 40 MFt-tal növelhető. A folyó ráfordítás évi 50 MFt, fixnek tekinthető A nettó forgótőkeigény az egyes években az adott évi árbevétel fele, amelyet már az előző év végén fel kell tölteni. A projekt befejeztével feleslegessé váló forgóeszközöket a cég a könyv szerinti értékhez képest 3 MFt veszteséggel értékesíti, a projekttel kapcsolatos tartozásait (szállítók) maradéktalanul visszafizeti. Az elvárt évi hozam 10%.

20 Írja fel a projekt pénzáramlásait!
Feladat: Írja fel a projekt pénzáramlásait! Megéri-e a beruházás, ha a hasonló üzleti tevékenység kockázatát tükröző tőkeköltség 10%? Megjegyzés: Az évközi pénzáramlásokat az adott év végén vegye figyelembe! Excel PL_12_B2_CF

21 Feladat megoldása


Letölteni ppt "Vállalati pénzügyi döntések alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések