Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tárgy: Számvitel alapjai kódja: SZAM1KOMPZS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tárgy: Számvitel alapjai kódja: SZAM1KOMPZS"— Előadás másolata:

1 A tárgy: Számvitel alapjai kódja: SZAM1KOMPZS
Kredit értéke: 5 Kontakt órák száma: 2 +2 Tantárgyfelelős: dr. Zelenka Józsefné Előadó: dr. Zelenka Józsefné Szemináriumvezetők:, Szekeres Bernadett Phd, Rehák Tamás, Dr. Zelenka Józsefné A tantárgyat ebben a félévben nem elsőként felvevők számára vizsgakurzus formájában is meghirdettük.

2 KÖVETELMÉNYEK A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul
Félévközi követelmény: két zárhelyi dolgozat megírása, melyek összpontszáma: 100 pont A zárthelyi dolgozat pótlására: egyetlen alkalommal, a vizsgaidőszakot megelőző 1-2. héten van mód, a hiányzás igazolása mellett. Elégséges minimum: 60 pont.

3 TANANYAG Kötelező irodalom: Számvitel alapjai, tankönyv, BGF
Példatár a számvitel alapjaihoz A számvitelről szóló évi C. törvény Ajánlott irodalom: Számvitel alapjai (oktatási segédlet)

4 Számvitel Mivel foglalkozik?
a gazdálkodás során felmerülő események hatásait mutatja meg Gazdálkodás: jövedelemszerzés érdekében végzett rendszeres tevékenység,

5 Gazdálkodás jogi keretei
Gazdasági törvények: Gazdasági társaságokról szóló törvény Polgári törvénykönyv Munkatörvénykönyve Számviteli törvény Adótörvények: Társasági adó és osztalékadó, Személyi jövedelemadó, Általános forgalmi adó, Társadalombiztosítás, Egészségügyi hozzájárulás, Helyi adókról szóló törvény Adózás rendje, Jövedéki adó, Egyszerűsített vállalkozói adó Az államháztartás egyensúlyát javító különadó, Szakképzési hozzájárulás, Foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás Egyéb törvények, rendeletek

6 A Számviteli törvény 2000. évi C. törvény, a számvitelről
Hatályba lépés: január 1. Módosítások: általában évente Világgazdaságban: EU: IAS, IFRS USA: USGAAP A magyarországi számviteli rendet évi XVIII. törvény szabályozza A számvitelről szóló törvény január 1-én lépett hatályba.

7 A törvény célja A vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről egy megbízható, valós összkép bemutatása. A számvitel olyan elszámolási, nyilvántartási rendszer, amely objektív információkat szolgáltat az egyes vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről egy megbízható, valós összkép bemutatása. A számvitel olyan elszámolási, nyilvántartási rendszer, amely objektív információkat szolgáltat az egyes vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.

8 A számvitel összetevői
Beszámolási rendszer A beszámolási rendszert alátámasztó könyvvezetés, bizonylati rend Könyvvizsgálat Közzététel és nyilvánosságra hozatal: 2008. évi beszámoló: még papíralapon is, de május 1-től már csak elektronikusan Beszámolási rendszer A beszámolási rendszert alátámasztó könyvvezetés, bizonylati rend Könyvvizsgálat Közzététel és nyilvánosságra hozatal

9 A számvitel feladata A számvitel olyan folyamat, amely során megfigyelés történik. - Mi történik? A megfigyelt eseményeknek a hatását megméri. - Mekkora összegű változást okoz? A megmért eseményeket feljegyzi. - Milyen változást eredményez a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetében? A számvitel olyan folyamat, amely során megfigyelés történik. - Mi történik? A megfigyelt eseményeknek a hatását megméri. - Milyen hatással van? A megmért eseményeket feljegyzi. - Milyen hatással van a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére?

10 Az SZT alapelvei Az alapelvek az SZT 14., 15., 16. §-a tartalmazza.
Csoportosítása: A vállalkozás folytatásának elve Tartalmi alapelvek Formai alapelvek Kiegészítő alapelvek Az alapelvek az SZT 15.§-a tartalmazza Csoportosítása: A vállalkozás folytatásának elve Tartalmi alapelvek Formai alapelvek Kiegészítő alapelvek

11 A vállalkozás folytatásának elve
„ A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét.” „ A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét.”

12 Tartalmi alapelvek Óvatosság elve Valódiság elve Teljesség elve
Összemérés elve Óvatosság elve Valódiság elve Teljesség elve Összemérés elve

13 Formai alapelvek Következetesség elve Folytonosság elve
Világosság elve Következetesség elve Folytonosság elve Világosság elve

14 Kiegészítő alapelvek Tartalom elsődlegessége a formával szemben
Bruttó elszámolás elve Gazdaságosság elve Egyedi értékelés elve Időbeli elhatárolások elve Lényegesség elve Tartalom elsődlegessége a formával szemben Bruttó elszámolás elve Gazdaságosság elve Egyedi értékelés elve Időbeli elhatárolások elve Lényegesség elve

15 Beszámolási formák A számviteli munka végterméke: a beszámoló
mely a kettős könyvvezetésre épül, Éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Sajátos egyszerűsített éves beszámoló Összevont/konszolidált éves beszámoló A beszámolók négy csoportját különböztetjük meg: Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Összevont/konszolidált éves beszámoló

16 A beszámoló lényege információszolgáltatás a piaci szereplők számára,
valós, megbízható összkép a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

17 A beszámoló részei Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet
Eredménykimutatás: az üzleti év eredményének bemutatása az üzleti év bevételeinek és ezek érdekében felmerült költségek és ráfordítások kerülnek szembeállításra úgy, hogy az adózás és osztalékfizetés utáni eredmény kerül megállapításra ( mérleg szerinti eredmény )


Letölteni ppt "A tárgy: Számvitel alapjai kódja: SZAM1KOMPZS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések