Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Ne a régi dolgokat emlegessétek,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Ne a régi dolgokat emlegessétek,"— Előadás másolata:

1 „Ne a régi dolgokat emlegessétek,
ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézsaiás 43, )

2 A Magyarországi Református Egyház Gazdálkodásáról
2013. évi IV. törvény A Magyarországi Református Egyház Gazdálkodásáról

3 Jogszabályi háttér 2000. évi C. törvény a számvitelről
296/2013. (VII.29.) kormányrendelet az egyházi jogi személy beszámolási kötelezettségének és könyvvezetésének sajátosságairól 2013. évi IV. törvény a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról

4 Számviteli szabályozás hatályos 2001.01.01-től!!!
Kormányrendelet alapján az ügyrendet a bevett egyház egységesen szabályozza- határozza meg- ez az új gazdálkodási törvény Számviteli szabályozás hatályos től!!!

5 A számviteli törvény előírásainak alkalmazása
Beszámolási kötelezettség Kötelezettek köre: a gazdálkodók A vállalkozó Egyéb szervezet Alapítvány Egyesület Lakásszövetkezet Állami pénzalapok ……. Egyházi szervezet és az általa fenntartott intézmények

6 A számvitel nem öncélú Mérünk vele valamit (nyereség, osztalék  )
A feladatinkat megfelelően teljesítettük az erőforrásaink ésszerű felhasználásával Döntéshozatalt készítünk elő vele- vezetői információs rendszer Átláthatóságot biztosít

7 „Az alapelvek érvényesülését a gazdálkodási gyakorlatban kell megvalósítani!”
A.) Autonóm egyházi gazdálkodás B.) Átláthatóság, teljesség és valódiság C.) Felelős gazdálkodás D.) Méltányosság

8 Autonóm gazdálkodás Jogi személyiséggel felruházott egyházi szervezet- autonóm egyházi gazdálkodása (2 § (4)) Az egyházon belül is a szervezetek autonóm gazdálkodók (jogi személyiséggel való felhatalmazás az egyház belső szabályai alapján) Az államtól való függetlenség Saját bevételek fontossága

9 Átláthatóság, teljesség és valódiság (4 §)
belső és külső átláthatóság tervezés dokumentálás beszámolás közzététel

10 Felelős gazdálkodás (5.§)
Számon kérhetőség Szabályszerűség „Gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság, fenntarthatóság…” (6.§)

11 Méltányosság elve ( 7. §) Közös teherviselés
Helyzeti sajátosságok és teherbíró képességek figyelembevételével Fizetési haladék biztosítékkal Anyagi segítségnyújtás (fokozatos egyházi szervezetek testületeinek határozata alapján)

12 Tervezés –gazdálkodás –beszámolás -ellenőrzés

13 Tervezés költségvetés készítése
a tervezés célja: az erőforrások hatékony kihasználása, szakmai eredményesség a költségvetés megvalósíthatósága- módosítás tevékenységekhez kapcsolódó költségek elkülönítése

14 Gazdálkodás sajátosságai
Alaptevékenység- a vallási tevékenység Kiegészítő tevékenységek ellátása (intézmények útján is) oktatás szociális gondozás egészségügy közművelődés sport Vállalkozási tevékenység A tevékenységek bevételeinek és költségeinek elkülönítése

15 A gazdasági év megegyezik a naptári évvel
Gazdálkodás, könyvvezetés naprakészen bonyolítandó Ellenőrizhető könyvvezetés- ellenőrizhető gazdálkodás Állami és egyházi törvényeknek való megfelelés Gazdálkodási fegyelem- számviteli fegyelem megtartása

16 Gazdálkodás A tervezés keretei között!!!!
Vagyoni eszközök célszerű kihasználása Nyilvántartások vezetése Egyházi és állami jogszabályok betartása Szabályzatok elkészítése (számviteli tv.) MRE által közölt keretszerződések kihasználása Anyagi értéket érintő döntések írásba foglalása Hitelfelvétel- csak felettes egyházi szervezet jóváhagyásával Tárgyi eszközök amortizációjának eltérő szabályozása

17 Gazdálkodás ..még (aki már olvasta a törvényt és a mellékleteket- haladóknak)
Tárgyi eszközök értékelése (?????)- biztosítás Pénzügyi szemléletű gazdálkodás (????)- nem minden esetben- értékhatártól függ Kettős könyvvezetés (????)- az meg mi????? Egyházi vagyon hasznosítása vagy vállalkozói tevékenység (?????)   SEGÍTSÉG!!!!!!!!  

18 Válaszok….. A tárgyi eszközök értéke az egyház vagyona
Értékelés szabályai számvitel szerint Leltár Értékcsökkentés A vagyon hasznosítása nem vállalkozói tevékenység Vallási tevékenységgel kapcsolatos, hitéleti bevételek továbbra is adómentesek

19 Beszámolási kötelezettség szabályozása
Egyszeres könyvvezetés- pénzügyi szemlélet 50 millió forint árbevétel alatt megengedett Csak az „egyéb szervezetek” Egyszerűsített beszámolási kötelezettség Pénztárkönyv, naplófőkönyv Lehetőség szerint progival

20 Kettős könyvvezetés- vagyonváltozások
Kettős könyvvezetésből is kiderül a pénzügyi teljesítés- itt nekem van kérdésem…. Kötelező az 50 millió feletti árbevétel esetén CSAK progival!!!!

21 Célszerű hozzáértő szakember bevonása!

22 Szabályzatok Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat
Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat Leltározási és selejtezési szabályzat

23 Nem csak a lelkész felelős, hanem a testület is!!!!
Személyi felelősség A szervezet gazdálkodásáért felelős személy Teljesítés igazolás Utalványozás Bankszámlák feletti rendelkezés joga Nem csak a lelkész felelős, hanem a testület is!!!! Ez nagyon komoly dolog!!!!

24 Jóváhagyó a képviselő és a könyvelő
Beszámoló Mérleg (leltár) Eredmény-kimutatás Szöveges beszámoló a gazdálkodásról, működésről (kiegészítő melléklet) Szöveges indoklás a költségvetéstől való eltérésről Jóváhagyó a képviselő és a könyvelő

25 Ellenőrzés, felügyelet
Belső ellenőrzési rendszer Könyvvizsgáló Gazdálkodási biztos kirendelése (felfüggesztéssel is járhat!!!) Korlátozott külső ellenőrzés

26 Határidők Költségvetés elfogadása: január 31.
Zárszámadás elfogadása: február 28.

27 Megoldások Egyházmegyei együttműködés a szakembereket illetően
Gazdasági képzések, karok beindítása (Károlin kezdeményezés szintjén van) Iratminták közzététele Könyvelőprogram- keretszerződéses rendszer

28 „Tekintetem az égre emelem, honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsoltárok 121,1.)

29 Csaba Istvánné (Ági) 06-30/632-1106 agnes.csaba@gmail.com
Köszönöm a figyelmet! Csaba Istvánné (Ági) 06-30/


Letölteni ppt "„Ne a régi dolgokat emlegessétek,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések