Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereskedelmi gazdálkodás elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereskedelmi gazdálkodás elemzése"— Előadás másolata:

1 Kereskedelmi gazdálkodás elemzése
Számviteli alapok /1 3. óra

2 A számvitel szabályozottsága

3 Vállalat Tulajdonosok, vezetők Állam Hitelezők, befektetők Társadalom

4 A törvényi szabályozás célja
A vállalatok beszámolási kötelezettségének külső kontrollálása, a vállalat pénzügyi, jövedelmi, és vagyoni helyzetének valósághű bemutatása érdekében

5 A számbavétel szabályozásának alapja és garanciái
Alapja a nemzetközi sztenderdekhez való igazodás garanciái: nyilvánosságra hozatal és közzététel könyvvizsgálói hitelesítés NEMZETI SZTENDERDEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS C.TV Kiegészítők: 14 számviteli alapelv (törvényben van) Vállalati számviteli politika Kormányrendeletek

6 A számviteli alapelvek
14 alapelv ami a számviteli törvénnyel összhangban szabályozza a beszámoló összeállítását SZÁMVITELI ALAPELVEK SZT §

7 A számviteli alapelvek szintjei
* PM Számviteli Koordinációs Bizottság (Baricz Rezső tagolása) MEGBIZHATÓ, VALÓS ÖSSZKÉP KIALAKITÁSA* TARTALMI ELVEK TELJESSÉG VALÓDISÁG ÓVATOSSÁG ÖSSZEMÉRÉS KIEGÉSZITŐ ELVEK EGYEDI ÉRTÉKELÉS BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS IDŐBELI ELHATÁROLÁS TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN LÉNYEGESSÉG KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEVETÉS FORMAI ELVEK VILÁGOSSÁG FOLYTONOSSÁG KÖVETKEZETESSÉG A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE

8 A számviteli politika A számviteli törvény által a vállalkozás jogkörébe utalt szabályozási tevékenység Célja, hogy rögzítse a gazdálkodóra hosszabb távon kiható keretszabályokat a vállalat sajátosságait is figyelembe véve

9 A számviteli politika, szabályozási kérdések, belső szabályzatok
Szabályozni kell: jelentős összegű hiba értékét a megbízhatótés valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértékét a maradványérték nagyságát a behajthatatlan követelések azon értékét, amikor már a behajtási költségek nincsenek összhangban az elérhető eredménnyel a valutás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagyságát.

10 A belső beszámolók fajtái
Leltárkészítési és leltározási szabályzat Eszköz és forrásértékelés szabályzata Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat Pénzkezelési szabályzat Számlarend

11 Beszámolókészítési előírások
Ki?- a beszámolásra kötelezettek köre Mit?- a beszámoló típusa Mikor?-melyik időpontra és milyen események esetén Hogyan?- a beszámoló tartalma

12 Ki?(a beszámolásra kötelezettek köre)
A gazdaság minden olyan résztvevője, amelynek működéséről a nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek.

13 Beszámolásra kötelezettek
Közkereseti társaság KFT, RT. Közös vállalat A fióktelepek egyéb szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek, egyházak stb.)

14 Mit?-beszámolók fajtái
Forrás: Laáb Ágnes Számviteli alapok Typotex-2006

15 Az éves beszámoló Minden gazdálkodó készíthet( ha akar!).
Kötelező éves beszámolót készítenie a részvénytársaságoknak, a konszolidálásba bevont vállalkozásoknak, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek, és akiknél az üzleti év eltér a naptári évtől.

16 Egyszerűsített éves beszámoló
Az egyszerűsített éves beszámoló akkor, ha két egymást követő évben a kritériumok közül kettő nem haladja meg az előírt mértéket: a mérleg főösszeg < 500 millió forint, az éves nettó árbevétel < 1000 millió forint, és a tárgyévi átlagos foglalkoztatott létszám < 50 fő.

17 Konszolidált, azaz összesített beszámoló
Összevont éves beszámolási kötelezettsége minden gazdálkodónak, ha anyavállalatnak minősül egy vagy több vállalkozásához fűződő viszonyában, vagyis az alábbiak értelmében közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni: a tulajdonos szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik; más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja; tulajdonosként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagja többségét megválassza vagy visszahívja; a tulajdonosokkal történt szerződés (okirat) alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol. Az a vállalkozás, amelynek összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezettsége van, köteles éves beszámolót is összeállítani, és nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót.

18 Nincs beszámolási kötelezettség...
Magánszemély, egyéni vállalkozó DE! Számviteli törvény helyett adótörvény szabályozza....

19 Beszámolás ideje (Mikor?)
Rendszeres időközönként (minimum a naptári év végén) Különleges esetek (alapítás, átalakulás, összeolvadás, felszámolás-végelszámolás)

20 Hogyan? (mi van benne?) Szöveges és számszaki részek
Az éves beszámolónál a szokásos . Ebben mindkét számszaki és szöveges rész is megtalálható. Konszolidált vállaltok esetén kötelező a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet csatolni a konszolidált beszámoló részeként. +(konszolidált) üzleti jelentést is el kell készíteni (noha az nem része ennek a beszámolónak!). Az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz üzleti jelentést,

21 A törvényesség ellenőrzése
közgyűlés nyilvánosságra hozatali, közzétételi kötelezettség könyvvizsgálat igazgatóság felügyelő bizottság belső ellenőrzési fórumok

22 Nincs beszámolási kötelezettség...
Magánszemély, egyéni vállalkozó DE! Számviteli törvény helyett adótörvény szabályozza....


Letölteni ppt "Kereskedelmi gazdálkodás elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések