Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK"— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
© Deák István

2 FOGALOM Más vállalkozásban lekötött (pénz)eszközök, amelynek célja
Tartós jövedelem Irányítás, ellenőrzés, befolyásolás Árfolyamnyereség Nem realizált (tartás alatt, folyamatos, a piaci árváltozás függvényében) Realizált (értékesítéskor, egyszeri) Pénzügyi befektetések © Deák István

3 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
FAJTA SZERINT ÉRTÉKPAPÍR TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ KAMATOZÓ NEM KAMATOZÓ ADOTT KÖLCSÖN MÁS VÁLLALKOZÁSNAK (KÖLCSÖN) PÉNZINTÉZETNEK (LEKÖTÖTT BANKBETÉT) Pénzügyi befektetések © Deák István

4 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
TARTÓSSÁG SZERINT TARTÓS (A/III.) FORGATÁSI CÉLÚ (B/II, B/III, B/IV.) Pénzügyi befektetések © Deák István

5 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
KAPCSOLAT IRÁNYA SZERINT FÜGGETLEN FÉL HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP KÖLCSÖN NEM FÜGGETLEN FÉL TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ Számvitel alapjai 4. sillabusz! KAPCSOLT EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONY Pénzügyi befektetések © Deák István

6 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN
A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7. Befektetett pénzügyi eszközök ÉH Pénzügyi befektetések © Deák István

7 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN
B/II. KÖVETELÉSEK (rövid távú kölcsönök) B/II/2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B/II/3 Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben B/II/5 Egyéb követelések Pénzügyi befektetések © Deák István

8 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN
B/III. ÉRTÉKPAPÍROK B/III/1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban B/III/2 Egyéb részesedés B/III/3 Saját részvények, üzletrészek B/III/4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzügyi befektetések © Deák István

9 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN
B/IV. BANKBETÉTEK (lekötött betétek) B/IV/2 Bankbetétek Pénzügyi befektetések © Deák István

10 Vegyük észre, hogy Pénzügyi befektetések nem a „Befektetett pénzügyi eszközök” csoportot jelöli, hiszen Pénzügyi befektetés rövid távra is lehetséges, amit fajtától függően a forgóeszközök között mutatunk ki. Pénzügyi befektetések © Deák István

11 ÁTSOROLÁS A MÉRLEGBEN GAZDÁLKODÓI DÖNTÉS KÖTELEZŐ
Befektetési cél → forgatási cél Forgatási cél → befektetési cél KÖTELEZŐ Miért? Pénzügyi befektetések © Deák István

12 MEGJELENÉS AZ EK-BAN PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYÉBEN:
HOZAM FAJTÁJA SZERINT: kamat, osztalék, árfolyamnyereség, egyéb BEFEKTETÉS IDŐTÁVJA SZERINT: befektetett eszközhöz, ill. forgóeszközhöz kapcsolódó BEFEKTETÉS IRÁNYA SZERINT: kapcsolt, nem kapcsolt féllel szembeni ÉRTÉKKORREKCIÓK (értékpapírok) Értékvesztés, visszaírás Pénzügyi befektetések © Deák István

13 ÉRTÉKPAPÍROK Fogalom: vagyoni értéket (jogot) megtestesítő forgalomképes okirat Pénzügyi befektetések © Deák István

14 Sajátosságok a számviteli elszámolásban
Értékpapírnak minősül (az értékpapír törvény szerint ezekről nem lehet értékpapírt kiállítani): Üzletrész Vagyoni betét Nem értékpapír: Váltó → követelés Csekk → pénzeszköz Pénzügyi befektetések © Deák István

15 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
Számtalan létezik, például: Megtestesülő jog szerint Megjelenési forma szerint Materializált Dematerializált Immobilizált Lejárat (futamidő) szerint Lejárattal rendelkező (rövid, hosszú) Lejárat nélküli stb. stb. Elektronikus úton létrehozott, rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, de az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét tartalmazó adat (jel) Pénzügyi befektetések © Deák István

16 Csak számviteli elszámolási szempontból minősül értékpapírnak
TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3. § (6) bek. 3. pont) Lejárat nélküli Hozam nem rögzített Fajtái Részvény Törzsrészvény Elsőbbségi részvény Visszaváltható részvény Stb. Üzletrész Vagyoni betét Biztosít: Csak számviteli elszámolási szempontból minősül értékpapírnak Pénzügyi befektetések © Deák István

17 RÉSZESEDÉS ÉLETPÁLYÁJA
BEKERÜLÉSI ÉRTÉK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK osztalék osztalék osztalék osztalék osztalék TARTÁS IDŐSZAKA F O R D U L Ó N A P O K Eseti értékkorrekciók (év, ví, éh) MEGSZERZÉS KIVEZETÉS Pénzügyi befektetések © Deák István

18 ÉRTÉKELÉS: BEKERÜLÉSI ÉRTÉK
általános szabály KEZDŐ ÉRTÉK (bekerülési jogcím szerint) JÁRULÉKOS TÉTELEK: megszerzés költségei: jutalék, bizományi díj, opciós díj Gaz-dálko-dói dön-tés Pénzügyi befektetések © Deák István

19 Példa Leszállításos vételi opciós ügylet
1000 db „Alfa” részvény vásárlása Ft/db kötési árfolyamon Fizetett opciós díj: Ft Minek az ára ez? Kifizetés az ügylet elején Kimutatása (egyéb) követelésként Pénzügyi befektetések © Deák István

20 Az opciót nem hívjuk le, mert …
Az opciós díjat elveszítjük Pénzügyi befektetések © Deák István

21 Az opciót lehívjuk, mert …
Befektetési célú Pénzügyi befektetések © Deák István

22 Az opciót lehívjuk Forgatási célú Aktiváljuk az opciós díjat
Nem aktiváltjuk az opciós díjat Nem határoljuk el 37. – 87. – Elhatároljuk (Miért?) . Pénzügyi befektetések © Deák István

23 ÉRTÉKELÉS: KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS
BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BekÉ) – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések) =KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás részesedések nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK + Értékhelyesbítés = PIACI ÉRTÉK Pénzügyi befektetések © Deák István

24 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK Általános mozgásnemek Társaság megszűnése miatt
Eladás (könyvelés NETTÓ módon!) Értékesítés árfolyamnyeresége → Pü. bevétel Értékesítés árfolyamvesztesége → Pü. ráford. Apportként, térítés nélküli átadás Lásd „Általános áttekintés” sillabuszt Társaság megszűnése miatt végelszámolás, felszámolás átalakulás Pénzügyi befektetések © Deák István

25 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK Kivételes mozgásnemek: társaság jogutód nélküli megszűnése miatt Részesedés kivezetése: RR Megszűnt részesedés ellenében kapott pénz, illetve eszköz (vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke): RB További részleteket lásd a Pénzügyi számvitel II. anyagában Pénzügyi befektetések © Deák István

26 ÉRTÉKVESZTÉS Feltétel: PÉ < KSZÉ, tartósan és jelentősen
tendencia vizsgálata ÉV = PÉ – KSZÉ Mi mutathatja a piaci értéket? tőzsdei ár befektetésre jutó saját tőke (annak a cégnek a saját tőkéje, ahol a befektetésünk van) megtérülés valószínűsége Elszámolása: pénzügyi ráfordítás Pénzügyi befektetések © Deák István

27 VISSZAÍRÁS Feltétele: VÍ = PÉ – KSZÉ, ahol
PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen, és ÉV > 0 (vagyis KSZÉ < BekÉ) VÍ = PÉ – KSZÉ, ahol KSZÉ = BekÉ – ÉV VÍMAX = ÉV Elszámolása: Pénzügyi ráfordítás (–) Ezt is nettó módon! Pénzügyi befektetések © Deák István

28 ÉV – VÍ KÖNYVELÉSE PÉNZÜGYI RÁF. RÉSZESEDÉSEK ÉV PÉNZÜGYI RÁF.
ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁS Pénzügyi befektetések © Deák István

29 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS Csak tartós befektetési célú részesedésnél!
Feltétel: PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen ÉH = PÉ – KSZÉ ahol KSZÉ = BekÉ Elszámolása: Értékelési tartalékkal szemben Pénzügyi befektetések © Deák István

30 Devizás részesedések értékelése
Bekerülési érték: általános szabályok Realizált árfolyamkülönbözet: általános szabályok Fordulónapi értékelés (Sztv. 54. § (7) bek.) Árhatás (ÉV, VÍ) Elszámolása a fordulónapi átértékelés előtti könyv szerinti árfolyamon Árfolyamhatás Árhatás elszámolásával korrigált devizaösszegre Pénzügyi befektetések © Deák István

31 PÉLDA vásárlás Vételár 1000 €, bekerülési árfolyam 250 Ft/€, bekerülési érték Ft Piaci érték 800 € Fordulónapi árfolyam 260 Ft/€ Árhatás = 200*250 = Ft Elszámolása értékvesztésként (87. – 179.) Árfolyamhatás = ( )*( ) = 8.000 Elszámolása az összevont árfolyamkülönbözet részeként (17. – [368]) Mérlegérték = = Ft, azaz 800*260 Pénzügyi befektetések © Deák István

32 HOZAM ELSZÁMOLÁS Hozam: osztalék → pénzügyi bevétel
Vonatkozási időszak ≠ felmerülési időszak Járó osztalék: AIE Kapott osztalék Akkor, ha a mérleg- készítésig ismertté válik Vonatkozási időszakra: AIE megszüntetése Felmerülési időszakra Vegyük észre, hogy nem feltétlenül a vonatkozási időszak eredményében jelenik meg! Pénzügyi befektetések © Deák István

33 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3. § (6) bek. 2. pont)
Előre ismert lejárat Előre ismert hozam Fajtái kamatozó kötvény záloglevél Stb. Nem kamatozó Diszkont értékpapírok Biztosít: (tartós) jövedelem árfolyamnyereség Pénzügyi befektetések © Deák István

34 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BekÉ) – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések)
=KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás értékpapapírok nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK Értékhelyesbítés NEM LEHET!!! Pénzügyi befektetések © Deák István

35 KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍROK
Hozam: névértékre vetített kamat Bekerülési érték Elsődleges forgalom: kibocsátási érték Másodlagos forgalom Kiindulás a vételárból Vételárban lévő kamat (utolsó kamatfizetés és a vásárlás közötti időszakra vonatkozó kamat) kiszámítása Bekerülési érték = vételár – vételárban lévő kamat Bizományosi díj, opciós díj Ugyanúgy, mint a részesedéseknél Pénzügyi befektetések © Deák István

36 Kamatozó értékpapír beszerzése
Pénzeszköz Értékpapír Kötvényt vásároltunk február 29-én. Vételár 108, névérték 100, kamat 12 %/év, amely évente szeptember 30-án esedékes Pénzügyi befektetések © Deák István

37 Kamatozó értékpapír életpályája
Kapott kamat1 Kapott kamat2 Kapott kamat3 Vételárban lévő kamat Járó kamat1 Járó kamat2 Kapott kam. tárgy évre von. része Vásárlás évére von. kamat Tárgyévre vonatkozó kamat ... FN1 FN2 KF0 Vásárlás napja KF1 KF2 KF=kamatfizetés napja, FN=fordulónap Pénzügyi befektetések © Deák István

38 HOZAM ELSZÁMOLÁS Hozam: kamat → pénzügyi bevétel
Vonatkozási időszak ≠ felmerülési időszak Járó kamat Kapott kamat 38. – 97. 391. – 97. Előző időszakra vonatkozó 97. – 391. Pénzügyi befektetések © Deák István

39 Folytassuk az alappéldát!
Értékpapír Pénzügyi (kamat) bevétel Számoljuk el a tárgyévi tételeket! Pénzeszközök 103 5 Pénzügyi befektetések © Deák István

40 Mennyi tehát Vételárban lévő kamat: Kapott kamat: Járó kamat:
A vásárlás időpontja és az azt megelőző utolsó kamatfizetés közötti időszak Kapott kamat: Két kamatfizetési időpont közötti időszak Járó kamat: Tárgyévi kamatfizetés napja és a fordulónap közötti időszak Vásárlás évére vonatkozó kamat: A vásárlás időpontja és a fordulónap közötti időszak A tárgyévre 12 egység kamat vonatkozik, de ebből 2 egységet az eladónak kifizettünk Pénzügyi befektetések © Deák István

41 ÉRTÉKELÉS: KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS
BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések) =KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás értékpapírok nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS NEM LEHET! Pénzügyi befektetések © Deák István

42 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK BEVÁLTÁS ELADÁS APPORTKÉNT, TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADÁS
Pénzügyi befektetések © Deák István

43 Kamatozó értékpapír eladása
Elszámolása: NETTÓ MÓDON ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMAT Eladás és az előző kamatfizetés közötti időszakra vonatkozó kamat kamatbevétel ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET (Eladási ár – eladási árban lévő kamat) – könyv szerinti érték Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi befektetések © Deák István

44 Értékpapír eladás könyvelése
Értékpapír [ÉP elsz. számla] Pénz/Egyéb köv. KSZÉ ELADÁSI ÁR 97. Kamatbevétel ELADÁSI ÁRBAN 87. Árfolyamveszteség LÉVŐ KAMAT 97. Árfolyamnyereség Pénzügyi befektetések © Deák István

45 Folytassuk az alappéldát!
2009. május 31-én eladjuk a kötvényt 109-ért A I E Pénzügyi (kamat) bevétel Ny. 3 Értékpapír Ny. 103 109 Pénzügyi befektetések © Deák István

46 Mennyi tehát Eladási árban lévő kamat: Eladás évére vonatkozó kamat:
Az eladási időpontja és az azt megelőző utolsó kamatfizetés közötti időszak Eladás évére vonatkozó kamat: Az üzleti év első napja és az eladás időpontja közötti időszak Az eladási árban 8 egységet kaptunk, de ebből 3 egység az előző időszakra vonatkozik Pénzügyi befektetések © Deák István

47 ÉRTÉKVESZTÉS Alkalmazás: 1 évnél hosszabb lejáratú értékpapírokra (de nemcsak a befektetési célúaknál) Feltétel: PÉ < KSZÉ, tartósan és jelentősen ÉV = PÉ – KSZÉ Mi mutathatja a piaci értéket? tőzsdei ár (felhalmozott kamattal csökkentett) kibocsátó saját tőkéjének alakulása (pl. veszteséges gazdálkodás!) megtérülés valószínűsége Elszámolása: pénzügyi ráfordítás Pénzügyi befektetések © Deák István

48 VISSZAÍRÁS Feltétel: PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen, és ÉV > 0 VÍ = PÉ – KSZÉ, ahol KSZÉ = BekÉ – ÉV VÍMAX = ÉV, de ha a BekÉ > Névérték, akkor csak a névértékig lehet visszaírni (Miért?) Elszámolása: Pénzügyi ráfordítás (–) Ezt is nettó módon! Pénzügyi befektetések © Deák István

49 ÉV – VÍ KÖNYVELÉSE PÉNZÜGYI RÁF. ÉRTÉKPAPÍROK ÉV PÉNZÜGYI RÁF.
ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁS Pénzügyi befektetések © Deák István

50 BEFEKTETÉSI CÉLÚ (lejáratig tartott) ÉRTÉKPAPÍROK SAJÁTOSSÁGAI
Bekerülési érték – névérték különbség kezelése Számvitelpolitikai döntés kérdése A különbözet megosztása a hátralévő futamidő által érintett üzleti évek között Kockázatmentes értékpapírok értékelése Pénzügyi befektetések © Deák István

51 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - NÉVÉRTÉK
Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Beváltás évére von. rész BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – NÉVÉRTÉK ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKA Bekerülés napja FN1 FN2 FN3 FN4 Lejárat napja Ha nyereség AKTÍV Ha veszteség PASSZÍV Különbözet realizálása Elhatárolások megszüntetése Egyéb pü. bev. Egyéb pü. ráf. Pénzügyi befektetések © Deák István

52 Nézzük újra az alappéldát!
A kötvényt a lejáratig, ig megtartjuk BekÉ és névérték különbsége +3 Lejáratkor várható árfolyamveszteség! Amely 31 hónapra vonatkozik Ebből 2008-ra vonatkozik: 10*(3/31) PIE képzése 2009-re vonatkozik: 12*(3/31) 2010-re vonatkozik: 9*(3/31) Beváltáskor a teljes árfolyamveszteség (3) kimutatása, majd A képzett PIE [22*(3/31)] megszüntetése Pénzügyi befektetések © Deák István

53 Soron kívül meg kell szüntetni ezt az elhatárolást
Ha az értékpapírt bármilyen jogcímen kivezetjük Értékesítés, törlesztés (a törlesztésre jutó arányos összeget kell megszüntetni) Ha értékvesztést számolunk el Pénzügyi befektetések © Deák István

54 KOCKÁZATMENTES ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE
Nem kell értékvesztést elszámolni a Kormány vagy jegybank által kibocsátott, és garantált Lejáratig tartott (befektetési célú) értékpapír Lejáratkor megtérülő értékére Feltéve, hogy törlesztési késedelem nem merült fel Pénzügyi befektetések © Deák István

55 DISZKONT ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3 § (6) bek. 4. pont)
Hozam: névérték és bekerülési érték különbsége → kamatbevétel Bekerülési érték: vételár Tárgyévre járó hozam: AIE Értékesítés: eladási árban lévő arányos hozam elkülönítése (mint a kamatozónál) Értékvesztés: általános szabály (DE garantált ép-re vonatkozó szabály itt is érvényes) Visszaírás: általános szabály Értékhelyesbítés: nem lehet Pénzügyi befektetések © Deák István

56 DISZKONT PAPÍR ÉLETPÁLYÁJA
BEVÁLTÁS BESZERZÉS HOZAM ( ) VONATKOZÁSI IDŐSZAKA JÁRÓ HOZAM JÁRÓ HOZAM KAPOTT HOZAM ÉS AIE FELOLDÁS (16 hónap) AIE KÉPZÉS 12 HÓNAP AIE KÉPZÉS 4 HÓNAP Pénzügyi befektetések © Deák István

57 ADOTT KÖLCSÖNÖK Más vállalkozásnak szerződés alapján átadott pénzeszköz Részletesen lásd a Követelések témakörnél! Pénzügyi befektetések © Deák István


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések