Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékteremtő folyamatok számvitele

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékteremtő folyamatok számvitele"— Előadás másolata:

1 Értékteremtő folyamatok számvitele

2 Az értékteremtő folyamat szakaszai

3 Az értékteremtő folyamat tartalma

4 A gazdasági tevékenység csoportjai a számvitelben

5 Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás rá-fordításai az eredménykimutatások­ban
Összköltség eljárással0 Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatásban A.II. Aktivált saját teljesítmények értéke A.II. Értékesítés közvetlen költ-ségei A.IV. Anyagjellegű ráfordítások A.IV. Értékesítés közvetett költ-ségei A.V. Személyi jellegű ráfordítások A.VI. Értékcsökkenési leírás

6 Input folyamatok számvitele

7 Saját tőke tartalma A vállalkozás a tulajdonosoktól, tagoktól, befekte- tőktől időbeli korlátozás nélkül véglegesen meg- kapott, és azzal megszűnéséig, vagy a tulajdono- sok ellenkező tartalmú döntéséig rendelkezhet, a tulajdonosok, tagok, befektetők az adózott ered- ményből a vállalkozásban hagy­tak, a vállalkozás a számviteli törvényben megha- tározott eszközök felértékelésével képzett, jogszabályok alapján kell a saját tőkében bemu- tatni.

8 D. Saját tőke a mérlegben
I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény

9 A jegyzett tőke elnevezése társasági formánként

10 Részvényfajták Törzsrészvény
Elsőbbségi részvények (Maximum a jegyzett tőke 50 százalékáig) Dolgozói részvény (felemelt alaptőke 15 %-áig) Kamatozó részvény (részvénytőke 10 %-áig) Visszaváltható részvény (részvénytőke 10 %-áig) Ideiglenesen kibocsátott részvények Részvényutalvány Ideiglenes részvény Átváltoztatható kötvények (jegyzett tőke 50 százaléká-ig)

11 Szövetkezeti tulajdon formái
Részjegytőke Befektetői részjegytőke (maximum a teljes részjegytőke 30 százalékáig)

12 Jegyzett tőke növelésének formái
Pénzbetét A bejegyzési kérelem beérkezéséig meg kell fizetni: Kft minimum 50 %, Egyszemélyes Kft minimum 100 eFt Részvénytársaság minimum 25 % Apport Teljesítési határidők: Kft három éven belül Részvénytársaságnál 5 éven belül Egyszemélyes társaságoknál a társasági szerződés aláírásával azonnal át kell adni.

13 Alapítói tőkejuttatás céljának és formájának összehangolása
Társasági szerződés dátuma és a cégbírósági bejegyzés közti időszak kezelése Cégbírósági bejegyzésig nem teljesített tagi hozzájárulások kezelése Apporthoz kapcsolódó felelősségvállalások szabályozása (5 év) Az apport értékének ellenőrzése

14 Alapítói tőkejuttatás bekerülési értéke
Jegyzett tőke, Jegyzett be nem fizetett tőke: - jegyzett tőkeként elfogadott összeg + jegyzéskor befizetett összeg + apport társasági szerződés szerinti összege - el nem fogadott túljegyzések visszafizetendő összege + a mérleg fordulónapig teljesített befizetések = jegyzett, be nem fizetett tőke

15 Jegyzett tőke analitikus nyilvántartása
Részvénykönyv (nem elég) Tagnyilvántartás (Szövetkezetek)

16 Jegyzett tőke nyilvántartás kötelező tartalma
a tulajdonos nevének, azonosító adatai (lakcím, adóazonosító szám, anyja neve, TB szám), a vagyoni betét névértéke, a ténylegesen befizetett vagyoni betét összege, a tag által jegyzett, de még be nem fizetett tőkerész összege, a vagyoni betéthez kapcsolódó speciális jogok, a vagyoni betét ellenében kibocsátott értékpapír azonosító adatai.

17 Jegyzett tőke növelésének főkönyvi könyvelése

18 Tőkejuttatás tulajdonosi jogok nélkül
Befektetői túlkínálat Veszteségek fedezése Jogszabályok alapján Ellenőrzések előző éveket érintő hatása

19 Tulajdonosi jogokat nem biztosító tőkeelemek számviteli besorolása
D.III. Tőketartalék D.IV. Eredménytartalék D.V. Lekötött tartalék

20 Főkönyvi nyilvántartás D.III.Tőketartalék

21 Főkönyvi nyilvántartás D.IV. Eredménytartalék

22 Főkönyvi könyvelés D.V. Lekötött tartalék

23 Visszterhes tőkejuttatások
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek

24 F.I. Hátrasorolt kötelezettségek
ténylegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátottak, a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó partner egyetértését a be­so­ro­lással (a nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozás adósságainak rendezésébe), a kölcsönnyújtó követelése a törlesztések sorrendjé-ben a tulajdonosok előtti leg­u­tolsó helyen áll, azt a vál-lalkozás felszámolása esetén csak a többi hitelező ki­e­lé­gítése után lehet kifizetni, a kölcsön visszafizetési határideje határozatlan, vagy jövőbeni eseményektől függ, eredeti futamideje meghaladja az öt évet, törlesztése az eredeti lejárat, vagy a szerződésben ki-kötött felmondási idő előtt nem lehetséges.

25 F.I. Hátrasorolt kötelezettségek csoportosítása

26 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek csoportosítása
Tartozás tartalma szerint F.II.1. Hosszú lejáratra ka-pott kölcsönök F.II.2. Átváltoztatható köt-vények F.II.3. Tartozások kötvény-kibocsátásból F.II.4. Beruházási és fejlesz-tési hitelek F.II.5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek F.II.8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Tulajdonosi kapcsolat F.II.6. Tartós kötelezettsé-gek kapcsolt vállalkozással szemben F.II.7. Tartós kötelezettsé-gek egyéb részesedési vi-szonyban lévő vállalkozás-sal szemben

27 Rövid lejáratú kötelezettségek
F.III.1. Rövid lejáratú kölcsönök F.III.2. Rövid lejáratú hitelek F.III.3. Vevőktől kapott előlegek F.III.6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalko-zással szemben F.III.7. Rövid lejárató kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vál­lal­­ko­zással szemben.

28 Kötelezettségek értékelése
Forintban vállalt kötelezettségek Devizában vállalt kötelezettségek a gazdasági esemény napján érvényes MNB árfolyam, a választott pénzintézet vételi és eladási árfolyamának átlaga, ha az előbbiek egyike sem biztosít megbízható és valós összképet, akkor a vá­lasz­tott pénzintézet vételi, vagy eladási árfolyama, ha nincs az előbbiek szerinti árfolyam, akkor a szabadpiaci valuta árfolyam, ha ez sincs, akkor országos napilapban közzétett árfolyamokkal számított árfolyam Általában a számlavezető pénzintézet

29 Kötelezettségek számviteli nyilvántartása


Letölteni ppt "Értékteremtő folyamatok számvitele"

Hasonló előadás


Google Hirdetések