Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése"— Előadás másolata:

1 Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése
Dr. Kiss Árpád

2 Részesedések bekerülési értéke
Besorolás Vételár Opciós, bizományosi díj Üzleti vagy cégérték A.III. Befektetett pénzügyi eszköz kötelező Lehet B.III. Értékpapírok Lehet, Időben elhatárolható Tilos Dr. Kiss Árpád Részesedések bekerülési értéke

3 Hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok bekerülési értéke
Alap: ugyanaz mint a részesedéseknél (vételár+opciós bizományosi díj Különbség: Kamat Bekerülési érték = vételár – vételárban elismert felhalmozott kamat Vételárban elismert kamat: Névérték*Névl. kamatláb*(Vásárlás dát.–utolsó kamatfiz.(kibocsátás) dát. 365 Dr. Kiss Árpád Hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok bekerülési értéke

4 Példa a bekerülési érték számítására
Adatok: Értékpapír kibocsátásnak dátuma: 201X. március 1. Vásárlás dátuma: X. május 1. Értékpapír futamideje: 36 hónap Névérték: Ft Vételár: Ft Névleges kamatláb: % Vételárban elismert kamat: *0,12*61/365 = 200 Ft Bekerülési érték: = Ft Dr. Kiss Árpád Példa a bekerülési érték számítására

5 Értékpapír futamideje – (Vásárlás dátuma –Kibocsátás dátuma)
Névleges és piaci kamatláb eltérésének kezelése Számítása: (Bekerülési érték–Névérték)*(Mérlegfordulónap–Vásárlás dátuma) Értékpapír futamideje – (Vásárlás dátuma –Kibocsátás dátuma) A nevezőt az értékpapír hátralévő futamidejének is nevezik. Példa (előző folytatása) ( )*(201X X.05.01)/( )=40 Ft Dr. Kiss Árpád Árfolyamkülönbözet

6 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök bekerülési értéke
Egyéb értékpapírok (diszkont értékpapírok, adott kölcsönök) Bekerülési érték: vételár + bizományosi, opciós stb. díjak Dr. Kiss Árpád Egyéb hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök bekerülési értéke

7 Főkönyvi könyvelés Üzletrész vásárlás
Dr. Kiss Árpád Főkönyvi könyvelés Üzletrész vásárlás

8 Főkönyvi könyvelés Adott kölcsön, pénzeszköz lekötés
Dr. Kiss Árpád Főkönyvi könyvelés Adott kölcsön, pénzeszköz lekötés

9 Főkönyvi könyvelés Opció vásárlása
Dr. Kiss Árpád Főkönyvi könyvelés Opció vásárlása

10 Dr. Kiss Árpád Főkönyvi könyvelés Befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

11 Dr. Kiss Árpád Főkönyvi könyvelés Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

12 Erőforrás bevonás egyéb formái
Dr. Kiss Árpád

13 Erőforrás input fontosabb formái
Dr. Kiss Árpád

14 Apport bekerülési értéke
Dr. Kiss Árpád

15 Apport főkönyvi elszámolása I.
Dr. Kiss Árpád

16 Apport főkönyvi elszámolása II.
Dr. Kiss Árpád

17 Apport főkönyvi elszámolása III.
Dr. Kiss Árpád

18 Ajándék bekerülési értéke
Dr. Kiss Árpád

19 Ajándék főkönyvi elszámolása I.
Dr. Kiss Árpád

20 Ajándék főkönyvi elszámolása II.
Dr. Kiss Árpád

21 Ajándék főkönyvi elszámolása III.
Dr. Kiss Árpád

22 Ajándék főkönyvi elszámolása IV.
Dr. Kiss Árpád

23 Térítés nélkül kapott erőforrás bekerülési értéke
Költségvetéstől: jogszabályban meghatározott érték, ha van. Ha nincs, akkor piaci érték Egyéb piaci szereplőtől: Piaci érték Dr. Kiss Árpád

24 Csere (barter) ügylet bekerülési értéke
Előjel Vagyoni ér­tékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Ingóságok Anyagok, Áruk + Csereszerződésben meghatározott ár, vagy ennek hiányában piaci ár X - Szállítási, rakodási költség Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek Közvetítői és bizományosi díj Illetékek Le nem vonható általános forgalmi adó Közjegyzői hitelesítés díja Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig esedékes összege Előkészítési, lebonyolítási díjak Betanítási díj Üzembe helye­zé­sig beszerzett tar­to­zé­kok, tartalék­al­katrészek értéke Próbaüzemelés költségei Próbaüzemelés so­rán előállított ter­mék, szolgáltatás ér­té­ke Az új tárgyi eszközön végzett felújítás értéke Dr. Kiss Árpád

25 Eszközátvétel követelés fejében
A vevő nem tudja kifizetni tartozását, de van olyan eszköze, melyet a vál­lal­ko­zás elfogad. Ha az elszámolás a két fél közötti megállapodás alapján történik, ak­kor a követelés értéke lesz a bekerülési érték kiindulópontja. Csődegyezségben a tartozás rendezésének ebben a módjában állapodtak meg az ér­dekeltek. Az eszköz értékét a csődegyezségnek tartalmaznia kell. Felszámolási eljárás végén a vagyonfelosztási javaslat szerint kap valamilyen esz­­­közt követelése fejében a vállalkozás. Az eszköz értékét a vagyonfelosztási ja­­vas­latban kell meghatározni. A három közül ez az egy gazdasági esemény tí­pus nem tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá. Dr. Kiss Árpád

26 Milyen követelés váltható ki más eszközzel?
B.II.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (vevők) B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B.II.3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben B.II.5. Egyéb követelések Dr. Kiss Árpád

27 Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása I.
Dr. Kiss Árpád

28 Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása II.
Dr. Kiss Árpád

29 Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása III.
Dr. Kiss Árpád

30 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszközök bekerülési értéke
Dr. Kiss Árpád

31 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése I.
Dr. Kiss Árpád

32 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése II.
Dr. Kiss Árpád

33 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése III.
Dr. Kiss Árpád

34 Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése IV.
Dr. Kiss Árpád


Letölteni ppt "Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések