Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Általános forgalmi adó. 2 2010. január 01-től módosul a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó eljárásának rendje (a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Általános forgalmi adó. 2 2010. január 01-től módosul a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó eljárásának rendje (a."— Előadás másolata:

1 1 Általános forgalmi adó

2 2 2010. január 01-től módosul a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó eljárásának rendje (a kérelmet a letelepedés helye szerinti tagállam illetékes adóhatóságához kell benyújtani - Közösségi adóalanyok esetében!) Elektronikus úton történő ügyintézés (Közösségi adóalanyok esetében!) Adó-visszatéríttetési kérelmet az adó-visszatérítési időszakra vonatkozóan, a tárgyévet követő év szeptember 30-ig lehet benyújtani Adó-visszatérítési időszak: nem haladhatja meg az 1 naptári évet, és nem lehet kevesebb 3 naptári hónapnál, kivéve, ha az adó-visszatéríttetési kérelem olyan időszakra vonatkozik, amely egy naptári év 3 naptári hónapnál kevesebb fennmaradó része. Belföldön nem letelepedett adóalany Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga

3 3 Adó-visszatéríttetésre jogosítottak köre Adó-visszatéríttetésre jogosítottak köre Az az adóalany jogosult az adó-visszatéríttetésre, aki az adó-visszatérítési időszakban gazdasági céllal nem belföldön, hanem a Közösség valamely más tagállamában telepedett le gazdasági céllal a Liechteinsteini Hercegség, vagy a Svájci Államszövetség valamelyikében telepedett le gazdasági célú letelepedési helye olyan harmadik államban van, amely állammal Magyarország a hozzáadott-érték típusú adó kölcsönös visszatérítéséről nemzetközi megállapodást kötött

4 4 Adó-visszatéríttetés további szükséges feltétele A belföldön nem letelepedett adóalany belföldön nem teljesíthet sem termékértékesítést, sem szolgáltatásnyújtást Kivétel: néhány adómentes fuvarozási és ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, továbbá olyan ügyletek, ahol a fordított adózás szabályai szerint a külföldi adóalany vevője köteles megfizetni az adót.

5 5 Adó-visszatéríttetés tárgya  Az adó-visszatérítési időszak alatt belföldön termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, illetve termékimport során felszámított és a belföldön nem letelepedett adóalanyra áthárított áfa  Áthárított kompenzációs felár Nem lehet visszatéríteni a belföldön nem letelepedett adóalanynak olyan adót: - amelyet egy másik adóalany tévesen, vagy jogszabálysértően hárított át - amelyet helytelenül számítottak fel, - amely az ingatlan beszerzését terheli.

6 6 Adó-visszatéríttetési jog mértéke  Adó-visszatéríttetés iránti jog olyan mértékben illeti meg a belföldön nem letelepedett adóalanyt, amilyen mértékben egy belföldi adóalanyt megilleti az adólevonási jog.  Az adó-visszatéríttetési jog megilletheti részben és egészben. Adó-visszatéríttetési kérelemben visszatéríttetni kért előzetesen felszámított adó összege: - Nem lehet kevesebb 400 eurónak megfelelő pénzösszegnél, ha a kérelem 1 naptári évnél rövidebb, de legalább 3 naptári hónapot elérő adó- visszatérítési időszakra vonatkozik - Nem lehet kevesebb 50 eurónak megfelelő pénzösszegnél, ha a kérelem 1 naptári évre vagy olyan időszakra vonatkozik, amely egy naptári év 3 naptári hónapnál kevesebb fennmaradó része Adó-visszatéríttetési kérelemhez elektronikusan kell csatolni azoknak a számláknak, egyéb dokumentumoknak a másolatát, amely olyan ügylethez kapcsolódnak, ahol az adóalap eléri vagy meghaladja az 1.000 eurót, üzemanyag esetében pedig a 250 eurót, illetve az ennek megfelelő nemzeti pénznemben számított összegét.

7 7 Magyar adóhatóság feladata 1. Letelepedési hatóságként - A belföldön letelepedett adóalany, a rá más tagállamban áthárított hozzáadottérték-adó visszatéríttetése iránti kérelmét az állami adóhatósághoz nyújtja be - Ha nem áll fenn kizáró ok, a kérelmet az érkeztetéstől számított 15 napon belül az adóhatóság továbbítja a visszatéríttetés helye szerinti tagállam illetékes adóhatóságához. 2. Visszatérítési tagállam hatóságaként - A belföldön nem letelepedett adóalany, a reá belföldön áthárított adó visszatéríttetése tárgyában, a letelepedése szerinti tagállam adóhatóságához nyújtja be kérelmét - A letelepedés szerinti tagállam adóhatósága a kérelmet elektronikus úton megküldi a magyar adóhatósághoz - Kérelem érdemi elbírálása, további információ bekérése - Döntéshozatalra rendelkezésre álló maximális időtartam a kérelem beérkezésétől számított 7-8 hónap Adó visszautalása: a kérelem jóváhagyásától, vagy részleges jóváhagyásától számított 10 munkanap

8 8 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Általános forgalmi adó. 2 2010. január 01-től módosul a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó eljárásának rendje (a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések