Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az élmény tanít, a tanulás élmény lehet„

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az élmény tanít, a tanulás élmény lehet„"— Előadás másolata:

1 „Az élmény tanít, a tanulás élmény lehet„
A TÁMOP /2 jelű a „Sokszínű tehetséggondozás feltételrendszerének kialakítása a Béke Általános Iskolában „Az élmény tanít, a tanulás élmény lehet„

2 A projekt hosszú távú céljai
Tanuló szervezet modell megteremtése (tervezett és szisztematikus minőség) Minőségi értékek megfogalmazása Minőség; tudatos belső fejlesztés Egész napos iskola kialakítása Tehetséggondozó iskola Tehetségpont

3 A projekt fő tevékenységi körei
Szakértők és mentorok bevonása az iskola pedagógiai fejlesztésébe Konzorciumi partner: MATEGYE Továbbképzések és tanfolyamok Mérés-értékelés Munkaszervezeti formák átalakítása, működtetése Szerkezeti átalakulás

4 A projekt fő tevékenységi körei
Új tanulásszervezési oktatási módszerek alkalmazása a tanítás folyamatában A humánerőforrás, mint közvetlen célcsoport Tanulók, mint közvetett célcsoport Tanulószervezet kialakítása Tehetségponttá válás

5 Modulok, mint tehetségműhelyek
Mozgásos Képzőművészeti Zeneművészeti Irodalom Matematika, számítástechnika Idegen nyelv Hon- és népismeret Test-lélek

6 Táncművészet Néptánc – Kecskeméti Művészeti Iskola kihelyezett tagozata Moderntánc - az önkifejezés módja - agykérgi, érzék- és mozgás-szervrendszert fejleszt - együttműködés fejlődése - alkalmazkodás egymáshoz - alternatíva a szabadidő hasznos eltöltésére Sportnap, Tehetségnap Sikerélmény

7

8 Képzőművészet Partner óvoda
Természetes, népi anyagok és technikák (kerámia, agyag, gyapjú, korongozás, nemezelés) Kreatív szakkör (grafikai eljárások sokfélesége, technikák pl. linómetszet) Selyemfestő szakkör - volt diákok is Eszköz és anyagszükséglet (Alapítvány)

9

10 Zeneművészet Kodály módszer
Kodály Örökség Program: 7 fő - 12 órás továbbképzés Bemutató óra a város ének szakosainak M. Bodon Zeneiskola kihelyezett tagozata Hangversenyek az iskolánkban Népdal éneklés - versenyeredmények „Kis” kórus (zongora oktatói diploma) -”Nagy” kórus -Tanári kórus ezüst, arany minősítés Rendezvények látogatása (Ifjúsági Otthon zenei bérlet sorozat, Jazz – fesztivál, Művészetek Palotája)

11

12

13 Irodalom Projektek: Mesemondó és versmondó versenyek (TP)
Népmese napja - kommunikáció a szülőkkel Költészet napja (volt tanulóink műsora) Olvasóvá nevelés –” könyvtári pontszerző” Mesemondó és versmondó versenyek (TP) Drámajáték - ”Csupa-csoda„ Iskolai ünnepélyek, megemlékezések Színházi bérleteseink száma: Katona József Színház 155 fő, Ciróka Bábszínház 90 fő

14

15 Irodalom Partnerkapcsolatok Könyvtári foglalkozások Cifrapalota
Katona József Emlékház Népi Iparművészeti Múzeum KIO Magyar nyelv Városi Helyesíróverseny Kazinczy-szépkiejtési verseny Felolvasóverseny Katona József emlékére

16 Matematika Alsó tagozatos pontszerző háziverseny Sudoku
Zrínyi Ilona, Kalmár László Matematika Versenyek Játékos matematikai verseny felső tagozatosok részére (DÖK napon) Abacus pontszerző verseny MATEGYE szakkörei Gábor Dénes Számítástechnikai Verseny Logikai- és táblajátékok Sakk-klub

17 Idegen nyelv Info – kommunikációs technológiával oktatott angol nyelv
Német és angol nyelvi projektek – teadélutánok Bécs – Párizs – London Angol nyelvvizsga eredmények 2008/ / /2011. 5 fő 7 fő fő Továbbtanulási mutatók Angol nyelvet oktató – mesterképzés Eszközfejlesztés Alapítvány és a TIOP pályázat segítségével Jogszabályi változások piaci igénynek történő megfelelés

18 Hon- és népismeret, európaiság tudat
KVPL városi műveltségi vetélkedő – projekt - TP DÖK nap – kecskeméti városismereti séta „Ismerd meg hazádat!” – osztálykirándulások Csiperó – Európa Jövője Gyermektalálkozó „Apáról fiúra” komplex hon- és népismereti verseny – 4-5. osztály „Az ókor csodái” történelem verseny – 5-6. osztály „Magyarság kincsei” hon- és népismereti vetélkedő – 7-8. osztály

19 Test és lélek – „Igazgyöngy” projekt
Cél a személyiség fejlesztése, egyénre szabott útmutató „Adjunk irányt életünknek!” Önismeret kineziológus szakember segítségével Agykontroll technikával tanórákon Mozgásterápia: Alapozó Terápia 120 óra - 1 fő Kulcsárné féle óra - 10 fő KESI asztalitenisz foglalkozás kosárlabda utánpótlás TÁMOP /10/1: tanórán kívüli szabadidős tevékenység támogatására – 2. osztály Parádfürdői Alkotótábor (6 fő HH, 2 fő HHH) Egészségnap projekt „Béke - szigete” tábor

20 Mérés - értékelés Részképességet mérő teszt alkalmazása –egyéni fejlesztési terv kidolgozása Kognitív profil teszt használata (a tehetség erős és gyenge oldala) Egyéni fejlesztési tervek TÁMOP Pedagógiai mérés - értékelés szakember képzése Kompetencia mérés adatainak elemzése – fejlesztendő területek meghatározása Hatásvizsgálatok

21 Továbbképzéseink Képzés, előadás tematikája Részt vevő Össz pedagógusok száma óra Problémamegoldás és stressz kezelés Interaktív módszerek a tanulók kompetencia fejlesztésében Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére Tehetséggondozás, alulteljesítő tehetségek Beilleszkedési nehézségek, tehetségek felismerése Másság és teljesítmény Tehetségfejlesztés a mindennapi gyakorlatban „Vadócba rózsát” - Matematikai tehetséggondozás kisiskolás korban A matematika tanulás zavarai – diszkalkulia Motivációs tréning Tanári hatékonyság Tanulásmódszertan Összesen

22

23

24

25 Szervezeti innováció Tehetséggondozó osztály
Info - kommunikációs osztály Logikai táblajátékok és sakk Komplex tanulás - módszertani innováció kidolgozása Meixner – módszer, Bács-Kiskun megyei oktató bázis Regisztrált Tehetségpont Regisztrált Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács Tehetségfejlesztő tanár mesterképzés

26

27 Tehetséggondozás Oktatáspolitikai stratégia, irányvonal
Az iskola versenyképességét meghatározó tényező Versenyeredmények – mutatószám Továbbtanulási mutatók Az iskola hitvallása, küldetése, jövőképe Innováció (lehetőségközpontú gondolkodás és magatartás) Minőség definíció Európai embereszmény megvalósításának színtere

28

29 Versenyeredmények Városi versenyek

30 Megyei versenyek

31 Országos versenyek

32 Gondolatok a jövőről OKÉV-mérés: az elemzések alapján probléma
A tanulók nem eléggé motiváltak-önállótlanok-kishitűek Fejlesztőcsoport létrehozása a személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra Program részei: 1) agytorna-középvonalas mozgások, energia gyakorlatok és nyújtó gyakorlatok cél: összpontosítás, kitartás,figyelem-fegyelem koncentráció 2) egyéni beszélgetések-mérés-önértékelés kizárólag az iskolai munkával kapcsolatban 3) tanári értékelés-mérés-értékek, egyéni tehetségterület és hiányosságok feltérképezése- szakköri irányítás 4) fejlesztési út meghatározása

33

34 Területek: 5.a-5.b 8.a-8.b Mérés-magyar órai fejlesztés
Cél:- tanulási kedv ébren tartása - tehetségeit gondozzuk- sikerélmény - gondolkodásmód-személyiségfejlesztés - közösségben betöltött helye - stílus Várjuk a szülők érdeklődését, kérdéseit Akikhez fordulhatnak: Csaplárné, Berecné, Knódel É., Lénártné, Miklovics L. A program igazi nyertesei a diákok. Értékteremtők,értékóvók,segítőkészek, fegyelmezettek. Mozgás, szellemi aktivítás, munka, egészséges életmód. Konstruktív-egészséges életmód, életvezetés----szankciók.

35 Horváthné Fenyvesi Lilla
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Horváthné Fenyvesi Lilla Intézményegység-vezető Bács-Kiskun megyei szaktanácsadó Innovatív Igazgatók Országos Egyesületének Elnökségi tagja BELOVA Béke Általános Iskolája Kecskemét, Boldogasszony tér 7. szülői értekezlet


Letölteni ppt "„Az élmény tanít, a tanulás élmény lehet„"

Hasonló előadás


Google Hirdetések