Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN"— Előadás másolata:

1 VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN
Szakmai reflexiók és megoldási javaslatok KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

2 Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai
JÁTÉK, – MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK, – A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

3 A GYERMEK, AKI JÁTSZIK, JÁTSZVA, ILL. JÁTÉKOSAN TANUL
KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

4 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
A PEDAGÓGUS, AKI - támogat - inspirál - közvetít - feltételeket teremt - szükség és igény szerint játszik - szükség és igény szerint segít - partnerségre törekszik KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

5 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, DEMOGRÁFIAI, SZABÁLYOZÁSI VÁLTOZÁSOK MELLETT
KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

6 AZ ÓVODA KETTŐS SZORÍTÁSBAN
KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

7 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Család - szerkezet - elszegényedés Átmenet, Kapcsolat Tehetséges Normál fejlődésű Hátrányos helyzetű HHH Sajátos nevelési igényű Migráns + vegyes életkor Kompenzál Modell, minta Támogató, tanácsadó GYERMEK - ÓVODA Átmenet, kapcsolat Iskola KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

8 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
FELADAT: Élményekben gazdag, a gyermek egyediségét is hangsúlyozó óvodai élet programjának és tevékenységrendszerének kidolgozása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése Együttműködés, tényleges partnerség kialakítása a szülőkkel és az érintett szakemberekkel meggyőzés együttműködési program közös kidolgozása Szükséges: új lendület, új megoldások KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

9 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
A tevékenységstruktúra három alapeleme:  játék  munka jellegű tevékenység  a tevékenységekben megvalósuló tanulás Megjelenési formái: Egymásban Van, amikor nehezen különíthető el (a gyermek maga sincs tudatában a különbségnek) Külön-külön is (ill. a fejlődés során a gyermek tudatában is differenciálódik) KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

10 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
A JÁTÉK KIEMELTEN KEZELI A JÁTÉKOT A JÁTÉK ÁTHATJA AZ EGÉSZ PROGRAMOT NEM CSAK ÖNÁLLÓAN, HANEM A TÖBBI TEVÉKENYSÉGGEL VALÓ KAPCSOLATÁBAN IS MEGTALÁLJUK KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

11 A játék jelentőségének kiegészítése, kiterjesztése
Korábban: „a játék tájékozódó tevékenység” Kiegészítés: „a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó” tevékenység A játék fejlesztő hatását, szerepét kiterjeszti az egész pszichikumra. Az alkotó képesség, az ötletesség, eredetiség, a problémamegoldás kibontakozásának elősegítésére hívja fel a figyelmet. Olyan ösztönző játékkörnyezetet kialakítása kívánatos, amelyben a kreativitás megnyilvánulhat. Élményt adó – vidám, érzelemkeltő, lendületes, önkifejezést, önmegvalósítást biztosító. KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

12 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
A GYERMEK VÉGSŐ TÖREKVÉSE A JÁTÉKCÉL ELÉRÉSE ENNEK ÉRDEKÉBEN MOZGÓSÍTJA KÜLÖNBÖZŐ KÉPESSÉGEIT KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

13 A JÁTSZÓKÉPESSÉG KOMPLEX CSOPORTJÁBAN JELENLÉVŐ KÉPESSÉGEK
ÉRTELMI (kognitív) KÉPESSÉGEK Kognitív rutinműveletek (fogalomalkotás, következtetés) Kognitív kommunikáció (ábrázolás, ábrák, beszédértés) Gondolkodási műveletek (általánosítás, osztályozás) MOTOROS KÉPESSÉGEK kondicionális, koordinációs képességek (pl. kézügyesség, szem-kéz-, szem-kéz-láb koordináció; térérzékelés, egyensúlyérzékelés stb.), mozgékonyság, hajlékonyság KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

14 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
ÉRZELMI, SZOCIÁLIS (affektív) KÉPESSÉGEK Türelem, önfegyelem Szabadságvágy Önbizalom Társas penetrancia, a csoportképzés képessége Megküzdés képessége A társ játékának értelmezése, követése Nézőpontok egyeztetésének képessége Önérvényesítés képessége Önkifejezés Alkalmazkodás Szociális törődés (bizalom, ragaszkodás, szeretet) Csoportképzési hajlam Érzelmi kommunikáció Szociális érdekérvényesítés (segítőkészség, együttműködés, vezetés képessége, versengési képesség) Szociális kreativitás Kezdeményező képesség KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

15 SEMMI MÁSSAL NEM PÓTOLHATÓ A GYERMEK JÁTÉKA, KÜLÖNÖSEN A SZABAD JÁTÉKA
Ezen képességek előtérbe helyezése, mert EZEK JÓ RÉSZE CSAK A JÁTÉKBAN JELENIK MEG, ezért SEMMI MÁSSAL NEM PÓTOLHATÓ A GYERMEK JÁTÉKA, KÜLÖNÖSEN A SZABAD JÁTÉKA KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

16 A szabad játék hangsúlyos érvényesülése
A szabad játék zavartalansága (akár kijelölt időkeret a szabad játék védelme érdekében) Az óvodapedagógus szerepe a játékban (tudatos jelenlét, indirekt hatások, felkészülés az eltérésekre is): Feltételeket biztosít Szükség és igény szerint együttjátszik a gyermekkel Reagál a játékra, megfigyel, segít, támogat A tudatos jelenlét megfogalmazásban az indirekt játékra hatás kívánalma fejeződik ki. Át kell gondolni a játék differenciált támogatását – az egyes gyermekekhez igazodóan. Az előzmények hangsúlyos szerepe:  játékorientált élményszerzés KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

17 Feltételek és játékformák
A feltételek teljes sora megnevezésre került – kiegészült az élményszerzéssel. Javaslat: többet kifejezetten a játék céljából Valamennyi játékforma felsorolása elősegíti: Valamennyi játékforma a figyelem terében marad Valamennyi játékformához gondoskodni kell a megfelelő feltételekről. KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

18 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
Kiegészítés a tevékenység értelmezéséhez: a játék mellett a cselekvő tapasztaláshoz hasonlítja, közelíti (teljesebb lett az értelmezés) a gyakorlat korábban is ezt követte CSEKEKVÉSSEL PÁROSULÓ TANULÁS KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

19 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A munka nevelő szerepének kiegészítése, megerősítése „a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája” Új: konkrét, reális, differenciált, fejlesztő értékelés!! (mértékletesség!) Horizontális szempontként: környezettudatos magatartáshoz, környezetvédelemhez A heterogén összetételű gyermekcsoportokhoz a munka jellegű tevékenységek egyénekhez igazított lebontása, differenciált módszerek alkalmazása szükséges KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

20 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGNYILVÁNULÓ TANULÁS
ÉRTELMEZÉS Tanulás a klasszikus alap- és egyéb tevékenységekben KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

21 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGNYILVÁNULÓ TANULÁS
Nem csupán tevékenykedtetés, cselekvéses tanulás, hanem annak hangsúlyozása, hogy valamennyi tevékenységi formában tanulnak. KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

22 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
A jellegzetes óvodai folyamatos, játékos tanulás a „teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja”. – leginkább a partnereknek üzen az a kiegészítés. Az egész nap adódó helyzetekben a tanulás különféle kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

23 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
TEVÉKENYSÉG RENDSZER (VISSZAUTALÁS A 9. SZ. DIÁRA) Olyan játékidő és egyéb napirendi tevékenységek, amelyben: A szabad játék zavartalanul érvényesülhet (legalább 1 óra védett idő a szabad játékra) Ezt követhetik a választható egyéb tevékenységek – kezdeményezett tanulási helyzetek, játékos tapasztalatszerzés a nap további bármely szakaszában Mindez az udvaron is érvényes! KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

24 Az óvodai tanulás elsődleges célja: a gyermekek kompetenciáinak fejlesztése
A VI. fejezetből vezethető le: A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére (ráilleszthetjük az egyes tevékenységekre) KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

25 A tanulást támogató környezet
Tág értelmezése: Gazdag, élményt nyújtó tevékenységek közötti választási lehetőség Színes, gazdag tárgyi környezet Változatos helyszín (külső, belső; természetes /eredeti, létrehozott/, szimulált) A tanulás szereplői, a tanulást segítők köre Megteremtése: a gyermek előzetes tapasztalatainak, ismereteinek figyelembe vétele – a gyermekre figyelés, a gyermek aktív szerepének érvényesülése (pl. projekt téma választása) KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

26 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Felfedezés, kreativitás erősítése, cselekvéses tanulás – a gyermek aktív, cselekvő feltár, feltárul, kiderít, észrevesz, rátalál, rálel, ráakad, kiás, rábukkan, meglát, kifürkész, kinyomoz, ki-, ill. letapogat, érzékel, érez, meglát, megtapasztal, felfigyel, megérez, ráébred, rájön, ráeszmél, rádöbben, azonosít, meglel, fellel, végigkutat, felkutat, megtud, megvizsgál, felderít, keres, talál Milyen tanulási környezetben is van erre lehetőség? Milyen tevékenységben? Milyen feladatban? A PROJEKT ezt támogatja KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

27 Előtérben a „KEZDEMÉNYEZETT tanulási helyzetek” (foglalkozások)
MERT A GYERMEK: Nagyon erős szabadság szükséglet - szabadság a megismerésben - kíváncsiság kielégítésében - a tevékenység megválasztásában Vágyak általi meghatározottság Kíváncsiság, mint az ingerszükségletet meghatározó belső késztetés KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

28 Eltérő fejlődési jellemző figyelembe vétele
Az eltérés egyéni jellemzőihez a folyamat fokozatainak kidolgozása: Témaegység, annak tartalmi bontása: könnyebb, nehezebb Időkeretek differenciálása, gyakorlás száma, egyéb mennyiségi mutatók meghatározása Módszerek: segítségadás, magyarázat stb. Külön kiemelés: személyre szabott pozitív értékelés! Óvakodjunk a jó-szándékú túlzástól! KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

29 Eltérő fejlődési jellemző figyelembe vétele
Kérdez, kezdeményez ő ad ötletet Csendes, figyelő, érdeklődő Unott vagy passzív szemlélő - mi kínálunk differenciált lehetőségeket KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

30 Összegzés a tevékenységekben megvalósuló tanuláshoz
Nem a megtanítás szigorú, didaktikai rendje érvényesül, hanem a: Cselekvéses megtapasztalás, A felismerés, felfedezés, felfigyelés, Ismerkedés, Próbálgatás, próbálkozás, kipróbálás, Nézelődés, keresgélés, rátalálás stb. Ehhez igazodó tartalom, felépítés, szervezeti forma, módszerek, környezet és eszközök. KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

31 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
2. MEGGYŐZÉS Irányultsága (Mit tegyünk?):  Érjük el, hogy ténylegesen is elfogadják az óvoda nevelésközpontúságát: ismerjék el a játék vezető, formáló szerepét, lássák be, hogy a szabad játék semmi mással nem pótolható, fogadják el a tevékenységekben megvalósuló játékos tanulást, mint az életkorhoz legjobban igazodó tanulásfelfogást KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

32 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
 Ismertessük fel, ill. erősítsük meg a család együttnevelésben betöltött szerepét! A szülőkkel az otthoni együttes tevékenység és beszélgetés jelentőségének felismertetése, gyakorlatához példaadás, alkalmazható metodika ajánlása Otthoni együttjátszás ösztönzése Család aktivizálása, bevonása, mint helyszín KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

33 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
MEGGYŐZÉS Eszközei: A módosított alapprogram, a helyi program közös tanulmányozása, értelmezése (a gyermek és tevékenységeinek, továbbá a felnőtt szerepének áttekintése) Szülő – tanító – óvodapedagógus együtt A játék, a tanulás különböző formáinak bemutatása, elemzése (pl. egy-két, ill. néhány szülő közös programjaként; az egyes gyermek, ill. a szülő problémájából való elindulás stb.) KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

34 DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
KÖSZÖNÖM ÉRDEKLŐDŐ FIGYELMÜKET Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési kar 4220. Hajdúböszörmény, Désány u. 1-9. KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar


Letölteni ppt "VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések