Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVADE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar1 VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN Szakmai reflexiók és megoldási javaslatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVADE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar1 VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN Szakmai reflexiók és megoldási javaslatok."— Előadás másolata:

1 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVADE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar1 VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN Szakmai reflexiók és megoldási javaslatok

2 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVADE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar2 JÁTÉK, – MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK, – A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai

3 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVADE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar3 A GYERMEK, AKI JÁTSZIK, JÁTSZVA, ILL. JÁTÉKOSAN TANUL

4 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVADE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar4 A PEDAGÓGUS, AKI - támogat - inspirál - közvetít - feltételeket teremt - szükség és igény szerint játszik - szükség és igény szerint segít - partnerségre törekszik

5 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 5 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, DEMOGRÁFIAI, SZABÁLYOZÁSI VÁLTOZÁSOK MELLETT

6 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 6 AZ ÓVODA KETTŐS SZORÍTÁSBAN

7 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 7 Család - szerkezet - elszegényedés GYERMEK - ÓVODA Iskola Tehetséges Normál fejlődésű Hátrányos helyzetű HHH Sajátos nevelési igényű Migráns + vegyes életkor -Kompenzál -Modell, minta -Támogató, tanácsadó Átmenet, kapcsolat Átmenet, Kapcsolat

8 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 8 FELADAT : 1. Élményekben gazdag, a gyermek egyediségét is hangsúlyozó óvodai élet programjának és tevékenységrendszerének kidolgozása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése 2. Együttműködés, tényleges partnerség kialakítása a szülőkkel és az érintett szakemberekkel  meggyőzés  együttműködési program közös kidolgozása Szükséges: új lendület, új megoldások

9 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 9 A tevékenységstruktúra három alapeleme:  játék  munka jellegű tevékenység  a tevékenységekben megvalósuló tanulás Megjelenési formái:  Egymásban  Van, amikor nehezen különíthető el (a gyermek maga sincs tudatában a különbségnek)  Külön-külön is (ill. a fejlődés során a gyermek tudatában is differenciálódik)

10 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 10 A JÁTÉK 1.KIEMELTEN KEZELI A JÁTÉKOT 2.A JÁTÉK ÁTHATJA AZ EGÉSZ PROGRAMOT 3. NEM CSAK ÖNÁLLÓAN, HANEM A TÖBBI TEVÉKENYSÉGGEL VALÓ KAPCSOLATÁBAN IS MEGTALÁLJUK

11 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 11 A játék jelentőségének kiegészítése, kiterjesztése Korábban: „a játék tájékozódó tevékenység” Kiegészítés: „a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó” tevékenység A játék fejlesztő hatását, szerepét kiterjeszti az egész pszichikumra. Az alkotó képesség, az ötletesség, eredetiség, a problémamegoldás kibontakozásának elősegítésére hívja fel a figyelmet. Olyan ösztönző játékkörnyezetet kialakítása kívánatos, amelyben a kreativitás megnyilvánulhat. Élményt adó – vidám, érzelemkeltő, lendületes, önkifejezést, önmegvalósítást biztosító.

12 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 12 A GYERMEK VÉGSŐ TÖREKVÉSE A JÁTÉKCÉL ELÉRÉSE ENNEK ÉRDEKÉBEN MOZGÓSÍTJA KÜLÖNBÖZŐ KÉPESSÉGEIT

13 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 13 A JÁTSZÓKÉPESSÉG KOMPLEX CSOPORTJÁBAN JELENLÉVŐ KÉPESSÉGEK ÉRTELMI (kognitív) KÉPESSÉGEK  Kognitív rutinműveletek (fogalomalkotás, következtetés)  Kognitív kommunikáció (ábrázolás, ábrák, beszédértés)  Gondolkodási műveletek (általánosítás, osztályozás) MOTOROS KÉPESSÉGEK  kondicionális,  koordinációs képességek (pl. kézügyesség, szem-kéz-, szem- kéz-láb koordináció; térérzékelés, egyensúlyérzékelés stb.),  mozgékonyság, hajlékonyság

14 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 14 ÉRZELMI, SZOCIÁLIS (affektív) KÉPESSÉGEK  Türelem, önfegyelem  Szabadságvágy  Önbizalom  Társas penetrancia, a csoportképzés képessége  Megküzdés képessége  A társ játékának értelmezése, követése  Nézőpontok egyeztetésének képessége  Önérvényesítés képessége  Önkifejezés  Alkalmazkodás  Szociális törődés (bizalom, ragaszkodás, szeretet)  Csoportképzési hajlam  Érzelmi kommunikáció  Szociális érdekérvényesítés (segítőkészség, együttműködés, vezetés képessége, versengési képesség)  Szociális kreativitás  Kezdeményező képesség

15 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 15 Ezen képességek előtérbe helyezése, mert EZEK JÓ RÉSZE CSAK A JÁTÉKBAN JELENIK MEG, ezért SEMMI MÁSSAL NEM PÓTOLHATÓ A GYERMEK JÁTÉKA, KÜLÖNÖSEN A SZABAD JÁTÉKA

16 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 16 A szabad játék hangsúlyos érvényesülése 1. A szabad játék zavartalansága (akár kijelölt időkeret a szabad játék védelme érdekében) 2. Az óvodapedagógus szerepe a játékban (tudatos jelenlét, indirekt hatások, felkészülés az eltérésekre is): Feltételeket biztosít Szükség és igény szerint együttjátszik a gyermekkel Reagál a játékra, megfigyel, segít, támogat A tudatos jelenlét megfogalmazásban az indirekt játékra hatás kívánalma fejeződik ki. Át kell gondolni a játék differenciált támogatását – az egyes gyermekekhez igazodóan. Az előzmények hangsúlyos szerepe:  játékorientált élményszerzés

17 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 17 Feltételek és játékformák A feltételek teljes sora megnevezésre került – kiegészült az élményszerzéssel. Javaslat: többet kifejezetten a játék céljából Valamennyi játékforma felsorolása elősegíti:  Valamennyi játékforma a figyelem terében marad  Valamennyi játékformához gondoskodni kell a megfelelő feltételekről.

18 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 18 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Kiegészítés a tevékenység értelmezéséhez: a játék mellett a cselekvő tapasztaláshoz hasonlítja, közelíti (teljesebb lett az értelmezés) a gyakorlat korábban is ezt követte CSEKEKVÉSSEL PÁROSULÓ TANULÁS

19 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 19 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK A munka nevelő szerepének kiegészítése, megerősítése „a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája” Új: konkrét, reális, differenciált, fejlesztő értékelés!! (mértékletesség!) Horizontális szempontként: környezettudatos magatartáshoz, környezetvédelemhez A heterogén összetételű gyermekcsoportokhoz a munka jellegű tevékenységek egyénekhez igazított lebontása, differenciált módszerek alkalmazása szükséges

20 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 20 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGNYILVÁNULÓ TANULÁS Tanulás a klasszikus alap- és egyéb tevékenységekben TANULÁS JÁTÉKBAN TANULÁS MŰVELTSÉG TERÜLETI TANULÁS MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGBEN TANULÁS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉRTELMEZÉS

21 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 21 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGNYILVÁNULÓ TANULÁS Nem csupán tevékenykedtetés, cselekvéses tanulás, hanem annak hangsúlyozása, hogy valamennyi tevékenységi formában tanulnak.

22 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 22 A jellegzetes óvodai folyamatos, játékos tanulás a „teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja”. – leginkább a partnereknek üzen az a kiegészítés. Az egész nap adódó helyzetekben a tanulás különféle kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.

23 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 23 TEVÉKENYSÉG RENDSZER (VISSZAUTALÁS A 9. SZ. DIÁRA) Olyan játékidő és egyéb napirendi tevékenységek, amelyben:  A szabad játék zavartalanul érvényesülhet (legalább 1 óra védett idő a szabad játékra)  Ezt követhetik a választható egyéb tevékenységek – kezdeményezett tanulási helyzetek, játékos tapasztalatszerzés a nap további bármely szakaszában  Mindez az udvaron is érvényes!

24 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 24 Az óvodai tanulás elsődleges célja: a gyermekek kompetenciáinak fejlesztése A VI. fejezetből vezethető le: A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére (ráilleszthetjük az egyes tevékenységekre)

25 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 25 A tanulást támogató környezet Tág értelmezése:  Gazdag, élményt nyújtó tevékenységek közötti választási lehetőség  Színes, gazdag tárgyi környezet  Változatos helyszín (külső, belső; természetes /eredeti, létrehozott/, szimulált)  A tanulás szereplői, a tanulást segítők köre Megteremtése: a gyermek előzetes tapasztalatainak, ismereteinek figyelembe vétele – a gyermekre figyelés, a gyermek aktív szerepének érvényesülése (pl. projekt téma választása)

26 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 26 Felfedezés, kreativitás erősítése, cselekvéses tanulás – a gyermek aktív, cselekvő feltár, feltárul, kiderít, észrevesz, rátalál, rálel, ráakad, kiás, rábukkan, meglát, kifürkész, kinyomoz, ki-, ill. letapogat, érzékel, érez, meglát, megtapasztal, felfigyel, megérez, ráébred, rájön, ráeszmél, rádöbben, azonosít, meglel, fellel, végigkutat, felkutat, megtud, megvizsgál, felderít, keres, talál Milyen tanulási környezetben is van erre lehetőség? Milyen tevékenységben? Milyen feladatban? A PROJEKT ezt támogatja

27 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 27 Előtérben a „KEZDEMÉNYEZETT tanulási helyzetek” (foglalkozások) MERT A GYERMEK:  Nagyon erős szabadság szükséglet - szabadság a megismerésben - kíváncsiság kielégítésében - a tevékenység megválasztásában  Vágyak általi meghatározottság  Kíváncsiság, mint az ingerszükségletet meghatározó belső késztetés

28 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 28 Eltérő fejlődési jellemző figyelembe vétele Az eltérés egyéni jellemzőihez a folyamat fokozatainak kidolgozása:  Témaegység, annak tartalmi bontása: könnyebb, nehezebb  Időkeretek differenciálása, gyakorlás száma, egyéb mennyiségi mutatók meghatározása  Módszerek: segítségadás, magyarázat stb. Külön kiemelés: személyre szabott pozitív értékelés! Óvakodjunk a jó-szándékú túlzástól!

29 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 29 Eltérő fejlődési jellemző figyelembe vétele 1. Kérdez, kezdeményez - ő ad ötletet 2. Csendes, figyelő, érdeklődő 3. Unott vagy passzív szemlélő- mi kínálunk differenciált lehetőségeket

30 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 30 Összegzés a tevékenységekben megvalósuló tanuláshoz Nem a megtanítás szigorú, didaktikai rendje érvényesül, hanem a Nem a megtanítás szigorú, didaktikai rendje érvényesül, hanem a: Cselekvéses megtapasztalás, A felismerés, felfedezés, felfigyelés, Ismerkedés, Próbálgatás, próbálkozás, kipróbálás, Nézelődés, keresgélés, rátalálás stb. Ehhez igazodó tartalom, felépítés, szervezeti forma, módszerek, környezet és eszközök.

31 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 31 2. MEGGYŐZÉS Irányultsága (Mit tegyünk?):  Érjük el, hogy ténylegesen is elfogadják az óvoda nevelésközpontúságát:  ismerjék el a játék vezető, formáló szerepét,  lássák be, hogy a szabad játék semmi mással nem pótolható,  fogadják el a tevékenységekben megvalósuló játékos tanulást, mint az életkorhoz legjobban igazodó tanulásfelfogást

32 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 32  Ismertessük fel, ill. erősítsük meg a család együttnevelésben betöltött szerepét! A szülőkkel az otthoni együttes tevékenység és beszélgetés jelentőségének felismertetése, gyakorlatához példaadás, alkalmazható metodika ajánlása Otthoni együttjátszás ösztönzése Család aktivizálása, bevonása, mint helyszín

33 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 33 MEGGYŐZÉS Eszközei: A módosított alapprogram, a helyi program közös tanulmányozása, értelmezése (a gyermek és tevékenységeinek, továbbá a felnőtt szerepének áttekintése) Szülő – tanító – óvodapedagógus együtt A játék, a tanulás különböző formáinak bemutatása, elemzése (pl. egy-két, ill. néhány szülő közös programjaként; az egyes gyermek, ill. a szülő problémájából való elindulás stb.)

34 KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVA DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 34 KÖSZÖNÖM ÉRDEKLŐDŐ FIGYELMÜKET Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési kar 4220. Hajdúböszörmény, Désány u. 1-9. bakosie@delfin.unideb.hu


Letölteni ppt "KOVÁCSNÉ BAKOSI ÉVADE Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar1 VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN Szakmai reflexiók és megoldási javaslatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések