Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január elsejétől Sajátos egyszerűsített éves beszámoló megszűnik! Könyvvizsgálatra nem kötelezett,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január elsejétől Sajátos egyszerűsített éves beszámoló megszűnik! Könyvvizsgálatra nem kötelezett,"— Előadás másolata:

1 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január elsejétől Sajátos egyszerűsített éves beszámoló megszűnik! Könyvvizsgálatra nem kötelezett, konszolidálásba be nem vont vállalkozások, ha a három mutatóérték közül bármelyik kettő, a két megelőző üzleti évben nem haladja meg a határértékeket. mérlegfőösszeg 100 millió forint Határértékek: az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma10 fő az éves nettó árbevétel 200 millió forint Leghamarabb 3 beszámolóval lezárt üzleti év után lehet változtatni, ha egyébként teljesíti a feltételeket! Hatály Számviteli politika nincs, mert a kormányrendelet - 398/2012. (XII. 20.) - szabályoz minden előírást.

2 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Áttérési feladatok az üzleti év első napjával Az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés kivezetése (egyéb ráfordítás, kapcsolódó lekötött tartalék feloldása) Üzleti vagy cégérték kivezetése a.) ha részesedéshez kapcsolódik a részesedés értékét kell módosítani b.) ha nem részesedéshez kapcsolódik egyéb ráf., ill. egyéb bevétel lesz A jövőbeni költségek és az árfolyamveszteség elhatárolása miatt képzett céltartalékot fel kell oldani Értékhelyesbítés és értékelési tartalék kivezetése Valós értéken történő értékelés miatti ÉK megszüntetése Időbeli elhatárolások feloldása (az elszámolható tételek kivételével)

3 Áttérési feladatok az üzleti év első napjával A beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó az üzleti év első napján állományban lévő immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését az állományba vételkor meghatározott módon, az Szt. szabályai szerint számolja el. Sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítő (2012. üzleti év) és a mikrogazdálkodói beszámolót választó (2013. üzleti évre) esetén az áttérési feladatokat értelemszerűen nem kell alkalmazni. Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

4 A egyszerűsítés érdekében a megbízható és valós kép filozófiáját meghatározóan a szabályosság filozófiája váltotta fel. A kormányrendelet szerinti mérleget és eredménykimutatást kell összeállítani. (1-2. számú melléklet) Csak mérlegből és eredmény-kimutatásból áll. Nem értelmezhető a jelentős összegű hiba, tehát nincs 3 oszlopos mérleg és eredménykimutatás. Beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

5 a könyvviteli szolgáltatást végzőre vonatkozó adatokat a mérlegkészítés időpontját a kapcsolt felekkel bonyolított ügyletekre vonatkozó információkat (lényeges és nem a szokásos piaci értéken megvalósult ügyletek) (Szt. 89. § (6.bek.) A beszámoló mérlegén fel kell tüntetni: a kis értékű eszközök leírásánál alkalmazott összeget, ha az kisebb, mint 100.000 Ft ha a készletekről értékbeni nyilvántartást vezet Bt., Kkt., egyéni cég által alkalmazott egyszerűsítéseket (terven felüli écs., értékvesztés, céltartalékképzés alkalmazása nem kötelező) Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

6 Mentesül a számlarend összeállítási kötelezettség alól, ha a kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti számlatükröt alkalmazza. Kettős könyvvitel, magyar nyelven, devizában is Könyvvezetés Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

7 Nem alkalmazható Az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktiválása Üzleti vagy cégérték állományba vétele Céltartalék képzése a jövőbeni költségekre, egyéb jogcímen Értékhelyesbítés és értékelési tartalék kimutatása Valós értéken történő értékelés Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

8 Speciális szabályok a vagyon állományba vételével kapcsolatban Időbeli elhatárolások Csak a kettőnél több üzleti évet érintő tételeket kell, illetve lehet elszámolni. Az átvállalt kötelezettséget halasztott ráfordításként csak akkor lehet kimutatni, ha annak összege meghaladja az 1 millió forintot. A fejlesztési célú támogatást, véglegesen átvett pénzeszközt, meglévő eszközhöz kapcsolódóan elengedett kötelezettséget, térítés nélkül átvett eszközt halasztott bevételként csak akkor lehet kimutatni, ha annak összege meghaladja az 1 millió forintot. Kamatbevétel és kamatráfordítás esetén az időbeli elhatárolásra csak akkor kerülhet sor, ha a kamatfizetés a mérleg fordulónapja után esedékes, és a kamatfizetés periódusa az egy évet meghaladja. Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

9 Speciális szabályok a vagyon állományba vételével kapcsolatban Nem minősül értéknövelő munkának az olyan tevékenység, amelynek egyedi bekerülési értéke 100 E Ft alatti egyedi bekerülési értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének 2 %-át Kamatozó értékpapírok Nem csökkenti a bekerülési értéket a vételárban elismert kamat. Eladásakor, beváltásakor a kamatot és az árfolyam- különbözetet nem kell különválasztani. vagy Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

10 Speciális szabályok a vagyoni elemek értékelésével kapcsolatban Nem része az immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékének Stk. értékelése A kapcsolódó devizás kötelezettség árfolyam- különbözete A kapcsolódó hitelek, kölcsönök járulékos költségei A kalkulált és a tényleges érték különbözete Várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett várható eladási áron Vásárolt készletek értékelése Utolsó beszerzési áron Ha vezet készletnyilvántartást, készlet nyilvántartási szabályzatot kell készíteni! Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

11 Speciális szabályok a vagyoni elemek értékelésével kapcsolatban Behajthatatlan követelés Árbevétel Lehet a 100 ezer forintot meg nem haladó, 180 napja lejárt esedékességű követelés is A magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási, rakodási és raktározási költséget nem az export árbevétel csökkenéseként, hanem igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni Tao-tv. 1-2. számú mellékletétől eltérő értékcsökkenés elszámolás Immateriális javak és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetén a hasznos élettartam 3 év, kivéve, ha szerződés vagy más dokumentum alapján az eltérő hasznosítási idő bizonyítható Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

12 Speciális szabályok a vagyoni elemek értékelésével kapcsolatban A devizás tételeket nem kell fordulónapon értékelni A devizás tételeket MNB árfolyamon kell forintosítani Az áfa hatálya alá tartozó devizás ügyletek miatti követelések, kötelezettségek forintosítása az áfatörvény szerinti árfolyamon történik Devizás tételek Az ellenérték valutában történő kiegyenlítése esetén a termék, szolgáltatás értékét a valuta könyv szerinti árfolyamán kell meghatározni Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

13 Terven felüli leírás, értékvesztés és visszaírás szokatlan esemény és a piaci értéken történő értékelés esetén K > P Jelentős, ha a különbözet a könyv szerinti érték 30 %-át eléri Eltérő szabályozás a követelésekre Speciális szabályok a vagyoni elemek értékelésével kapcsolatban értékvesztést kell elszámolni a bekerülési érték százalékában Mérlegkészítés időpontjában, ha a követelés 180 napja lejárt 30 % 270 napja lejárt 50 % 365 napja lejárt 100 % Visszaírás Fordulónappal, ha a piaci érték legalább 30 %-kal több, mint az értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti érték Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

14 Specialitások mikrogazdálkodó átalakulása esetén Vagyonmérlegek összeállítása Egy jogutód esetén a jogelőd gazdasági társaság beszámolójára vonatkozó szabályok szerint Több jogutód esetén a jogutód gazdasági társaság beszámolójára vonatkozó szabályok szerint Ha a jogutód az átalakulást követően éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló helyett mikrogazdálkodói beszámolót készít, az áttérés miatt szükséges korrekciókat a nyitást követően a jogutódnál kell végrehajtani.


Letölteni ppt "Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január elsejétől Sajátos egyszerűsített éves beszámoló megszűnik! Könyvvizsgálatra nem kötelezett,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések