Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hitelintézeti beszámoló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hitelintézeti beszámoló"— Előadás másolata:

1 A hitelintézeti beszámoló

2 Éves beszámoló részei Hitelintézeti mérleg
Hitelintézeti eredménykimutatás Hitelintézeti kiegészítő melléklet + Üzleti jelentés

3 A pénzügyi intézménynek a belső számviteli rendjét oly módon kell kialakítani, hogy annak adataiból év közben is kielégíthesse az MNB információs igényeit.

4 Mérleg Eszközök 1.Pénzeszközök 2.Állampapírok
3.Hitelintézettel szembeni követelések 4.Ügyfelekkel szembeni követelések 5.Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 6.Részvények és más változó hozamú értékpapírok 7.Részvények, részesedések befektetési célra 8.Részvény, részesedés kapcsolt vállalkozásban 9.Immateriális javak 10.Tárgyi eszközök 11.Saját részvény 12.Egyéb eszközök 13.Aktív időbeli elhatárolás

5 Források 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek 4. Egyéb kötelezettségek 5. Passzív időbeli elhatárolás 6. Céltartalék 7. Hátrasorolt kötelezettség 8. Jegyzett tőke 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 10. Tőketartalék 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék 15. Mérleg szerinti eredmény

6 Eszköz és forrás csoportokon belüli további részletezések
Nyújtott szolgáltatás típusa szerint Ügylethez kapcsolódó partner típusa szerint Eszköz lejárata (befektetési időtartama) szerint illetve források esedékessége szerint Érdekeltség szempontjából Forgalmazás helye illetve keletkezés helye szerint Pénzügyi eszköz sajátossága

7 Eredménykimutatás Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból
Kapott (járó) / Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjbevételek Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés/ visszaírás követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés / visszaírás a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után

8 Szokásos vállalkozási eredmény
Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény

9 Kiegészítő melléklet Általános jellegű kiegészítések Specifikus rész
Mérleghez kapcsolódó Eredménykimutatáshoz kapcsolódó Tájékoztató rész Az Sztv. előírásain túl sajátos tételek!

10 Üzleti jelentés Kötelező tartalom Javasolt tartalom

11 „A” típusú Cash-flow + Összes bevétel - Összes ráfordítás
- Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség - Kifizetett osztalék = MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS +/- Kiemelt eszközök és források állományváltozása +/- Saját részvényekkel kapcsolatos bevétel/ráfordítás +/- Tőkét érintő végleges pénzeszköz átvétel/átadás = NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS

12 „B” típusú Cash-flow Összes bevétel Pénzmozgással nem járó ráfordítás
Kiemelt források állomány növekedése Kiemelt eszközök állomány csökkenése Saját részvényekkel kapcsolatos bevételek Tőkét érintő végleges pénzeszköz átvétel Pénzeszközök állománycsökkenése ÖSSZES PÉNZFORRÁS Összes ráfordítás Pénzmozgással nem járó bevétel Kiemelt források állomány csökkenése Kiemelt eszközök állomány növekedése Saját részvényekkel kapcsolatos ráfordítások Tőkét érintő végleges pénzeszköz átadás Pénzeszközök állománynövekedés ÖSSZES PÉNZFELHASZNÁLÁS

13 „C” típusú Cash-flow Adózott eredmény
Pénzmozgással nem járó ráfordítás Kiemelt források állomány növekedése Kiemelt eszközök állomány csökkenése Saját részvényekkel kapcsolatos bevételek Tőkét érintő végleges pénzeszköz átvétel Pénzeszközök állománycsökkenése ÖSSZES PÉNZFORRÁS Társasági adó és osztalékfizetés Pénzmozgással nem járó bevétel Kiemelt források állomány csökkenése Kiemelt eszközök állomány növekedése Saját részvényekkel kapcsolatos ráfordítások Tőkét érintő végleges pénzeszköz átadás Pénzeszközök állománynövekedés ÖSSZES PÉNZFELHASZNÁLÁS

14 „D” típusú Cash-flow + Működési tevékenység bevétele
- Működési tevékenység ráfordítása = NETTÓ PÉNZMOZGÁS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL + Pénzügyi szolgáltatás bevételei - Pénzügyi szolgáltatás ráfordításai = NETTÓ PÉNZMOZGÁS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSBÓL + Befektetési tevékenység bevételei - Befektetési tevékenység ráfordításai = NETTÓ PÉNZMOZGÁSBEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉBŐL


Letölteni ppt "A hitelintézeti beszámoló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések