Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Devizás értékelés számvitele € CHF $ \ © Róth Devizás értékelés számvitele Balatonalmádi 2009. 09. 03. Miért éppen a devizás értékelés?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Devizás értékelés számvitele € CHF $ \ © Róth Devizás értékelés számvitele Balatonalmádi 2009. 09. 03. Miért éppen a devizás értékelés?"— Előadás másolata:

1 1 Devizás értékelés számvitele € CHF $ \ © Róth Devizás értékelés számvitele Balatonalmádi 2009. 09. 03. Miért éppen a devizás értékelés?

2 2 Miről lesz szó? Könyvvezetés és beszámoló készítés devizában 1. Devizás értékelés számvitele © Róth Szt. 20.§ (3)-(5) Szt.60.§ Miről lesz szó? Devizás tételek (devizában is nyilvántartott ügyletek, tételek) számviteli kezelése 2. € CHF $ \

3 3 Devizás értékelés számvitele © Róth Könyvvezetés és beszámoló készítés devizában 1. Milyen feltételekkel? Mely gazdálkodók? Főszabály: • Létesítő okiratban rögzített devizában • Magyar nyelven • MNB jegyzés szerint Általános szabály szerint Devizakülföldi társaságok (Vámszabadterületi társaságok, Devizakülföldinek minősülő egyéb társaságok) Kell Európai • gazdasági egyesülés, • részvénytársaság, • szövetkezet. Lehet Különleges szabály szerint Funkcionális pénznem alapján Lehet € CHF $ \

4 4 Devizás értékelés számvitele © Róth Mi a funkcionális pénznem?... a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) a forinttól eltérő deviza, feltéve, hogy... € CHF $ \ Illetve, ha • a funkcionális pénznem nem az Euró, • akkor az Euró választható funkcionális pénznemként.

5 5 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Mikor választható a funkcionális pénznem? A funkcionális pénznem akkor választható beszámolókészítési (és könyvelési) pénznemként, ha „a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 50%-ban az adott devizában merülnek fel. [A feltételek fennállásának megállapításánál az a), illetve a b) pontban felsorolt tételek együttes összegét kell külön-külön figyelembe venni. A b) pont szerinti tételeknél a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell hagyni.] Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is.” 2010-től:25%-ban

6 6 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Devizás tételek számviteli kezelése 2. Év közben: Év közben: Állományba vételkor (növekedés). Állományba vételkor (növekedés). Állományból kivezetéskor (csökkenés). Állományból kivezetéskor (csökkenés). Év végén: N i n c s é r t é k e l é s. Év végén: N i n c s é r t é k e l é s. Az eszközök, forrásokértékeléséhez igazodik Év közben: Állományba vételkor (növekedés). Állományból kivezetéskor (csökkenés). Év végén: Mérlegértékelés. Mérleghez kapcsolódó Eredménykimutatáshoz kapcsolódó Eszközök Források Kötelezettségek hátrasorolt hosszú rövid Vevőtől kapott elől. Passzív időbeli elh. Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott elől. Aktív időbeli elhat. D e v i z á s t é t e l e k é r t é k e l é s e (általában) Felmerült költségek Felmerült költségek Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordít. Pénzügyi ráfordít. Rendkívüli ráfordít. Rendkívüli ráfordít. Ráfordítások(Költségek) Árbevételek Árbevételek Egyéb bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi bevételek Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevét. Rendkívüli bevét. Bevételek Bevételek

7 7 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ (Részben) Kötött választás Általános esetben szabad választás Vagy MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam (tartalmilag középárfolyam) (tartalmilag középárfolyam) Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamából számított átlagárfolyam Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamából számított átlagárfolyam Ha a szabad választás nem adna megbízható valós összképet: Ha a szabad választás nem adna megbízható valós összképet: Valamennyi devizás tétel a választott hitelintézet választott hitelintézet devizavételi árfolyamán. Vagy Valamennyi devizás tétel a választott hitelintézet választott hitelintézet devizaeladási árfolyamán. Választott árfolyamok Ha nincs MNB, ill. pénzintézeti árfolyam, akkor a valuta szabadpiaci árfolyamán. Ha nincs MNB, ill. pénzintézeti árfolyam, akkor a valuta szabadpiaci árfolyamán. Ha ez sincs, akkor Számított (kereszt)árfolyamon. VALUTA

8 8 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ FŐSZABÁLY Állományba vétel a teljesítés/bekerülés napján érvényes VÁLASZTOTT ÁRFOLYAMON Kivételek Barter ügyletek A második ügylet aktiválása az első ügylet értékén. 48. § (7) bek. c) pont; 75. § (6) bek. Devizás követelés ellenében elfogadott váltó Aktiválás a kiváltott követelés értékén. 65. § (4) bek. Forintért vásárolt valuta és deviza Aktiválás a fizetett forintértéken. 60. § (1) bek. Devizás értékelés állományba vételkor

9 9 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ ÁLTALÁBAN Árfolyam-különbözet (ÁK) keletkezik, mert: ÁLTALÁBAN Kivezetés könyv szerinti árfolyamon. NÉHA Árfolyam-különbözet (ÁK) nem keletkezik, mert: Devizás tételek évközi csökkenései Az évközi realizált ÁK elszámolása KIVÉTEL: Beker. értékbe kerülő ÁK. Árfolyamveszteség: Pü műv. egyéb ráf. Árfolyamnyereség: Pü. műv. egyéb bev. 1.E+ és E – pl. Devizás vevő fizet. 2.F – és E – pl. Szállítónak átutalás. Devizás Eszk. Devizás Forr. E. 1. 2. Az ellentétel elszámolása:  ugyanezen értéken (a kivezetés könyv szerinti értékén) történik. Ezek:  barter ügyletnél a kompenzáció.  követelés ellenében elfogadott váltó, 3. És ha D betétet lekötünk???  deviza, valuta kifizetés.???  deviza, valuta kifizetés költségekre, ráfordításokra.???

10 10 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Ez automatikusan kialakul az évközi könyvelés és az év végi (egyéb) értékelési munkálatok végeredményeként. A könyv szerinti érték megállapítása. 1. lépés Minden devizás tételre külön-külön: (2. lépés–1. lépés) = Árfolyam-különböz. Árfolyam-különbözet megállapítása 3. lépés Minden devizás tételnél külön-külön: D * Ft/D = Fordulónapi árfolyamon számított érték. választott Fordulónapi érték (a választott árfolyam szerinti érték) meghatározása. 2. lépés illetvejelentős”. Jelentős az árfolyam-különbözet, ha „… a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős”. [60. § (2) bek.] Az árfolyam-különbözet minősítése. 4. lépés Év végi devizás értékelés lépései

11 11 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Az egyedi árfolyam-különbözetek összevonása, egyenlegezése. Az összevont árfolyam-különbözet meghatározása 5. lépés Év végi devizás értékelés lépései Nincs további teendő. • Minden devizás tétel marad az eredeti könyv szerinti értékén. (Az előbbi számítások az év végi értékelő munka dokumentációját képezik.) NEM JELENTŐS árfolyam-különbözet Összevont nem realizált árfolyam-különbözet:  ha árfolyamnyereség: pénzügyi műveletek egyéb bevételeire, 1  ha árfolyamveszteség: 1 pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaira. JELENTŐS árfolyam-különbözet KIVÉVE: a bekerülési értéket (beruházást) módosító árfolyam-különbözet. Ezt mindenképpen el kell számolni! Kivétel még 2005. 01.01-től: értékhelyesbítés esetén a... 2 Tartós, kapcsolt részesedés árfolyam-különbözete. 1 1 Ebből elhatárolható a devizával nem fedezett ber. hitel (kötvény) árfolyamvesztesége. 33.§ (2) 2 fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi cégben lévő, nem kereskedési célú... 60.§ (9)

12 12 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Mi a jelentős Jelentős az árfolyam-különbözet, ha illetvejelentős „… a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős”. [60. § (2) bek.] Megnevezés Könyv szer. érték Dec. 31. Árf. kül. E és F-re Árf. kül. Eredményre Vevők 1$ * 260=2601$ * 300=300 +40 –40 + 40 1$ * 300=3001$ * 260=260 Szállítók 0 + 80 ?? Összesen Példa

13 13 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Mi a jelentős Melyik szinten döntsünk? Számla / vevő / mérlegsor Mihez viszonyítsunk? Számla, vevő, mérlegsor? Eszköz-forrás külön vagy együtt? Mérleg- főösszeg? Ha egy tétel jelentős, akkor a többi már biztosan jelentős? Ha eredmény alapján jelentős akkor E/F már jelentős? (vagy fordítva)

14 14 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Mi a jelentős Konkrétan hogyan adjuk meg a jelentős határt? Értékben? Százalékban? Kombináltan? Mihez viszonyítsunk? Előjel helyesen vagy nem? Szerintem? MindenJelentős!

15 15 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ 4.Devizás források 8.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1-3.Devizás eszközök 1a1b1c1d 9.Pénzügyi műveletek egyéb bev. 2a2c2b 2d E. E. 3b3a 1.BeruházásokE. 1.Év végi árfolyam-különb., összevont árf.veszt-nél. 1a. Devizás eszközök leértékelése (árf. veszteség). 1b. Devizás eszközök felértékelése (árf. nyereség). 1c. Devizás források leértékelése (árf. nyereség). 1d. Devizás források felértékelése (árf. veszteség). 2. Év végi árfolyam-különb., összevont árf. nyereségnél. 2a. Devizás eszközök leértékelése (árf. veszteség). 2b. Devizás eszközök felértékelése (árf. nyereség). 2c. Devizás források leértékelése (árf. nyereség). 2d. Devizás források felértékelése (árf. veszteség). 3a. Aktivált értéket csökkentő árfolyamnyereség. 3b. Aktiválandó árfolyamveszteség.

16 16 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ 9.Pénzügyi műv. egyéb bevételei 8.Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai 4.Devizás források 3.Technikai számla 1-3.Devizás eszközök 1a1b1c1d 2b2aE. E. 1. Az év végi egyedi árfolyam-különbözetek elszámol. 1. Az év végi egyedi árfolyam-különbözetek elszámol. 2. Az összevont árfolyam-különbözet átvezetése. 1a. Devizás eszközök leértékelése (árf. veszteség). 1a. Devizás eszközök leértékelése (árf. veszteség). 2a. Az összevont árfolyamveszteség átvezetése. 2a. Az összevont árfolyamveszteség átvezetése. 1b. Devizás eszközök felértékelése (árf. nyereség). 1b. Devizás eszközök felértékelése (árf. nyereség). 2b. Az összevont árfolyamnyereség átvezetése. 2b. Az összevont árfolyamnyereség átvezetése. 1c. Devizás források leértékelése (árf. nyereség). 1c. Devizás források leértékelése (árf. nyereség). 3. Aktivált értéket módosító tételek. 1d. Devizás források felértékelése (árf. veszteség). 1d. Devizás források felértékelése (árf. veszteség). 3a. Aktivált értéket csökkentő árfolyamnyereség. 3a. Aktivált értéket csökkentő árfolyamnyereség. 3b. Aktiválandó árfolyamveszteség. 3b. Aktiválandó árfolyamveszteség. 1.BeruházásokE. 3b 3a

17 17 Devizás értékelés számvitele © Róth€ CHF $ \ Köszönöm a figyelmet! Köszönöm Köszönöm


Letölteni ppt "1 Devizás értékelés számvitele € CHF $ \ © Róth Devizás értékelés számvitele Balatonalmádi 2009. 09. 03. Miért éppen a devizás értékelés?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések