Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi befektetések © Deák István - 2009. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi befektetések © Deák István - 2009. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi befektetések © Deák István - 2009. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

2 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.2 FOGALOM Más vállalkozásban lekötött (pénz)eszközök, amelynek célja Tartós jövedelem Irányítás, ellenőrzés, befolyásolás Árfolyamnyereség Nem realizált (tartás alatt, folyamatos, a piaci árváltozás függvényében) Realizált (értékesítéskor, egyszeri)

3 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.3 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK FAJTA SZERINT ÉRTÉKPAPÍR TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ KAMATOZÓ NEM KAMATOZÓ ADOTT KÖLCSÖN MÁS VÁLLALKOZÁSNAK (KÖLCSÖN) PÉNZINTÉZETNEK (LEKÖTÖTT BANKBETÉT)

4 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.4 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK TARTÓSSÁG SZERINT TARTÓS (A/III.) FORGATÁSI CÉLÚ (B/II, B/III, B/IV.)

5 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.5 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK KAPCSOLAT IRÁNYA SZERINT FÜGGETLEN FÉL HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP KÖLCSÖN NEM FÜGGETLEN FÉL TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ KÖLCSÖN KAPCSOLT EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONY Számvitel alapjai 4. sillabusz!

6 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.6 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN A/III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7. Befektetett pénzügyi eszközök ÉH

7 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.7 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN B/II.KÖVETELÉSEK (rövid távú kölcsönök) B/II/2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B/II/3 Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben B/II/5 Egyéb követelések

8 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.8 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN B/III.ÉRTÉKPAPÍROK B/III/1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban B/III/2 Egyéb részesedés B/III/3 Saját részvények, üzletrészek B/III/4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

9 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.9 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN B/IV.BANKBETÉTEK (lekötött betétek) B/IV/2Bankbetétek

10 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.10 Vegyük észre, hogy Pénzügyi befektetések nem a „Befektetett pénzügyi eszközök” csoportot jelöli, hiszen Pénzügyi befektetés rövid távra is lehetséges, amit fajtától függően a forgóeszközök között mutatunk ki.

11 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.11 ÁTSOROLÁS A MÉRLEGBEN GAZDÁLKODÓI DÖNTÉS Befektetési cél → forgatási cél Forgatási cél → befektetési cél KÖTELEZŐ Befektetési cél → forgatási cél Miért?

12 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.12 MEGJELENÉS AZ EK-BAN PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYÉBEN:  HOZAM FAJTÁJA SZERINT:  kamat, osztalék, árfolyamnyereség, egyéb  BEFEKTETÉS IDŐTÁVJA SZERINT:  befektetett eszközhöz, ill. forgóeszközhöz kapcsolódó  BEFEKTETÉSIRÁNYA SZERINT:  kapcsolt, nem kapcsolt féllel szembeni  ÉRTÉKKORREKCIÓK (értékpapírok)  Értékvesztés, visszaírás

13 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.13 ÉRTÉKPAPÍROK Fogalom: vagyoni értéket (jogot) megtestesítő forgalomképes okirat

14 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.14 Sajátosságok a számviteli elszámolásban Értékpapírnak minősül (az értékpapír törvény szerint ezekről nem lehet értékpapírt kiállítani): Üzletrész Vagyoni betét Nem értékpapír: Váltó → követelés Csekk → pénzeszköz

15 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.15 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK Számtalan létezik, például: Megtestesülő jog szerint Megjelenési forma szerint Materializált Dematerializált Immobilizált Lejárat (futamidő) szerint Lejárattal rendelkező (rövid, hosszú) Lejárat nélküli stb. stb. Elektronikus úton létrehozott, rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, de az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét tartalmazó adat (jel)

16 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.16 TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3. § (6) bek. 3. pont) Lejárat nélküli Hozam nem rögzített Fajtái Részvény Törzsrészvény Elsőbbségi részvény Visszaváltható részvény Stb. Üzletrész Vagyoni betét Csak számviteli elszámolási szempontból minősül értékpapírnak Biztosít:

17 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.17 RÉSZESEDÉS ÉLETPÁLYÁJA MEGSZERZÉS TARTÁS IDŐSZAKA KIVEZETÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK F O R D U L Ó N A P O K osztalék Eseti értékkorrekciók (év, ví, éh) KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK osztalék

18 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.18 ÉRTÉKELÉS: BEKERÜLÉSI ÉRTÉK általános szabály KEZDŐ ÉRTÉK (bekerülési jogcím szerint) JÁRULÉKOS TÉTELEK: megszerzés költségei: jutalék, bizományi díj, opciós díj Gaz- dálko- dói dön- tés

19 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.19 Példa Leszállításos vételi opciós ügylet 1000 db „Alfa” részvény vásárlása 80.000 Ft/db kötési árfolyamon Fizetett opciós díj: 5.000.000 Ft Minek az ára ez? Kifizetés az ügylet elején Kimutatása (egyéb) követelésként

20 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.20 Az opciót nem hívjuk le, mert … Az opciós díjat elveszítjük

21 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.21 Az opciót lehívjuk, mert … Befektetési célú

22 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.22 Az opciót lehívjuk Forgatási célú Aktiváljuk az opciós díjat Nem aktiváltjuk az opciós díjat Nem határoljuk el 37. – 38.80.000.000 87. – 367. 5.000.000 Elhatároljuk (Miért?).

23 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.23 ÉRTÉKELÉS: KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BekÉ) – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések) =KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás részesedések nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK + Értékhelyesbítés = PIACI ÉRTÉK

24 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.24 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK Általános mozgásnemek Eladás (könyvelés NETTÓ módon!) Értékesítés árfolyamnyeresége → Pü. bevétel Értékesítés árfolyamvesztesége → Pü. ráford. Apportként, térítés nélküli átadás Lásd „Általános áttekintés” sillabuszt Társaság megszűnése miatt végelszámolás, felszámolás átalakulás

25 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.25 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK Kivételes mozgásnemek: társaság jogutód nélküli megszűnése miatt Részesedés kivezetése: RR Megszűnt részesedés ellenében kapott pénz, illetve eszköz (vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke): RB További részleteket lásd a Pénzügyi számvitel II. anyagában

26 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.26 ÉRTÉKVESZTÉS Feltétel: PÉ < KSZÉ, tartósan és jelentősen tendencia vizsgálata ÉV = PÉ – KSZÉ Mi mutathatja a piaci értéket? tőzsdei ár befektetésre jutó saját tőke (annak a cégnek a saját tőkéje, ahol a befektetésünk van) megtérülés valószínűsége Elszámolása: pénzügyi ráfordítás

27 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.27 VISSZAÍRÁS Feltétele: PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen, és ÉV > 0 (vagyis KSZÉ < BekÉ) VÍ = PÉ – KSZÉ, ahol KSZÉ = BekÉ – ÉV VÍ MAX = ÉV Elszámolása: Pénzügyi ráfordítás (–) Ezt is nettó módon!

28 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.28 ÉV – VÍ KÖNYVELÉSE PÉNZÜGYI RÁF. RÉSZESEDÉSEK ÉV PÉNZÜGYI RÁF. ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁS

29 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.29 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS Csak tartós befektetési célú részesedésnél! Feltétel: PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen ÉH = PÉ – KSZÉ ahol KSZÉ = BekÉ Elszámolása: Értékelési tartalékkal szemben

30 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.30 Devizás részesedések értékelése Bekerülési érték: általános szabályok Realizált árfolyamkülönbözet: általános szabályok Fordulónapi értékelés (Sztv. 54. § (7) bek.) Árhatás (ÉV, VÍ) Elszámolása a fordulónapi átértékelés előtti könyv szerinti árfolyamon Árfolyamhatás Árhatás elszámolásával korrigált devizaösszegre

31 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.31 PÉLDA 2008. 04. 12. vásárlás Vételár 1000 €, bekerülési árfolyam 250 Ft/€, bekerülési érték 250.000 Ft 2008. 12. 31. Piaci érték 800 € Fordulónapi árfolyam 260 Ft/€ Árhatás = 200*250 = 50.000 Ft Elszámolása értékvesztésként (87. – 179.) Árfolyamhatás = (1000-200)*(260-250) = 8.000 Elszámolása az összevont árfolyamkülönbözet részeként (17. – [368]) Mérlegérték = 250.000-50.000+8.000 = 208.000 Ft, azaz 800*260

32 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.32 HOZAM ELSZÁMOLÁS Hozam: osztalék → pénzügyi bevétel Vonatkozási időszak ≠ felmerülési időszak Akkor, ha a mérleg- készítésig ismertté válik Járó osztalék: AIE Kapott osztalék Vonatkozási időszakra: AIE megszüntetése Felmerülési időszakra Vegyük észre, hogy nem feltétlenül a vonatkozási időszak eredményében jelenik meg!

33 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.33 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3. § (6) bek. 2. pont) Előre ismert lejárat Előre ismert hozam Fajtái kamatozó kötvény záloglevél Stb. Nem kamatozó Diszkont értékpapírok Stb. Biztosít: -(tartós) jövedelem -árfolyamnyereség

34 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.34 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BekÉ) – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések) =KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás értékpapapírok nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK Értékhelyesbítés NEM LEHET!!!

35 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.35 KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍROK Hozam: névértékre vetített kamat Bekerülési érték Elsődleges forgalom: kibocsátási érték Másodlagos forgalom Kiindulás a vételárból Vételárban lévő kamat (utolsó kamatfizetés és a vásárlás közötti időszakra vonatkozó kamat) kiszámítása Bekerülési érték = vételár – vételárban lévő kamat Bizományosi díj, opciós díj Ugyanúgy, mint a részesedéseknél

36 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.36 Kamatozó értékpapír beszerzése Pénzeszköz Értékpapír Kötvényt vásároltunk 2008. február 29-én. Vételár 108, névérték 100, kamat 12 %/év, amely évente szeptember 30-án esedékes

37 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.37 Kamatozó értékpapír életpályája Vásárlás napja KF 1 KF 0 FN 1 Vételárban lévő kamat Kapott kamat 1 KF 2 FN 2 Kapott kamat 2 Járó kamat 1... Kapott kamat 3 Vásárlás évére von. kamat Tárgyévre vonatkozó kamat … Járó kamat 2 Kapott kam. tárgy évre von. része KF=kamatfizetés napja, FN=fordulónap

38 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.38 HOZAM ELSZÁMOLÁS Hozam: kamat → pénzügyi bevétel Vonatkozási időszak ≠ felmerülési időszak Járó kamat Kapott kamat Előző időszakra vonatkozó 97. – 391. 391. – 97. 38. – 97.

39 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.39 Folytassuk az alappéldát! Értékpapír Pénzügyi (kamat) bevétel 103 5 Számoljuk el a tárgyévi tételeket! Pénzeszközök

40 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.40 Mennyi tehát Vételárban lévő kamat: A vásárlás időpontja és az azt megelőző utolsó kamatfizetés közötti időszak Kapott kamat: Két kamatfizetési időpont közötti időszak Járó kamat: Tárgyévi kamatfizetés napja és a fordulónap közötti időszak Vásárlás évére vonatkozó kamat: A vásárlás időpontja és a fordulónap közötti időszak A tárgyévre 12 egység kamat vonatkozik, de ebből 2 egységet az eladónak kifizettünk

41 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.41 ÉRTÉKELÉS: KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések) =KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás értékpapírok nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS NEM LEHET!

42 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.42 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK BEVÁLTÁS ELADÁS APPORTKÉNT, TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADÁS

43 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.43 Kamatozó értékpapír eladása Elszámolása: NETTÓ MÓDON ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMAT Eladás és az előző kamatfizetés közötti időszakra vonatkozó kamat kamatbevétel ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET (Eladási ár – eladási árban lévő kamat) – könyv szerinti érték Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi bevétel

44 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.44 Értékpapír eladás könyvelése Értékpapír [ÉP elsz. számla] Pénz/Egyéb köv. 97. Árfolyamnyereség 87. Árfolyamveszteség 97. Kamatbevétel KSZÉELADÁSI ÁR ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMAT

45 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.45 Folytassuk az alappéldát! Ny. 103 2009. május 31-én eladjuk a kötvényt 109-ért A I E Pénzügyi (kamat) bevétel Ny. 3 Értékpapír 109

46 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.46 Mennyi tehát Eladási árban lévő kamat: Az eladási időpontja és az azt megelőző utolsó kamatfizetés közötti időszak Eladás évére vonatkozó kamat: Az üzleti év első napja és az eladás időpontja közötti időszak Az eladási árban 8 egységet kaptunk, de ebből 3 egység az előző időszakra vonatkozik

47 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.47 ÉRTÉKVESZTÉS Alkalmazás: 1 évnél hosszabb lejáratú értékpapírokra (de nemcsak a befektetési célúaknál) Feltétel: PÉ < KSZÉ, tartósan és jelentősen ÉV = PÉ – KSZÉ Mi mutathatja a piaci értéket? tőzsdei ár (felhalmozott kamattal csökkentett) kibocsátó saját tőkéjének alakulása (pl. veszteséges gazdálkodás!) megtérülés valószínűsége Elszámolása: pénzügyi ráfordítás

48 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.48 VISSZAÍRÁS Feltétel: PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen, és ÉV > 0 VÍ = PÉ – KSZÉ, ahol KSZÉ = BekÉ – ÉV VÍ MAX = ÉV, de ha a BekÉ > Névérték, akkor csak a névértékig lehet visszaírni (Miért?) Elszámolása: Pénzügyi ráfordítás (–) Ezt is nettó módon!

49 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.49 ÉV – VÍ KÖNYVELÉSE PÉNZÜGYI RÁF. ÉRTÉKPAPÍROK ÉV PÉNZÜGYI RÁF. ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁS

50 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.50 BEFEKTETÉSI CÉLÚ (lejáratig tartott) ÉRTÉKPAPÍROK SAJÁTOSSÁGAI Bekerülési érték – névérték különbség kezelése Számvitelpolitikai döntés kérdése A különbözet megosztása a hátralévő futamidő által érintett üzleti évek között Kockázatmentes értékpapírok értékelése

51 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.51 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - NÉVÉRTÉK Bekerülés napja Lejárat napja FN 1 FN 2 FN 3 FN 4 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – NÉVÉRTÉK ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKA Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Ha nyereség AKTÍV Ha veszteség PASSZÍV Egyéb pü. bev.Egyéb pü. ráf. Különbözet realizálása Elhatárolások megszüntetése Beváltás évére von. rész

52 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.52 Nézzük újra az alappéldát! BekÉ és névérték különbsége +3 Lejáratkor várható árfolyamveszteség! Amely 31 hónapra vonatkozik Ebből 2008-ra vonatkozik: 10*(3/31) PIE képzése 2009-re vonatkozik: 12*(3/31) PIE képzése 2010-re vonatkozik: 9*(3/31) Beváltáskor a teljes árfolyamveszteség (3) kimutatása, majd A képzett PIE [22*(3/31)] megszüntetése A kötvényt a lejáratig, 2010. 09. 30-ig megtartjuk

53 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.53 Soron kívül meg kell szüntetni ezt az elhatárolást Ha az értékpapírt bármilyen jogcímen kivezetjük Értékesítés, törlesztés (a törlesztésre jutó arányos összeget kell megszüntetni) Ha értékvesztést számolunk el

54 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.54 KOCKÁZATMENTES ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE Nem kell értékvesztést elszámolni a Kormány vagy jegybank által kibocsátott, és garantált Lejáratig tartott (befektetési célú) értékpapír Lejáratkor megtérülő értékére Feltéve, hogy törlesztési késedelem nem merült fel

55 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.55 DISZKONT ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3 § (6) bek. 4. pont) Hozam: névérték és bekerülési érték különbsége → kamatbevétel Bekerülési érték: vételár Tárgyévre járó hozam: AIE Értékesítés: eladási árban lévő arányos hozam elkülönítése (mint a kamatozónál) Értékvesztés: általános szabály (DE garantált ép- re vonatkozó szabály itt is érvényes) Visszaírás: általános szabály Értékhelyesbítés: nem lehet

56 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.56 DISZKONT PAPÍR ÉLETPÁLYÁJA 2006. 09. 01. 2006. 12. 31. 2007. 12. 31. 2008. 05. 01. HOZAM (1.500.000) VONATKOZÁSI IDŐSZAKA JÁRÓ HOZAM BESZERZÉS 8.500.000 BEVÁLTÁS 10.000.000 AIE KÉPZÉS 4 HÓNAP AIE KÉPZÉS 12 HÓNAP KAPOTT HOZAM ÉS AIE FELOLDÁS (16 hónap)

57 Pénzügyi befektetések© Deák István - 2009.57 ADOTT KÖLCSÖNÖK Más vállalkozásnak szerződés alapján átadott pénzeszköz Részletesen lásd a Követelések témakörnél!


Letölteni ppt "Pénzügyi befektetések © Deák István - 2009. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések