Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számviteli alapok 2009-2010/1 3. óra. A vállalatok beszámolási kötelezettségének külső kontrollálása, a vállalat pénzügyi, jövedelmi, és vagyoni helyzetének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számviteli alapok 2009-2010/1 3. óra. A vállalatok beszámolási kötelezettségének külső kontrollálása, a vállalat pénzügyi, jövedelmi, és vagyoni helyzetének."— Előadás másolata:

1 Számviteli alapok 2009-2010/1 3. óra

2

3

4 A vállalatok beszámolási kötelezettségének külső kontrollálása, a vállalat pénzügyi, jövedelmi, és vagyoni helyzetének valósághű bemutatása érdekében

5  Alapja a nemzetközi sztenderdekhez való igazodás NEMZETI SZTENDERDEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 2000. C.TV garanciái: – nyilvánosságra hozatal és – közzététel – könyvvizsgálói hitelesítés Kiegészítők: 14 számviteli alapelv (törvényben van) Vállalati számviteli politika Kormányrendeletek

6  14 alapelv ami a számviteli törvénnyel összhangban szabályozza a beszámoló összeállítását  SZÁMVITELI ALAPELVEK SZT. 15-16§

7 * PM Számviteli Koordinációs Bizottság (Baricz Rezső tagolása) MEGBIZHATÓ, VALÓS ÖSSZKÉP KIALAKITÁSA* TARTALMI ELVEK  TELJESSÉG  VALÓDISÁG  ÓVATOSSÁG  ÖSSZEMÉRÉS KIEGÉSZITŐ ELVEK  EGYEDI ÉRTÉKELÉS  BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS  IDŐBELI ELHATÁROLÁS  TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN  LÉNYEGESSÉG  KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEVETÉS FORMAI ELVEK  VILÁGOSSÁG  FOLYTONOSSÁG  KÖVETKEZETESSÉG A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE

8  A számviteli törvény által a vállalkozás jogkörébe utalt szabályozási tevékenység  Célja, hogy rögzítse a gazdálkodóra hosszabb távon kiható keretszabályokat a vállalat sajátosságait is figyelembe véve

9 Szabályozni kell:  jelentős összegű hiba értékét  a megbízhatótés valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértékét  a maradványérték nagyságát  a behajthatatlan követelések azon értékét, amikor már a behajtási költségek nincsenek összhangban az elérhető eredménnyel  a valutás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagyságát.

10  Leltárkészítési és leltározási szabályzat  Eszköz és forrásértékelés szabályzata  Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat  Pénzkezelési szabályzat  Számlarend

11  Ki?- a beszámolásra kötelezettek köre  Mit?- a beszámoló típusa  Mikor?-melyik időpontra és milyen események esetén  Hogyan?- a beszámoló tartalma

12  A gazdaság minden olyan résztvevője, amelynek működéséről a nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek.

13  Közkereseti társaság  KFT, RT.  Közös vállalat  A fióktelepek  egyéb szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek, egyházak stb.)

14 Forrás: Laáb Ágnes Számviteli alapok Typotex-2006

15  Minden gazdálkodó készíthet( ha akar!).  Kötelező éves beszámolót készítenie a ◦ részvénytársaságoknak, ◦ a konszolidálásba bevont vállalkozásoknak, ◦ a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek, és ◦ akiknél az üzleti év eltér a naptári évtől.

16  Az egyszerűsített éves beszámoló akkor, ha két egymást követő évben a kritériumok közül kettő nem haladja meg az előírt mértéket: ◦ a mérleg főösszeg < 500 millió forint, ◦ az éves nettó árbevétel < 1000 millió forint, és ◦ a tárgyévi átlagos foglalkoztatott létszám < 50 fő.

17  Összevont éves beszámolási kötelezettsége minden gazdálkodónak, ha anyavállalatnak minősül egy vagy több vállalkozásához fűződő viszonyában, vagyis az alábbiak értelmében közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni: ◦ a tulajdonos szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik; ◦ más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja; ◦ tulajdonosként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagja többségét megválassza vagy visszahívja; ◦ a tulajdonosokkal történt szerződés (okirat) alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.  Az a vállalkozás, amelynek összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezettsége van, köteles éves beszámolót is összeállítani, és nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót.

18  Magánszemély, egyéni vállalkozó DE!  Számviteli törvény helyett adótörvény szabályozza....

19  Rendszeres időközönként (minimum a naptári év végén)  Különleges esetek (alapítás, átalakulás, összeolvadás, felszámolás-végelszámolás)

20  Szöveges és számszaki részek ◦ Az éves beszámolónál a szokásos. Ebben mindkét számszaki és szöveges rész is megtalálható. ◦ Konszolidált vállaltok esetén kötelező a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet csatolni a konszolidált beszámoló részeként. +(konszolidált) üzleti jelentést is el kell készíteni (noha az nem része ennek a beszámolónak!). ◦ Az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz üzleti jelentést,

21  közgyűlés  nyilvánosságra hozatali, közzétételi kötelezettség  könyvvizsgálat  igazgatóság  felügyelő bizottság  belső ellenőrzési fórumok

22  Magánszemély, egyéni vállalkozó DE!  Számviteli törvény helyett adótörvény szabályozza....


Letölteni ppt "Számviteli alapok 2009-2010/1 3. óra. A vállalatok beszámolási kötelezettségének külső kontrollálása, a vállalat pénzügyi, jövedelmi, és vagyoni helyzetének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések