Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © - 3. A SZÁMVITEL SZABÁLYOZOTTSÁGA –. © KIK IGÉNYELNEK INFORMÁCIÓT A VÁLLALKOZÁSRÓL? HITELEZŐK ÜZLETI PARTNEREK ÁLLAMI, KORMÁNYZATI SZERVEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © - 3. A SZÁMVITEL SZABÁLYOZOTTSÁGA –. © KIK IGÉNYELNEK INFORMÁCIÓT A VÁLLALKOZÁSRÓL? HITELEZŐK ÜZLETI PARTNEREK ÁLLAMI, KORMÁNYZATI SZERVEK."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © - 3. A SZÁMVITEL SZABÁLYOZOTTSÁGA –

2 © KIK IGÉNYELNEK INFORMÁCIÓT A VÁLLALKOZÁSRÓL? HITELEZŐK ÜZLETI PARTNEREK ÁLLAMI, KORMÁNYZATI SZERVEK KÖZVÉLEMÉNY TULAJ- DONOSOK, BEFEK- TETŐK VÁLLALKOZÁS ALKALMA- ZOTTAK

3 © MIÉRT KELL TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS? Ha az időszak eredm é nye < 0  VESZTES É G  Á llam:   Menedzserek:   Tulajdonosok:  Ha az időszak eredm é nye > 0  NYERES É G  Á llam:    Menedzserek:   Tulajdonosok:  RÁFORDITÁSOK ÉS MINDENKI ÚGY TARTJA A MARKÁT, HOGY NEKI TÖBB JUSSON, MINT A KOALICIÓ TÖBBI SZEREPLŐJÉNEK HOZAMOK IDŐSZAK EREDMÉNYE

4 © A SZÁMBAVÉTEL SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPJA ÉS INTÉZMÉNYES GARANCIÁI ALAPJA: A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTENDERDEKHEZ VALÓ IGAZODÁS (IAS=INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) NEMZETI SZTENDERDEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 2000. C.TV amely kiegészül garanciái: – nyilvánosságra hozatal és – közzététel – könyvvizsgálói hitelesítés 14 SZÁMVITELI ALAPELV (A TÖRVÉNY TARTALMAZZA) VÁLLALATI SZÁMVITELI POLITIKA KORMÁNYRENDELETEK (PL. PÉNZINTÉZETEKRE)

5 © SZÁMVITELI ALAPELVEK SZT. 15-16§ * PM Számviteli Koordinációs Bizottság (Baricz Rezső tagolása) A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben meghatározott alapelveket érvényesíteni kell, és az alapelvektől csak a törvényben meghatározott módon lehet eltérni. MEGBIZHATÓ, VALÓS ÖSSZKÉP KIALAKITÁSA* TARTALMI ELVEK -TELJESSÉG - VALÓDISÁG - ÓVATOSSÁG - ÖSSZEMÉRÉS KIEGÉSZITŐ ELVEK - EGYEDI ÉRTÉKELÉS - BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS - IDŐBELI ELHATÁROLÁS - TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN - LÉNYEGESSÉG - KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEVETÉS FORMAI ELVEK - VILÁGOSSÁG - FOLYTONOSSÁG - KÖVETKEZETESSÉG A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE

6 © SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA: RÖGZÍTSE A GAZDÁLKODÓRA HOSSZABB TÁVON ÉRVÉNYES SZÁMVITELI KERETSZABÁLYOKAT A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ALAPJÁN, FIGYELEMBE VÉVE A GAZDÁLKODÓ SAJÁTOSSÁGAIT. A SZÁMVITELI POLITIKA ELKÉSZÍTÉSÉÉRT, MÓDOSÍTÁSÁÉRT A GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY A FELELŐS! LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZÁMLAREND

7 © A PIACGAZDASÁG SZEREPLŐI

8 © BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ELŐÍRÁSOK •A beszámolókészítési előírások az alábbi kérdésekre vonatkoznak:  Ki? – azaz kikre vonatkozik ez a beszámolókészítési kötelezettség?  Mit? – azaz milyen típusú beszámolót kell készítenie?  Mikor? – milyen időszakonként, illetve milyen alkalmakkor kell a beszámolókat összeállítani?  Hogyan? – vagyis milyen tartalommal kell a beszámolókat elkészíteni?

9 © KI – MIT? - A BESZÁMOLÓK FAJTÁI -

10 © ÉVES BESZÁMOLÓ •Éves beszámolót elvileg minden gazdálkodó készíthet. •Kötelező éves beszámolót készítenie a  részvénytársaságoknak,  a konszolidálásba bevont vállalkozásoknak,  a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeinek, és  akiknél az üzleti év eltér a naptári évtől.

11 © EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ •Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetőségével akkor élhet a vállalkozás, ha az alábbi határértékekből két egymást követő évben kettő nem haladja meg az előírt mértéket:  a mérleg főösszeg < 500 millió forint,  az éves nettó árbevétel < 1000 millió forint, és  a tárgyévi átlagos foglalkoztatott létszám < 50 fő.

12 © ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ •Összevont (konszolidált) éves beszámolási kötelezettsége van minden gazdálkodónak, ha anyavállalatnak minősül egy vagy több vállalkozásához fűződő viszonyában, vagyis az alábbiak értelmében közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni:  a tulajdonos szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik;  más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja;  tulajdonosként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagja többségét megválassza vagy visszahívja;  a tulajdonosokkal történt szerződés (okirat) alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol. •Az a vállalkozás, amelynek összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezettsége van, köteles éves beszámolót is összeállítani, és nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót.

13 © EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYLEVEZETÉS •Az egyszerűsített mérleg és eredménylevezetést az egyszeres könyvvitel támasztja alá. Egyszeres könyvvezetést már a vállalkozói kör nem alkalmazhat; •2004. január 1-éig kötelező volt áttérni a kettős könyvvezetésre. Éppen ezért jelenleg ezt a beszámolási formát csak igen szűk kör, az egyéb szervezetek készíthetnek.

14 © NINCS BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE •A számviteli törvény hatálya szerinti beszámoló- készítési kötelezettség nem terheli a magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat. •Természetesen ez nem jelenti azt, hogy semmiféle adminisztrációs kötelezettsége ne lenne az egyéni vállalkozóknak. Ők kizárólag az adótörvények alapján kötelesek információt szolgáltatni, s ez értelemszerűen csak a költségvetés információs igényét elégíti ki.

15 © MIKOR? – A BESZÁMOLÓ-KÖTELEZETTSÉG IDEJE – •A „Mikor?” kérdésünkre, azaz, hogy milyen időszakonként, illetve milyen alkalmakkor kell beszámolót készíteni, az összeállítás gyakorisága alapján adhatunk választ. Eszerint megkülönböztethetünk:  rendszeresen elkészített beszámolókat,  különleges helyzetek (alapítás, átalakulás, felszámolás, végelszámolás) beszámolóit

16 © HOGYAN? - A BESZÁMOLÓ TARTALMA - •A „Hogyan?” kérdésünk arra vonatkozik, hogy az egyes beszámolók milyen elemekből tevődnek össze, mit kell tartalmazniuk? •Elvileg a beszámolók két részből tevődnek össze:  számszaki adatokból (mérleg, eredménykimutatás) és  szöveges kiegészítésekből (kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) •Gyakorlatilag:  Az éves beszámoló az „átlag”. Ebben mindkét számszaki és szöveges rész is megtalálható.  Ugyanígy kell mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet csatolni a konszolidált beszámoló részeként. S a (konszolidált) üzleti jelentést is el kell készíteni (noha az nem része ennek a beszámolónak!).  Az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz üzleti jelentést, ez tehát további könnyítést jelent.  Az egyszerűsített mérleg- és eredménylevezetésnek csak a nevében szereplő számszaki részekből kell állnia. Itt egyáltalán nincsen szükség szöveges kiegészítésekre.

17 © KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZERKEZETE ÉS TARTALMA

18 © ELLENŐRZÉSI FÓRUMOK A VÁLLALKOZÁSON BELÜL

19 © NÉGYSZÁMLASOROS ELMÉLET •Alapjait Schmalenbach alakította ki. •Célja: a vállalatvezetéshez szükséges költség és eredmény információk biztosítása •Üzemgazdasági irányzatú számlakeretében a négy- számlasoros számlaelméletnek megfelelő számlacsoportosítás dominált. •A számlák négy csoportja:  eszköz számlák,  forrás számlák,  költség számlák,  eredmény számlák.

20 © STATIKUS ALAPEGYENLET •A négy-számlasoros számlaelmélet alapegyenlete (konkrét időpontra vonatkozik, vagyis egy statikus állapotot rögzít.: •EZ +KZ = FSI+M, ahol:  E = eszköz;  F = forrás, beleértve a saját és idegen forrásokat, valamint az eredményt is;  EZ =eszközök értéke a záró befejezetlen termelés (vagyis az adott időpontra vonatkozó költség) nélkül;  KZ =a költségek záró állománya, azaz a záró befejezetlen termelés értéke;  FSI =saját és idegen források értéke (az eredmény nélkül);  M = eredmény.

21 © DINAMIKUS ALAPEGYENLET K z = K ny + K t ─ K b ─ K e és M =H ─ R E z + (K ny + K t - K b - K e ) = F si + (H-R)  ahol:  E Z = eszközök értéke a záró befejezetlen termelés nélkül;  F SI = saját és idegen források értéke az eredmény nélkül;  K NY = a nyitó befejezetlen termelés költsége;  K T = az időszakot terhelő költségek;  K B = az időszakban befejezett tevékenységek költsége;  K E = a (tárgyidőszaki) eredmény terhére elszámolt – fel nem osztott – költségek;  H = az időszak hozamai;  R = az időszak ráfordításai;  M= eredmény.

22 © NÉGYSZÁMLASOROS ELMÉLET (SMALENBACH) 2. KÉSZLETEK •SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK • BEFJEZETLEN TERMELÉS KÖLTSÉGSZÁMLÁK 5 KÖLTSÉGNEMEK, 6 KÖLTSÉGHELYEK, 7 KÖLTSÉGVISELŐK EREDMÉNYSZÁMLÁK 8. 9. RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK

23 © NÉGYSZÁMLASOROS ELMÉLET MÉRLEG1,2,3 4 ESZKÖZÖK (A) = FORRÁSOK (P) A = P+T, ahol T = tiszta vagyon (saját forrás) A+R = P+H, ahol R = ráfordítás, H = hozam vagy A+K = P+E, ahol K = költség R = eredmény, és E = H-R és K = K ny + K t - K b + K e ahol Kny= előző időszak befejezetlen termelésének költségei Kt = időszaki termelés költségei Kb = az előző és a tárgyidőszakban befejezett termelés költségei Ke = Fel nem osztott költségek (FNOK) 5,6,7 KÖLTSÉGEK +- 4 EREDMÉNY 8 RÁFORDÍTÁSOK 9 HOZAMOK EGYENLEG SORSA: VAGY AZ ESZKÖZÖK KÖZÉ, VAGY A RÁFORDITÁSOK KÖZÉ, ZÁRÁSKOR AZ EGYENLEG 0 EGYENLEG SORSA: ÉV VÉGÉN: A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY TECHNIKAI SZÁMLÁRA ÁTKÖNYVELJÜK, ZÁRÁS UTÁN AZ EGYENLEG 0 -+-+ -+-++-+-

24 © MÉRLEGELMÉLETEK RENDSZERERZÉSE MÉRLEGELMÉLETEK MATERIÁLIS MÉRLEGELMÉLETEK REÁLTUDOMÁNYOS MÉRLEGELMÉLETEK A koalíciós tagok érdekeiből és információigényeiből kiindulva vizsgálják a mérleg- kialakítás lehetőségeit. Egy – egy mérlegcélból kiindulva levezetik - az aktiválási és passziválási kritériumokat, - az értékelési elveket és eljárásokat - a mérlegtagolást Egy – egy mérlegcélból kiindulva levezetik - az aktiválási és passziválási kritériumokat, - az értékelési elveket és eljárásokat - a mérlegtagolást STATIKUS DINAMIKUS ORGANIKUS KLASSZIKUS (SCHMALENBACH) PAGATÓRIKUS (KOSIOL)

25 © 141

26 © MÉRLEGEK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE ÉVES NEGYEDÉVES HAVI ALAPÍTÓ (ELŐTÁR- SASÁGI) MÉRLEG ÁTALAKULÁSI MÉRLEG FELSZÁMOLÁSI, ZÁRÓMÉRLEG VÉGELSZÁ- MOLÁSI ZÁRÓMÉRLEG EGYSZE- RŰSÍTETT MÉRLEG EGYSZERŰ- SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ MÉRLEGE DINAMIKUS STATIKUS ORGANIKUS INTERN (BELSŐ CÉLRA) EXTERN (KÜLSŐ CÉLRA) GYAKORISÁG SZERINT: KRITIKUS HELYZET SZERINT BESZÁMOLÓ FAJTÁJA SZERINT ÖSSZEÁLLÍTÁS CÉLJA SZERINT: ASZERINT, HOGY KINEK KÉSZÜL? CSOPORTOSÍTÁSI ISMÉRVEK:

27 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © - 3. A SZÁMVITEL SZABÁLYOZOTTSÁGA –. © KIK IGÉNYELNEK INFORMÁCIÓT A VÁLLALKOZÁSRÓL? HITELEZŐK ÜZLETI PARTNEREK ÁLLAMI, KORMÁNYZATI SZERVEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések