Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. Január 1-jétől várható számviteli változások Előadó: Stadlerné Hantos Beáta Előadó: Stadlerné Hantos Beáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. Január 1-jétől várható számviteli változások Előadó: Stadlerné Hantos Beáta Előadó: Stadlerné Hantos Beáta."— Előadás másolata:

1 2014. Január 1-jétől várható számviteli változások Előadó: Stadlerné Hantos Beáta Előadó: Stadlerné Hantos Beáta

2 Rövid bemutatkozás okleveles közgazda költségvetési minősítésű könyvvizsgáló 2009. óta EGVE tag 2004. óta egészségügyi szolgáltatóknál szerzett tapasztalatok 2011. óta a kórházak fenntartóváltásával kapcsolatosan jelentkező pénzügyi szakértői feladatok ellátása Költségvetési és vállalkozói gyakorlat okleveles közgazda költségvetési minősítésű könyvvizsgáló 2009. óta EGVE tag 2004. óta egészségügyi szolgáltatóknál szerzett tapasztalatok 2011. óta a kórházak fenntartóváltásával kapcsolatosan jelentkező pénzügyi szakértői feladatok ellátása Költségvetési és vállalkozói gyakorlat 2

3 3 Az előadás az alábbi főbb témákat foglalja magában: 1)jogszabályi környezet 2)főbb alapelvek 3) várható feladatok Az előadás az alábbi főbb témákat foglalja magában: 1)jogszabályi környezet 2)főbb alapelvek 3) várható feladatok

4 Miért volt szükség az új szabályokra? a)egységes bevétel-kiadás osztályozás b)nemzeti vagyon egységes mérése c)költségvetési és vagyontételek konszolidálhatósága d)az egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérhetősége c)2011/85/EU irányelvhez való igazodás Miért volt szükség az új szabályokra? a)egységes bevétel-kiadás osztályozás b)nemzeti vagyon egységes mérése c)költségvetési és vagyontételek konszolidálhatósága d)az egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérhetősége c)2011/85/EU irányelvhez való igazodás 4

5 5 Melyek a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok?  4/2013. (I.11.) Kormány rendelet „új Áhsz” (már módosították a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelettel)  a számvitelről szóló 2000. évi C törvény  36/2013. (IX.13.) NGM rendelet (149. Magyar Közlöny)  38/2013. (IX.19.) NGM rendelet (152. Magyar Közlöny) Melyek a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok?  4/2013. (I.11.) Kormány rendelet „új Áhsz” (már módosították a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelettel)  a számvitelről szóló 2000. évi C törvény  36/2013. (IX.13.) NGM rendelet (149. Magyar Közlöny)  38/2013. (IX.19.) NGM rendelet (152. Magyar Közlöny)

6 6 Milyen előkészítést igényel az új szabályokra történő áttérés? 1) szakmai továbbképzések valamennyi érintett számára 2)megfelelő informatikai háttér biztosítása, ellenőrzése, tesztelése Milyen előkészítést igényel az új szabályokra történő áttérés? 1) szakmai továbbképzések valamennyi érintett számára 2)megfelelő informatikai háttér biztosítása, ellenőrzése, tesztelése

7 7 Milyen nyilvántartásokkal kapcsolatos feladataink lesznek? -2013. december 31-i nappal leltározás végrehajtása -2014. január 1-jén rendező mérleg készítése -számviteli szabályzatok módosítása -2014. január 1-jétől főkönyvi könyvelés vezetése kétféle szemléletben -kötött tartalmú analitikus (részletező) nyilvántartások vezetése -éves költségvetési beszámoló készítése kétféle szemléletben Milyen nyilvántartásokkal kapcsolatos feladataink lesznek? -2013. december 31-i nappal leltározás végrehajtása -2014. január 1-jén rendező mérleg készítése -számviteli szabályzatok módosítása -2014. január 1-jétől főkönyvi könyvelés vezetése kétféle szemléletben -kötött tartalmú analitikus (részletező) nyilvántartások vezetése -éves költségvetési beszámoló készítése kétféle szemléletben

8 8 Rendező mérleg összeállítása a 2013. december 31-i főkönyvi záró egyenlegekből kell kiindulni rendező, technikai tételeket kell elszámolni a rendezés során könyvelt tételeket sem a 2013. sem a 2014. évi könyvelésében nem szerepelnek a 2014. évi nyitást a rendező tételeket tartalmazó főkönyvi kivonat alapján kell végezni egészségügyi szolgáltatóknak 2014. március 31- éig kell a rendező mérleget elkészíteni 2013. évi költségvetési beszámolót a 2013. december 31-én hatályos szabályozásnak megfelelően kell összeállítani. Rendező mérleg összeállítása a 2013. december 31-i főkönyvi záró egyenlegekből kell kiindulni rendező, technikai tételeket kell elszámolni a rendezés során könyvelt tételeket sem a 2013. sem a 2014. évi könyvelésében nem szerepelnek a 2014. évi nyitást a rendező tételeket tartalmazó főkönyvi kivonat alapján kell végezni egészségügyi szolgáltatóknak 2014. március 31- éig kell a rendező mérleget elkészíteni 2013. évi költségvetési beszámolót a 2013. december 31-én hatályos szabályozásnak megfelelően kell összeállítani.

9 9 Számviteli szabályzatok 4 szabályzat áttekintése számviteli politikát és az értékelési szabályzatot újra kell írni az egészségügyi szolgáltatók nem mentesülnek az önköltségszámítási szabályzat készítése alól Számviteli szabályzatok 4 szabályzat áttekintése számviteli politikát és az értékelési szabályzatot újra kell írni az egészségügyi szolgáltatók nem mentesülnek az önköltségszámítási szabályzat készítése alól

10 10 Számvitel két fő részből áll: 1)költségvetési számvitel 2)pénzügyi számvitel A költségvetési számvitel főbb jellemzői:  bevételek és kiadások pénzforgalmi könyvelése  előirányzatok főkönyvi nyilvántartása  követelések, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása  0-s számlaosztály jelenik meg Számvitel két fő részből áll: 1)költségvetési számvitel 2)pénzügyi számvitel A költségvetési számvitel főbb jellemzői:  bevételek és kiadások pénzforgalmi könyvelése  előirányzatok főkönyvi nyilvántartása  követelések, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása  0-s számlaosztály jelenik meg

11 11 A pénzügyi számvitel főbb jellemzői:  eredményszemléletű elszámolás („üzemgazdasági” könyvelés)  hasonlít a vállalkozói számviteli elszámolásokhoz  1-9. számlaosztályban jelenik meg A pénzügyi számvitel főbb jellemzői:  eredményszemléletű elszámolás („üzemgazdasági” könyvelés)  hasonlít a vállalkozói számviteli elszámolásokhoz  1-9. számlaosztályban jelenik meg

12 12 Költségvetési beszámoló két fő részből tevődik össze. Költségvetési számvitel alapján készül:  költségvetési jelentés  maradvány kimutatás Költségvetési beszámoló két fő részből tevődik össze. Költségvetési számvitel alapján készül:  költségvetési jelentés  maradvány kimutatás

13 13 Pénzügyi számvitel alapján készül:  mérleg,  eredménykimutatás,  költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás,  kiegészítő melléklet Pénzügyi számvitel alapján készül:  mérleg,  eredménykimutatás,  költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás,  kiegészítő melléklet

14 14 Maradványkimutatás Alaptevékenység maradványa +Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány Maradványkimutatás Alaptevékenység maradványa +Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány

15 Eredménykimutatás +/- tevékenység eredménye +/- pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény +/- szokásos eredmény +/- rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény: Eredménykimutatás +/- tevékenység eredménye +/- pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény +/- szokásos eredmény +/- rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény: 15

16 A költségvetési év eredményét befolyásoló egyes tényezők: -beruházások le nem vonható áfa-ja -200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök és immateriális javak értéke -értékcsökkenési leírás +/- aktív és passzív időbeli elhatárolások +/- térítésmentes átadás-átvétel -selejtezések -behajthatatlan követelések leírása A költségvetési év eredményét befolyásoló egyes tényezők: -beruházások le nem vonható áfa-ja -200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök és immateriális javak értéke -értékcsökkenési leírás +/- aktív és passzív időbeli elhatárolások +/- térítésmentes átadás-átvétel -selejtezések -behajthatatlan követelések leírása 16

17 Költségvetési beszámoló elkészítésének határideje: követő év február 28. Jóváhagyás:irányító szerv által Továbbítás:a Magyar Államkincstárnak és az Állami Számvevőszéknek Költségvetési beszámoló elkészítésének határideje: követő év február 28. Jóváhagyás:irányító szerv által Továbbítás:a Magyar Államkincstárnak és az Állami Számvevőszéknek 17

18 Kincstár a jóváhagyott költségvetési beszámolókból összevont (konszolidált) beszámolót készít. 18 Kincstár a jóváhagyott költségvetési beszámolókból összevont (konszolidált) beszámolót készít.

19 A kormányrendelet szerint az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni: 1. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 2. Követelések nyilvántartása 3. Az adott és kapott előlegek nyilvántartása 4. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása 5.Az immateriális javak nyilvántartása 6. Előirányzatok nyilvántartása A kormányrendelet szerint az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni: 1. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 2. Követelések nyilvántartása 3. Az adott és kapott előlegek nyilvántartása 4. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása 5.Az immateriális javak nyilvántartása 6. Előirányzatok nyilvántartása 19

20 7. A tárgyi eszközök nyilvántartása 8.Értékpapírok, részesedések nyilvántartása 9.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása 10. A készletek nyilvántartása 7. A tárgyi eszközök nyilvántartása 8.Értékpapírok, részesedések nyilvántartása 9.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása 10. A készletek nyilvántartása 20

21 21 Összefoglalva:  2013. december 31. leltározás, rendező mérleg készítése  2014. január 1-től könyvelés, beszámolókészítés megváltozása  megfelelő informatikai támogatottság biztosítása  szabályzatok aktualizálása  eredményszemléletű adatok rendelkezésre állása, összehasonlíthatósága Összefoglalva:  2013. december 31. leltározás, rendező mérleg készítése  2014. január 1-től könyvelés, beszámolókészítés megváltozása  megfelelő informatikai támogatottság biztosítása  szabályzatok aktualizálása  eredményszemléletű adatok rendelkezésre állása, összehasonlíthatósága

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. Január 1-jétől várható számviteli változások Előadó: Stadlerné Hantos Beáta Előadó: Stadlerné Hantos Beáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések